logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > zprávy > VŠPP má nového rektora, povede ji Aleksandr Ključnikov
www.veletrhprace.cz

VŠPP má nového rektora, povede ji Aleksandr Ključnikov

personalista.com - 25. 11. 2019
Vysokou školu podnikání a práva (VŠPP) povede Aleksandr Ključnikov. V čele školy tak po dvou letech vystřídal Helenu Válkovou a stal se tak v pořadí šestým rektorem této soukromé vysoké školy. Při slavnostní inauguraci doc. Ključnikov vyzdvihl, že se v čele VŠPP chce zaměřit na zvýšení prestiže soukromých vysokých škol cestou extenzivního rozvoje vědecko-výzkumných aktivit vysoké školy, vývoj, rozvoj a akreditaci nových atraktivních profesně orientovaných studijních programů, zajišťujících absolventům kvalitní uplatnění na trhu práce, a rozvoj spolupráce VŠPP nejen s veřejným a soukromým sektorem ekonomiky, ale i se soukromými a veřejnými vysokými školami v ČR a zahraničí. V současnosti studuje VŠPP 1400 studentů.
„Vysoká škola podnikání a práva je etablovanou a kvalitní vysokou školou s dvacetiletou historii a tradicí výchovy a vzdělávání budoucích podnikatelů, manažerů, podnikových právníků, mediálních a marketingových expertů a dalších odborníků. Dlouhodobě dáváme důraz na kvalitní náplň studijních programů, jejich jasnou orientaci na získání profesních znalostí a dovedností, zapojení do výuky osobnosti z praxe z regionálních a nadnárodních podniků a zástupců veřejného sektoru. Počty studentů a vysoká úspěšnost uplatnění absolventů po dokončení studia jsou pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem a jsou pro nás také závazkem v další práci,“ shrnuje nový rektor VŠPP Aleksandr Ključnikov. „Mou vizí ve funkci rektora Vysoké školy podnikání a práva je budovat otevřenou profesně orientovanou vysokou školu s mezinárodním přesahem, otevřenou i zahraničním studentům a pedagogům,“ dodává Ključnikov. Ve vedení školy doc. Ključnikov uplatní své rozsáhlé podnikatelské a manažerské zkušenosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání, v minulosti působil ve funkcích ředitele, finančního ředitele, marketingového ředitele, kvestora, člena představenstva a člena Správních rad soukromých vysokých škol v ČR a na Slovensku.

Slavnostní inaugurace nového rektora školy proběhla dne 20. 11. 2019 v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. se dlouhodobě odborně zabývá problematikou podnikání, sdílené ekonomiky, finančního řízení malých a středních podniků, financování zahraničního obchodu a marketingu v oblasti vzdělávání. Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde získal magisterský diplom (Ing.) V rámci grantu americké vlády FSA/ACCELS studoval obor Business Administration na University of Wisconsin v USA. Doktorské studium ve studijním programu Ekonomika a management absolvoval na Fakultě Managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde následně habilitoval v oboru Ekonomika a management podniku. Je členem 3 fakultních a jedné univerzitní vědecké rády jiných vysokých škol, předsedou nebo členem redakčních rad 6 mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisů, autorem více než 60 vědeckých článků a řešitelem desítek projektů vědy a výzkumu.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Češi si oblíbili probiotika, lékárny zaznamenávají rekordní tržby

Důležitost probiotik si uvědomuje čím dál více lidí. V roce 2019 se v České republice prodala probiotika za 650 milionů Kč, což je... více

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více