logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > zprávy > Společnosti Dell Technologies a VMware ukazují, jak se firmy mohou připravit na „budoucnost práce“
www.veletrhprace.cz

Společnosti Dell Technologies a VMware ukazují, jak se firmy mohou připravit na „budoucnost práce“

personalista.com - 27. 07. 2019
Společnosti Dell Technologies a VMware zveřejnily zjištění vyplývající z průzkumu, jehož výsledky byly publikovány ve shrnutí studie společnosti IDC s názvem Becoming “Future of Work” Ready: Follow the Leaders (Připravenost na „budoucnost práce“: Řiďte se příkladem lídrů). Dell Technologies a VMware byly sponzory této studie, která se zaměřila na zavádění nejnovějších technologických inovací v evropských firmách. Výsledky ukazují, že jen 13 % organizací v České republice (29 % v Evropě) úspěšně zavedlo strategii pro budoucnost práce, tedy ucelený a integrovaný přístup, který společnostem a jejich pracovníkům zpřístupňuje nejnovější inovace a koncepce.
Studie se zakládá na výsledcích průzkumu mezi zaměstnanci na plný úvazek v malých, středních a velkých firmách v České republice, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Spojeném království a Španělsku. Mezi firmami označenými jako „organizace FDO“ (Future of Work determined organization – organizace s určenou budoucností práce), což jsou společnosti, které vytvořily strategii pro budoucnost práce, je hlavní aktuálně probíhající iniciativou v rámci transformace pracovišť v ČR realizace školicích programů (51 % firem), jejichž cílem je poskytnout zaměstnancům nejnovější potřebné digitální dovednosti. 65 % českých FDO organizací považuje za zcela zásadní důvod pro transformaci pracovišť úsporu nákladů a pro více než polovinu (53 %) je nejdůležitější hybnou silou zvýšení produktivity zaměstnanců.

Cesta k pracovišti budoucnosti ovšem nespočívá jen v rozšiřování digitálních dovedností, ale i ve zlepšování samotného pracovního prostředí. Polovina českých firem souhlasí s tím, že přestavba kancelářských prostor tak, aby vyhovovaly chytřejšímu způsobu práce, je aktuálně probíhajícím zásadně důležitým programem transformace pracovišť. Pracovní styly se i nadále vyvíjejí, což si organizace FDO v České republice uvědomují a tomuto trendu se přizpůsobují. 44 % českých firem (48 % v Evropě) vytvořilo zásady zabezpečení podporující moderní styly práce, jako je flexibilní a vzdálená práce.

„Existují skvělé příklady společností, které zavedly ucelený přístup k budoucnosti práce. Jejich úspěch dokládá důležitost tohoto přístupu pro současné pracovníky. Uplatňování takové strategie v celé organizaci by měly zvážit i další evropské společnosti,“ říká Therese Cooney, senior viceprezidentka skupiny klientských řešení ve společnosti Dell Technologies. „Při vytváření pracoviště budoucnosti je nutné zohledňovat nejen potřeby společnosti, ale také lidí, kteří jsou jeho hnací silou. Musíme zaměstnancům zajistit vhodné digitální dovednosti, technologie a bezpečnostní opatření v rámci prostředí, které jim pomáhá v růstu a úspěchu prostřednictvím lepší spolupráce, produktivity a flexibility.“

„Potenciální zaměstnanci si dnes mnohem pečlivěji než dříve vybírají, kde budou pracovat, a proto většina společností musí transformovat pracoviště tak, aby přilákala, udržela a podpořila ty nejtalentovanější pracovníky,“ říká Kristine Dahl Steidel, viceprezidentka pro výpočetní řešení koncových uživatelů ve společnosti VMware pro oblast EMEA. „Zaměstnanci jsou základem digitální transformace, která mění budoucnost práce. Společnostem, které zaměstnancům poskytují prostředí zvyšující flexibilitu, mobilitu a produktivitu, se daří zlepšovat své výsledky a celkovou úspěšnost.“

Hlavní body studie

Největší dopad na integraci nových technologií má podle zjištění z průzkumu u českých firem nedostatek rozpočtu (38 %), zastaralá IT infrastruktura (25 %) a také redundantní IT systémy (24 %). V důsledku legislativy, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), se mezi hlavní priority evropských firem řadí také zabezpečení. Přibližně čtvrtina českých společností (více než třetina v Evropě) souhlasí s tím, že zabezpečení, ochrana osobních údajů a řízení patří mezi největší výzvy pro inovace na pracovišti.

„Investovat do nových technologií se může zpočátku zdát jako náročný úkol. Při používání neefektivních řešení ale narůstají bezpečnostní rizika a je jen otázkou času, kdy dojde k úspěšnému napadení interních systémů společnosti a zneužití nebo ztrátě dat a to včetně dat zákazníků,“ komentuje Jiří Kysela, generální ředitel společnosti Dell EMC Česká republika. Zároveň dodává, že nové technologie usnadňují a zrychlují pracovní postupy, zvyšují bezpečnost systémů a zlepšují škálovatelnost jednotlivých řešení. „Například s cloudovými platformami nebo hyperkonvergovanými řešeními se pojí celá řada pozitivních faktorů, které zjednodušují správu zařízení, výrazně zvyšují bezpečnost řešení a škálovatelnost rozvíjejících se způsobů práce jako je práce mimo kancelář ‚remote office work‘ nebo spolupráce s kolegy z celého světa.“

Jednou z příčin pomalého zavádění nových technologií v celé Evropě je také současná generační propast. České společnosti tvoří z 38 % pracovníci generace Y, ze 40 % generace X a pouze 3,5 % z generace Z. Toto různorodé složení způsobuje, že mezi faktory, které negativně ovlivňují míru zavádění nových technologií, patří mezigenerační konflikty a pracovní očekávání příslušníků různých generací (v ČR jen 18 % firem, v Evropě 29 %). Rozpory mezi generacemi by společnosti mohly překonat tak, že v rámci organizace zjistí hlavní příčiny těchto problémů, ať už se jedná o nedostatečné školení, nebo obavy z neznámého.

