logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > zprávy > Tři čtvrtiny zaměstnavatelů se shodují, že je současný systém rekvalifikací nedostatečný
Připojte se k více než 15 milionům uživatelů, kteří si oblíbili tuto aplikaci digitálního bankovnictví. Zaregistrujte se pomocí mého odkazu níže a prozkoumejte jejich jednorázové virtuální karty pro bezpečné nakupování

Tři čtvrtiny zaměstnavatelů se shodují, že je současný systém rekvalifikací nedostatečný

personalista.com - 02. 04. 2021
Podle 78 % firem je současný systém rekvalifikací nedostatečný. Jako hlavní důvod uvedlo 73 % společností, že rekvalifikace nejsou kvalitní a neplní očekávání kvalitní přípravy na danou pracovní činnost. Více jak polovině firem vadila přílišná administrativní náročnost a zdlouhavý rekvalifikační proces. Zaměstnavatelé proto raději upřednostňují interní rekvalifikace. Data vyplývají z ankety Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Podle ankety zacílené na členské firmy Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS), do které se zapojilo celkem 160 společností, 75 % respondentů v příštích měsících očekává další nárůst nezaměstnanosti. Téměř polovina (46 %) se shodla, že bude potřeba mnohem více rekvalifikovat než dosud. Tomu napovídá i srovnání dat za poslední dekádu. V roce 2010, tedy dva roky po poslední hospodářské krizi, se rekvalifikovalo okolo 70 tis. osob. V loňském roce tomu bylo pouhých 8 tisíc osob. Dle očekávání odborníků se rovněž dopady

koronavirové krize projeví v horizontu 1 – 2 let, kdy bude nutné rekvalifikovat až 100 tis. osob. „V posledním roce prakticky došlo k likvidaci odvětví ubytování a pohostinství, kdy velké množství podniků už znovu neotevře. Odvětví cestovního ruchu se bude z krize vzpamatovávat několik let. Je proto logické, že se část zaměstnanců bude muset přeorientovat na zcela jiný obor, a to co možná nejrychleji. Podpůrné vládní programy jako například Antivirus totiž v brzké době skončí a firmy, které doteď propouštění oddalovaly, si nebudou moci dovolit dál držet zaměstnance,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Více jak třetina firem nepovažuje současný systém za funkční Zaměstnavatelé se ze 38 % nedomnívají, že současný systém rekvalifikací zajišťovaných úřady práce dokáže pojmout potřebné množství uchazečů a 36,9 % respondentů vůbec nepovažuje tento systém rekvalifikací za fungující. Dvě třetiny (78 %) účastníků ankety nepovažuje stávající rekvalifikace za kvalitní a domnívá se, že neplní očekávání přípravy na danou pracovní činnost. Respondentům dále vadila přílišná administrativní náročnost (58,8 %) a zdlouhavý rekvalifikační proces (48 %). Téměř jedna čtvrtina (21,9 %) respondentů dokonce na stávajícím rekvalifikačním systému neshledává žádná pozitiva. „Za efektivní řešení považuji modularizované rekvalifikace, které zkrátí počet výukových hodin až na polovinu a zohlední již získané znalosti a zkušenosti zájemce. Ten může například zúročit dosavadní praxi v oboru, který mu dosud byl pouhým koníčkem, ale z důvodu administrativní náročnosti pro něj nebylo reálné získat oficiální certifikaci, která by ho v daném oboru opravňovala legálně podnikat. Typicky se to týká řemeslných a koncesovaných živností,“ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Republic.

Projekt KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) si dal za cíl nastavit pravidla a připravit podmínky pro kvalitativní změny v rekvalifikacích, a to prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, vzdělavateli a dalšími zainteresovanými regionálními partnery. Dojde tak k přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání současným, ale i budoucím požadavkům trhu práce, a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0.

Současný systém rekvalifikací zcela nereflektuje dosavadní kvalifikaci účastníka rekvalifikace. Ten musí v rámci rekvalifikace absolvovat celé vzdělávání podle nastaveného systému akreditací. Nemůže si jednoduchým způsobem získané dovednosti pouze doplnit. Mechanismus modularizovaných rekvalifikací umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Bude jí také umožněno, aby praxi absolvovala přímo v konkrétním podniku, což je v dnešním modelu obtížné.

V projektu bude navrženo metodické řešení financování systému modularizace rekvalifikací, následně proběhne jeho pilotní ověření a bude zpracován návrh na zavedení do praxe na základě zkušeností z pilotního ověření. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných sil umožní realizace projektu rekvalifikovat 1050 osob s přímým zapojením zaměstnavatelů.
listvyhledávání

listreklamalistfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost Kärcher darovala SOS dětským vesničkám dva profesionální vysavače s filtrem, který zadržuje i ty nejmenší částice, jako jsou viry, aerosoly a bakterie

Společnost Kärcher dlouhodobě podporuje SOS dětské vesničky, nestátní neziskovou organizaci, která pomáhá ohroženým rodinám, aby s... více

Jak se přepravují léčiva a zdravotnické potřeby? Za mimořádných podmínek s přísnými pravidly

Pandemie trvá už více než rok a zřejmě jen tak nezmizí. Náročná doba potvrdila důležitost včasných dodávek zboží, zejména pak v př... více

Sázavská pekárna využívá turniket s dezinfekcí a kontrolou teploty už rok

Před rokem si Pekařství a cukrářství Sázava v Lanškrouně zakoupilo sestavu turniketu, termo-vizuální kamery a bezdotykového dávkov... více

Kvalitní výrobek je samozřejmost pro zákazníky, ale náročný proces pro výrobce

Význam řízení kvality roste napříč odvětvími. Zákazník požaduje nejenom kvalitní výrobek, ale také špičkové prodejní služby. K cel... více

Plzeňský Daikin navyšuje mzdy. Zaměstnanci si polepší o 4,3 %

Společnost Daikin i v letošním roce přistoupila k navýšení rozpočtu základních mezd a to o 4,3 %. Každoroční plošné navýšení je ... více