logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > pracovní prostředí > Finové přistupují ke stárnoucí populaci aktivněji než Češi
Peoplesource - IT školení

Finové přistupují ke stárnoucí populaci aktivněji než Češi

personalista.com - 01. 02. 2011
V polovině ledna se uskutečnila pracovní cesta členů expertního týmu projektu „Strategie Age Managementu v České republice" do organizace zahraničního partnera „Finnish Institute of Occupational Health" (Finský institut pracovního zdraví) se sídlem v Helsinkách. Cílem cesty bylo seznámení s činností této organizace, vzájemná výměna zkušeností a získání podkladů pro komparativní analýzu podmínek cílové skupiny 50+ ve Finsku a v ČR. Pracovní cesta do finských Helsinek se uskutečnila v rámci řešení mezinárodního česko-finského projektu přinášejícího do ČR unikátní koncept práce s lidmi ve věku 50+.
Finský institut pracovního zdraví (FIOH), který hostil členy týmu projektu na třídenním setkání, je specializovanou výzkumnou a odbornou organizací zaměřující se na problematiku pracovního zdraví a pracovní bezpečnosti. Mezi hlavní činnosti FIOH patří výzkum a řízení rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci, jejich zjišťování, prevence, poskytování poradenství a také rozsáhlá publikační činnost. FIOH zaměstnává okolo 800 zaměstnanců a je součástí finského Ministerstva sociálních věcí a zdraví. Je zapojen do mnoha evropských projektů zaměřených na problematiku stárnoucích zaměstnanců.

Finsko má v oblasti péče o zaměstnance nad 50 let a jejich pracovní schopnost v rámci evropských zemí výsadní postavení. Lze říci, že o toto téma se Finové začali zajímat s dvacetiletým náskokem před ostatními zeměmi. Již v roce 1981 zahájil FIOH dlouhodobou studii o stárnoucích pracovnících, která trvala až do roku 2009. Výsledky této studie a dalších aktivit FIOH vedly mimo jiné k formulaci prvního vládního programu o stárnoucích pracovnících již v roce 1998. A následovaly další, včetně programů rozpracovaných pro jednotlivé zainteresované resorty jako je zdravotnictví, sociální práce, vzdělávání apod.

V rámci aktivit na podporu začleňování stárnoucích pracovníků (tzv. age management) vytvořili experti FIOH specifickou metodiku měření pracovní schopnosti Work Ability Index (WAI – Index pracovní schopnosti), přičemž pracovní schopnost chápou jako rovnováhu mezi individuálními pracovními možnostmi pracovníka a pracovními požadavky, jež jsou na něj kladeny.

„Dalo by se říci, že přístup finských kolegů k této oblasti je skutečně celostní. Když uvažují o age managementu, potom ve vzájemném propojení individuální kvality života, produktivity podniku a sociálního blaha a ekonomické situace společnosti,“ vysvětluje prof. PhDr. Milada Rabušicová, CSc., vedoucí expertního týmu projektu.

Pozornost je tedy potřeba věnovat nejen stárnoucím pracovníkům, ale všem věkovým kategoriím a aktivity age managementu přizpůsobit různým typům povolání. Soustředit se tedy jak na osobní, tak i firemní cíle. „Když se vše podaří, nastává situace, kdy vyhrávají všichni: pracovník, podnik i společnost,“ shrnul celkovou filozofii Dr. Tomi Hussi, expert FIOH.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama


listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více