Inteligentní technologie automatizují provádění úkolů a umožňují pracovníkům využívat naplno svůj potenciál. Organizace FDO v západní Evropě toto již pochopila a už více než polovina jich implementovala inteligentní digitální asistenty (v ČR jen 9 % organizací) a téměř čtvrtina (jen 9 % v ČR) využívá nebo plánuje využívat funkce zajišťující chod organizace založené na umělé inteligenci (AI). Ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi západní Evropy zahrnutými v průzkumu tedy pouze zlomek českých firem v současné době využívá nebo plánuje využívat některou z pokročilých technologií, aby rozšířily dovednosti svých zaměstnanců. Tyto technologie sice mohou od pracovníků vyžadovat osvojení nových dovedností, ale školení je dnes možné provádět prostřednictvím chytrých online nástrojů a s využitím různých médií (mobilní zařízení, video atd.) nebo se pracovníci mohou učit také od sebe navzájem.

Organizace FDO si uvědomují, že pokud se má pracoviště vyvíjet, jsou zapotřebí vyhrazené zdroje zajišťující, aby se vývoj ve firmě celkově ubíral správným směrem. Nadprůměrných 44 % českých organizací FDO (pouze čtvrtina v Evropě) vyčlenilo pro transformaci rozpočet na úrovni celé společnosti, aby měly jistotu, že je jejich společnost na správné cestě. Jen u 6 % společností financování zajišťuje IT oddělení a v 7 % firem oddělení HR. Nemusí se sice jednat o závažný problém, ale společnosti by si přesto měly uvědomovat, že pokud chtějí dosáhnout úspěchu, neměla by se digitální transformace stát okrajovou záležitostí, ale měla by naopak být nedílnou součástí celkového obchodního plánu.

Flexibilní možnosti práce jsou základním pilířem mnoha moderních pracovníků, protože prostřednictvím technologických inovací zajišťují tak potřebnou rovnováhu mezi prací a osobním životem. Polovina respondentů v ČR uvádí, že organizace chtějí pomocí flexibilních možností práce zvyšovat produktivitu, a celých 65 %, že chtějí, aby pracovníci byli spokojenější. Jen 5,5 % zaměstnanců v ČR uvedlo, že jejich organizace neočekává od flexibilních možností práce jakékoli přínosy.

„Společnosti by měly zvážit zavedení těchto programů podporujících rovnováhu mezi prací a osobním životem nejen proto, aby zvýšily celkovou spokojenost svých pracovníků, ale také aby jim pomohly si své zaměstnance udržet, protože celých 65 % českých firem očekává, že tyto programy budou patřit mezi nejvýznamnější zaměstnanecké benefity a to zejména mezi nastupující generací,“ dodává Jiří Kysela.

Organizace FDO navíc začnou s upgradem technologií nebo v nich budou pokračovat, aby měly jistotu, že zaměstnanci mohou pracovat pro ně výhodným způsobem. Cloudové platformy (38 %), mobilní bezpečnostní software (35 %) a mobilní přístup k nástrojům (24 %) jsou podle českých organizací FDO zásadně důležité iniciativy umožňující flexibilitu a podporující produktivitu zaměstnanců.

O studii Připravenost na „budoucnost práce“: Řiďte se příkladem lídrů

Společnosti Dell Technologies a VMware ve spolupráci s nezávislou analytickou organizací IDC provedly v listopadu 2018 online průzkum mezi malými, středním a velkými firmami v celé Evropě. Průzkum byl přeložen do šesti jazyků a zúčastnilo se ho 386 pracovníků. Studie zkoumala, jak technologie mění stávající způsoby práce a jaký dopad mají na kulturu v organizaci, vyžadované dovednosti, způsob náboru talentovaných pracovníků, pracoviště a charakteristiku a složení pracovních sil.

Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinuli filtrační materiál, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, nejen pro ochranu před virem COVID-19

Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se dlouhodob... více

Pandemie změnila návyky a zvyky. Jaké?

Pandemie koronaviru potrápila společnost a pustila nám všem žilou. Lze na ní najít i něco pozitivního? Pokusíme se o to.... více

Pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM bude letos poprvé součástí veletrhu URBIS a zaměří se na cirkulární ekonomiku ve veřejných zakázkách

Jubilejní pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM proběhne letos poprvé v rámci veletrhu URBIS SMART CITY na BVV v Brně, kvůli krizi ... více

Pět tipů, jak být dobrým šéfem v čase cholery

Koronavirová epidemie i nadále nechává řadu pracovníků pracovat ze svých domovů. Jak by si měli s kolegy na home officu poradit je... více

Družstvu CBA vzrostl v loňském roce obrat o 9 procent. Letošní výsledky odhaduje kvůli koronaviru na stejné úrovni

Maloobchodní Družstvo CBA CZ zaznamenalo v roce 2019 obrat 1,95 miliardy korun, meziročně tak vzrostl o 9 procent. Obrat se CBA na... více