logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > zprávy > Rok home office: Práci z domova si vyzkoušelo téměř 60 % zaměstnanců, i přes větší vytíženost a absenci kontaktů s kolegy si ji přejí i do budoucna
https://www.fovy.cz/

Rok home office: Práci z domova si vyzkoušelo téměř 60 % zaměstnanců, i přes větší vytíženost a absenci kontaktů s kolegy si ji přejí i do budoucna

personalista.com - 08. 08. 2021
V návaznosti na pandemickou situaci si práci z domova vyzkoušela nadpoloviční většina lidí, u nichž to jejich profese dovoluje. Ukázalo se, že ve většině případů neznamená home office pro zaměstnance volnější režim. 85 % z nich přiznává, že je pracovně vytíženo stejně nebo více než v běžném režimu. I přesto, že lidem na home office chybí hlavně fyzický kontakt s kolegy a vázne týmová spolupráce, je práce na dálku vnímána většinou pozitivně a více než dvě třetiny lidí by ji uvítaly i v budoucnu. Vyplývá to z průzkumu Barometr zaměstnanců mezi 840 lidmi.
Kdo může, pracuje doma

Průzkum Barometr zaměstnanců se zaměřil především na změny, které zaměstnanci vnímají vlivem koronaviru od začátku roku 2020. Jedním z důsledků koronavirové krize se stala díky prioritizaci bezpečnosti a více či méně nucené izolaci také plošná změna pracovního režimu. Ukázalo se, že si v této době vyzkoušela home office pětina všech zaměstnanců a 60 % z těch, jejichž profese home office dovoluje. Tam, kde to lze, se pouhých 7 % zaměstnavatelů rozhodlo režim home office nevyužít, stejně tak 6 % zaměstnanců.

Home office má k dovolené daleko

Barometr zaměstnanců zároveň vyvrátil představy o home office jako o volnějším pracovním režimu, který nemá daleko k dovolené. Pouze 15 % zaměstnanců se nechalo slyšet, že jsou pracovně méně vytíženi než před covidem. Oproti tomu 30 % lidí je podle Barometru vytíženo dokonce více.

„Poslední rok ukázal, že zaměstnanci mohou být stejně efektivní při práci z domova jako při práci z kanceláře. Jednou z nutných podmínek je ale kompenzace vyššího pracovního vytížení i negativních důsledků režimu home office. Vyšší pracovní zátěž totiž nelze kompenzovat jen navýšením mzdy. Peníze fungují jen do určité míry,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel HRtech společnosti Up ČR, která se specializuje na péči o zaměstnance.

Stesk a váznoucí spolupráce

Další výzvou je pro firmy zajištění funkční týmové spolupráce. Právě to je totiž podle zaměstnanců Achillovou patou home office, když pouze necelá třetina lidí považuje spolupráci v týmu na home office za srovnatelnou nebo lepší než v běžném režimu. Výsledky Barometru také naznačují, že problémem není ani tak dostatečné technologické vybavení, jako spíš chybějící kontakt se spolupracovníky. Ten postrádá na home office ze všeho nejvíc 40 % zaměstnanců.

Obdobné výsledky prezentuje také průzkum agentury Ipsos a karierního průvodce - společnosti Welcome to the Jungle. Podle něj 30 % lidí připouští, že se při home office cítí více osamoceni a 17 % tento pracovní režim zhoršil vztahy s kolegy.

Zaměstnavatelé budou proto muset začít nezbytně pracovat na oživení zpřetrhaných sociálních vazeb mezi zaměstnanci. „Týmovou soudržnost mohou posílit například pracovní obědy s kolegy, které dříve fungovaly jako sociální pouto uvnitř společnosti, a firmy by je měly podporovat i nyní. Vyvinuli jsme proto nové služby pro uživatele eStravenky, které umožňují například jednoduché finanční vyrovnání mezi kolegy z jedné firmy, třeba právě za společný účet za oběd,“ popisuje Nicoletti.

Z domova i další rok

Kromě těchto nedostatků chybí zaměstnancům na home office ve větší míře ještě pravidelný pracovní režim, který jim vnáší do života řád. Tím může být cesta z práce a do práce nebo pravidelné stravování. Právě k zachování pauzy na oběd dávají firmy zaměstnancům možnost využívat služby jako Jídlo na webu, které zrychlují a usnadňují online objednání jídla z domova, a tím podporují důležité polední přestávky. Hlavně mladší lidé do 26 let postrádají doma také benefit v podobě občerstvení zdarma. Zaměstnancům okolo 40 let věku zase oproti ostatním výrazně více chybí na home office klid na práci.

Přesto se muži i ženy nehledě na věk shodují, že režim home office vnímají celkově spíše pozitivně. K tomuto hodnocení se přiklánějí ¾ zaměstnanců. 67 % lidí by zároveň uvítalo možnost práce na home office i v budoucnu a 6 z 10 zaměstnanců by dokonce nebylo proti zůstat na home office další rok. Také výsledky průzkumu Welcome to the jungle potvrzují, že o práci z domova je stále zájem. O částečnou práci z domova by se v případě možnosti zajímalo 59 % lidí a o kompletní home office 40 % Čechů.

„Většina firem počítá s tím, že home office bude určitou novou normou i v postcovidové době. HR ředitelé budou hrát proto velmi důležitou roli při nastavení optimálního rozložení práce mezi kanceláří a domovem při zachování efektivity a ziskovosti firmy, stejně jako motivace zaměstnanců,“ popisuje Nicoletti.

Za štěstím s technologiemi

HR oddělení se ovšem budou muset zároveň připravit na rizika, která se mohou teprve začít projevovat. Průzkumy totiž také ukazují, že dlouhodobá práce na dálku, ztráta kontaktu se společností a vyšší pracovní vytížení nabourává odhodlanost zaměstnanců a jejich motivaci. Její pokles už nyní zaznamenaly podle Barometru 2/5 zaměstnanců.

„Firmy se na nás ohledně HR vztahů a zapojení zaměstnanců i při vzdálené práci obracejí čím dál tím více. Vyvíjíme proto nová HR digitální řešení, která umožní sdílet společné úspěchy zaměstnanců, pomohou je více zapojit do dění ve firmě a zvýší jejich angažovanost a spokojenost i při práci v režimu home office. Právě to je totiž klíč k přežití a prosperitě firmy i v postcovidovém období,“ dodává Nicoletti.


Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více