logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022


Personalista > zajímavosti > Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání

personalista.com - 18. 05. 2021
Pod hlavičkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se uskuteční již pátý ročník kurzu Oběhové hospodářství. Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) VŠCHT ve spolupráci s předními odborníky zprostředkuje ředitelům, manažerům a dalším profesionálům ze soukromé i státní sféry aktuální poznatky a informace týkající se cirkulární ekonomiky.
Partnery kurzu jsou Institut cirkulární ekonomiky, z.s., SUEZ Česká republika, a.s., Veolia Česká republika, a.s., a klastr WASTEN. „Cirkulární ekonomika se jako trend bude v nadcházejících letech čím dál více propisovat do širokého spektra činností – od designu a marketingu přes ochranu životního prostředí či nakládání s odpady až po společenskou odpovědnost podnikání. Absolventi kurzu tak mohou získat jedinečné know-how, které jim pomůže dát nový rozměr vlastnímu podnikání nebo se lépe uplatnit na trhu práce,“ říká prof. Vladimír Kočí, odborný garant kurzu, děkan FTOP VŠCHT a přední český expert na metodu posuzování životního cyklu (LCA).

„Účastníci budou mít během kurzu příležitost využít nové poznatky při práci na vlastních projektech, a to jak samostatně, tak ve skupině. Často tak vznikají zajímavé synergie mezi podnikatelskými záměry účastníků, což je další přidaná hodnota kurzu. Z takovýchto projektů vzešly dnes již známé iniciativy jako Zálohujme, Repete box nebo Cirkulární dotace,“ doplňuje zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, která na kurzu od prvního ročníku přednáší.

Letošní ročník začíná v září 2021 a končí v květnu roku 2022. Celkem se bude konat 12 pátečních celodenních výukových bloků spolu s dvoudenní exkurzí. Během výukových bloků, které se zaměří na specifické aplikace konceptu cirkulární ekonomiky, představí odborníci na danou oblast konkrétní aktivity či překážky při zavádění tohoto moderního trendu. O své zkušenosti se podělí celá řada specialistů z byznysového i akademického prostředí, např. generální ředitel SUEZ ČR Zdeněk Horsák, zakladatel digitálního odpadového tržiště CYRKL Cyril Klepek či obchodní a technický ředitel VEOLIA ČR Ondřej Beneš.

Stejně jako předchozí ročníky se i letošní ročník kurzu uskuteční pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Další podrobnosti a přihlášku na kurz naleznete na webových stránkách kurzu Oběhového hospodářství.  

Jak kurz hodnotí absolventi?

„Kurz Oběhového hospodářství mohu jen doporučit. Osobně jsem velmi ocenil široký záběr témat souvisejících s danou oblastí, kvalitní úroveň přednášejících se zastoupením z firemního sektoru i státní správy a pestré složení účastníků, kteří přinášejí nové pohledy na problematiku z různých oborů. Svým obsahem kurz je vhodný nejen pro odborníky z oboru, jako jsou podnikoví ekologové či manažeři odpadového hospodářství: velmi užitečný může být i pro nadšence z ostatních oborů, kteří se zajímají o možnosti, jak transformovat firmu a její procesy směrem k trvalé udržitelnosti, a mají potřebu načerpat více informací a zorientovat se v problematice.“ Miroslav Peichl, Regional Sustainability Lead, Asahi Breweries Europe

„Naprostá většina přednášek je velmi zajímavě podaná, a hlavně s praktickými příklady. Třešničku na dortu představuje exkurze, která uvolnila atmosféru a umožnila přístup do podniků, kam bych se nikdy nepodívala. To mi hodně pomohlo pochopit, jak reálně funguje odpadové hospodářství.“ Klára Hálová, Head of Water Category and Education Programme, Mattoni 1873

Cirkulární ekonomika jako priorita Evropské unie

Vizí cirkulární ekonomiky je systém, ve kterém společnost usiluje o minimalizaci produkce odpadů a s nimi spojených emisí. Přechod od lineárního ekonomiky na cirkulární změní zaběhlé přístupy k využívání zdrojů a bude mít zásadní vliv nejen na vývoj nových postupů a technologií, ale i na trh práce. Podle aktuálních odhadů může v EU přechod na cirkulární ekonomiku do roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard eur. Pro úspěšnou aplikaci konceptu cirkulární ekonomiky je potřeba vzdělávat manažery, odborníky i běžné občany, což tvoří nedílnou součást vize & mise Institutu cirkulární ekonomiky.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost dm spouští novou aplikaci Moje dm. Nabídne jednodušší nákupy, propojení s věrnostním programem či čtečku čárového kódu

Společnost dm uvádí novou mobilní aplikaci Moje dm. Zákazníci s ní budou moci nejen přímo nakoupit či sbírat body věrnostního prog... více

Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská ko... více

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn týkající se válečného konfliktu na Ukrajině.... více

AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu už před válkou

Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má st... více

Záznam z policejních kamer jako PR. Startuje první soutěž videoklipů ze zásahů policie

Společnost Axis Communications a online magazín Týdeník policie spouští 1. kolo soutěže Nejlepší důkaz – přehlídky nejzajímavějšíc... více