logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > pracovní prostředí > Finové přistupují ke stárnoucí populaci aktivněji než Češi
Připojte se k více než 15 milionům uživatelů, kteří si oblíbili tuto aplikaci digitálního bankovnictví. Zaregistrujte se pomocí mého odkazu níže a prozkoumejte jejich jednorázové virtuální karty pro bezpečné nakupování

Finové přistupují ke stárnoucí populaci aktivněji než Češi

personalista.com - 01. 02. 2011
V polovině ledna se uskutečnila pracovní cesta členů expertního týmu projektu „Strategie Age Managementu v České republice" do organizace zahraničního partnera „Finnish Institute of Occupational Health" (Finský institut pracovního zdraví) se sídlem v Helsinkách. Cílem cesty bylo seznámení s činností této organizace, vzájemná výměna zkušeností a získání podkladů pro komparativní analýzu podmínek cílové skupiny 50+ ve Finsku a v ČR. Pracovní cesta do finských Helsinek se uskutečnila v rámci řešení mezinárodního česko-finského projektu přinášejícího do ČR unikátní koncept práce s lidmi ve věku 50+.
Finský institut pracovního zdraví (FIOH), který hostil členy týmu projektu na třídenním setkání, je specializovanou výzkumnou a odbornou organizací zaměřující se na problematiku pracovního zdraví a pracovní bezpečnosti. Mezi hlavní činnosti FIOH patří výzkum a řízení rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci, jejich zjišťování, prevence, poskytování poradenství a také rozsáhlá publikační činnost. FIOH zaměstnává okolo 800 zaměstnanců a je součástí finského Ministerstva sociálních věcí a zdraví. Je zapojen do mnoha evropských projektů zaměřených na problematiku stárnoucích zaměstnanců.

Finsko má v oblasti péče o zaměstnance nad 50 let a jejich pracovní schopnost v rámci evropských zemí výsadní postavení. Lze říci, že o toto téma se Finové začali zajímat s dvacetiletým náskokem před ostatními zeměmi. Již v roce 1981 zahájil FIOH dlouhodobou studii o stárnoucích pracovnících, která trvala až do roku 2009. Výsledky této studie a dalších aktivit FIOH vedly mimo jiné k formulaci prvního vládního programu o stárnoucích pracovnících již v roce 1998. A následovaly další, včetně programů rozpracovaných pro jednotlivé zainteresované resorty jako je zdravotnictví, sociální práce, vzdělávání apod.

V rámci aktivit na podporu začleňování stárnoucích pracovníků (tzv. age management) vytvořili experti FIOH specifickou metodiku měření pracovní schopnosti Work Ability Index (WAI – Index pracovní schopnosti), přičemž pracovní schopnost chápou jako rovnováhu mezi individuálními pracovními možnostmi pracovníka a pracovními požadavky, jež jsou na něj kladeny.

„Dalo by se říci, že přístup finských kolegů k této oblasti je skutečně celostní. Když uvažují o age managementu, potom ve vzájemném propojení individuální kvality života, produktivity podniku a sociálního blaha a ekonomické situace společnosti,“ vysvětluje prof. PhDr. Milada Rabušicová, CSc., vedoucí expertního týmu projektu.

Pozornost je tedy potřeba věnovat nejen stárnoucím pracovníkům, ale všem věkovým kategoriím a aktivity age managementu přizpůsobit různým typům povolání. Soustředit se tedy jak na osobní, tak i firemní cíle. „Když se vše podaří, nastává situace, kdy vyhrávají všichni: pracovník, podnik i společnost,“ shrnul celkovou filozofii Dr. Tomi Hussi, expert FIOH.
listvyhledávání

listreklamalistfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost Kärcher darovala SOS dětským vesničkám dva profesionální vysavače s filtrem, který zadržuje i ty nejmenší částice, jako jsou viry, aerosoly a bakterie

Společnost Kärcher dlouhodobě podporuje SOS dětské vesničky, nestátní neziskovou organizaci, která pomáhá ohroženým rodinám, aby s... více

Jak se přepravují léčiva a zdravotnické potřeby? Za mimořádných podmínek s přísnými pravidly

Pandemie trvá už více než rok a zřejmě jen tak nezmizí. Náročná doba potvrdila důležitost včasných dodávek zboží, zejména pak v př... více

Sázavská pekárna využívá turniket s dezinfekcí a kontrolou teploty už rok

Před rokem si Pekařství a cukrářství Sázava v Lanškrouně zakoupilo sestavu turniketu, termo-vizuální kamery a bezdotykového dávkov... více

Kvalitní výrobek je samozřejmost pro zákazníky, ale náročný proces pro výrobce

Význam řízení kvality roste napříč odvětvími. Zákazník požaduje nejenom kvalitní výrobek, ale také špičkové prodejní služby. K cel... více

Plzeňský Daikin navyšuje mzdy. Zaměstnanci si polepší o 4,3 %

Společnost Daikin i v letošním roce přistoupila k navýšení rozpočtu základních mezd a to o 4,3 %. Každoroční plošné navýšení je ... více