logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > zprávy > Podle průzkumu EY si 8 z 10 finančních ředitelů myslí, že zdravá firemní kultura má zásadní význam pro budování důvěry. Prosazování etických hodnot zásadně ovlivní budoucí podobu výročních zpráv
www.veletrhprace.cz

Podle průzkumu EY si 8 z 10 finančních ředitelů myslí, že zdravá firemní kultura má zásadní význam pro budování důvěry. Prosazování etických hodnot zásadně ovlivní budoucí podobu výročních zpráv

personalista.com - 08. 01. 2020
Většina oslovených finančních ředitelů a finančních kontrolorů (79 %) tvrdí, že mají k dispozici dostatečné množství dat, aby akcionářům, investorům, věřitelům i všem ostatním zainteresovaným subjektům mohli zprostředkovat potřebné informace o firemní kultuře své společnosti. Přitom ale ve výročních zprávách a v dalších materiálech vykazuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) týkající se firemní kultury jen asi třetina (37 %) dotázaných. Vyplynulo to z nejnovějšího, již šestého globálního průzkumu EY FAAS (oddělení poradenských služeb pro CFOs) věnovaného firemnímu reportingu.
Zpráva zpracovaná na základě průzkumu (Does corporate reporting need a culture shock?) upozorňuje, že v době, která díky umělé inteligenci a stále větším objemům dat otevírá nový prostor pro transformaci veřejné odpovědnosti podniků, investoři od výročních zpráv očekávají větší míru transparentnosti a větší vhled do firemní kultury.

„Finanční šéfové si velice dobře uvědomují, že nový důraz investorů na firemní kulturu od nich vyžaduje urychlenou transformaci firemního reportingu tak, aby se více zaměřovalo na dlouhodobou hodnotu,“ říká Alice Machová, vedoucí partnerka EY FAAS, a dodává: „Firemní kultura se dnes rozhodně nepovažuje za „soft“ oblast, která má s faktickou hodnotou společnosti jen málo společného. 83 % účastníků průzkumu si například myslí, že zdravá firemní kultura soustavně prosazující etické hodnoty a chování má zásadní význam pro budování důvěry, a 81 % věří, že přispívá ke snížení rizik.“

Průzkum, kterého se zúčastnilo tisíc finančních ředitelů a finančních kontrolorů velkých společností z 25 zemí světa, ukázal, že podniky jsou ochotné nasadit moderní technologie, aby uspokojily volání investorů po větší transparentnosti a větším vhledu do firemní kultury. S tím koresponduje i fakt, že tři čtvrtiny dotázaných (74 %) uvedly, že investoři mají stále větší zájem o nefinanční informace. Současně ale mají respondenti obavy z toho, jak posílit důvěru v údaje generované datovými analýzami a umělou inteligencí. 60 % finančních ředitelů zastává názor, že kvalita finančních dat generovaných umělou inteligencí není tak spolehlivá jako údaje z tradičních finančních systémů. Hlavní rizika spojená s transformací nefinančních dat do tvaru, který lze použít pro účely výkaznictví, jsou podle účastníků průzkumu: zajištění důvěrnosti osobních údajů (33 %), zajištění bezpečnosti dat (29 %) a nedostatek kvalitních systémů řízení dat (21 %) nebo kontrol (17 %) nefinančních informací.

„Transparentní, na budoucnost orientované informace s vyváženým podílem finančních a nefinančních údajů vyžadují nejen změnu účetního rámce a postupů, ale také změnu v myšlení a firemní kultuře,“ říká Alice Machová a dodává: „Jinými slovy, pokud má firemní reportingu nabídnout akcionářům, investorům, věřitelům i všem ostatním zainteresovaným subjektům otevřené a transparentní informace o tvorbě hodnoty, bude nutné změnit přístup.“

A co zpráva radí podnikům, které chtějí ve výkaznictví odpovídajícím způsobem popsat klíčovou roli firemní kultury? Aby zavedly kvalitní metodiku, jak reportovat o firemní kultuře, dále aby investovaly do správného mixu talentů, které jim pomohou změny prosadit, a aby posilovaly důvěru v umělou inteligenci, mimo jiné aby zavedly etické algoritmy, které investorům zajistí požadované spolehlivé informace.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Češi si oblíbili probiotika, lékárny zaznamenávají rekordní tržby

Důležitost probiotik si uvědomuje čím dál více lidí. V roce 2019 se v České republice prodala probiotika za 650 milionů Kč, což je... více

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více