logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > zprávy > Pandemie koronaviru ještě zrychlila změny na trhu práce
Připojte se k více než 15 milionům uživatelů, kteří si oblíbili tuto aplikaci digitálního bankovnictví. Zaregistrujte se pomocí mého odkazu níže a prozkoumejte jejich jednorázové virtuální karty pro bezpečné nakupování

Pandemie koronaviru ještě zrychlila změny na trhu práce

personalista.com - 16. 02. 2021
Na jedné straně již 225 milionů lidí po celém světě ztratilo vlivem pandemie svá zaměstnání, na druhé straně firmy nemohou najít vhodné pracovníky na svá otevřená pracovní místa. Pandemie ještě zrychlila změny na trhu práce, které nastartovala technologická disrupce. Prohlubují se nerovnosti, ohrožených skupin přibývá. Řešením jsou rekvalifikace, re-skilling, up-skilling a inkluze. Kromě dovedností zaměstnanců se ale nesmí zapomenout na zdraví a well-being.
Tradiční Světové ekonomické fórum (WEF) ve švýcarském Davosu letos proběhlo v tradičním termínu 25. - 29. 1. 2021 virtuální formou. Setkání světových leaderů přineslo mnoho klíčových diskuzí a témat z aktuálního světa.

Davos Agenda

Pandemie COVID-19 ukázala, že žádný člověk, ani žádná instituce sama o sobě nemůže samostatně řešit ekonomické, environmentální, sociální nebo technologické výzvy globalizované společnosti. Pandemie urychlila změny, které byly patrné již před jejím vznikem. Stojíme na kritickém rozcestí. Jak se můžeme v celém světě vyvarovat chyb, které se staly v roce 2020? Jak můžeme získat důvěru lidí, uskutečnit rychle zásadní rozhodnutí a nastavit nové priority?

WEF vyzvalo globální leadery k tomu, aby reflektovali nové výzvy, aby pomohli definovat rizikové oblasti a spoluvytvářet nové principy, zásady či politiky a svými dostupnými možnostmi pozitivně ovlivňovali lidi ze všech vrstev společnost tak, aby naše společná globální budoucnost byla udržitelná, soudržná a více inkluzivní.

Budoucnost světa práce

Před námi stojí tři velké výzvy. Jak se na ně můžeme připravit a jak je můžeme vyřešit?

1. Ohrožené skupiny na trhu práce

Pandemie COVID-19 ztěžuje každému člověku práci a vzdělání. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé z již znevýhodněného prostředí. Lidé s omezeným přístupem k technologiím, internetovému připojení, prostředkům. Děti ze znevýhodněného nebo nepodnětného prostředí nemají přístup ke vzdělání. V práci jsou pandemií nejvíce zasaženi pracovníci ze sektorů, jejichž práce byla vlivem koronaviru pozastavena, mladí lidé a absolventi, ženy a nekvalifikovaní pracovníci.

2. Budoucí svět práce nutně musí být více flexibilní a inkluzivní

Na jedné straně již 225 milionů lidí po celém světě ztratilo vlivem pandemie svá zaměstnání, na druhé straně firmy stále nemohou najít vhodné pracovníky na svá otevřená pracovní místa. Zaměstnavatelé se nutně musí otevřít větší flexibilitě, novým způsobům práce a inkluzi.

3. Dovednosti, zdraví a well-being – klíče k obnově světa práce

Nedostatek talentů se bude ještě více prohlubovat. K technologické disrupci se přidala ta pandemická a najít toho správného zaměstnance s těmi správnými dovednostmi bude ještě těžší. Lidé, kteří budou mít ty správné dovednosti a dostatečné zdroje a příležitosti, budou potřebovat více pečovat o své fyzické a mentální zdraví a o svůj životní well-being. Získávání nových dovedností v globálním světě práce

Zpráva WEF Jobs Report 2020 poukazuje na to, že 43 % dotázaných zaměstnavatelů plánuje snížit počet svých zaměstnanců a 34 % plánuje naopak počet svých zaměstnanců zvýšit, a to díky implementaci nových technologií.

Očekáváme, že celosvětově naroste počet nezaměstnaných lidí, kteří nebudou moci vykonávat jiné zaměstnání, protože nebudou mít dostatečně dovednosti. Naopak firmy budou stále hledat zaměstnance nové.

Co všechno je potřeba udělat pro to, aby lidé mohli začít pracovat na pracovních místech budoucnosti? Jak mohou podniky, státní orgány a další instituce a organizace spolupracovat, aby rekvalifikace lidí byla účelná, smysluplná a funkční?

„Je tu důvod k optimismu: na zvyšování kvalifikace a rekvalifikace je v posledních pěti až šesti letech kladen větší důraz. Zaměstnavatelé se více zaměřují na školení a rozvoj svých zaměstnanců,“ uvedl v panelové diskuzi v Davosu Jonas Prising, CEO ManpowerGroup Inc. „Svět práce už nikdy nebude stejný. Věříme, že bude lepší.“

Situace na trhu práce v České republice

Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup Index trhu práce můžeme v České republice v prvním kvartálu roku 2021 očekávat další propouštění, na druhé straně budou stále neobsazena některá pracovní místa. „Na trhu práce probíhá několik protichůdných tendencí. Vidíme masivní odchody lidí z gastronomie, úplně zamrzlý trh práce ve výrobě, nábory v e-commerce a logistice, nedostatek lidí s technickým profilem a velmi omezenou schopnost trhu přesouvat velké počty lidí do jiných sektorů,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Míra nezaměstnanosti se v únoru 2021 pohybuje na úrovni 4,3 %. Mnoho propuštěných lidí využilo koncem minulého roku možnost překlenout výpadek příjmu na předvánočních brigádách a dočasných pracovních místech. Zatímco i v předchozích letech byl zájem o tyto brigády vysoký, panovala mezi brigádníky jistá fluktuace. Tentokrát se na dočasná pracovní místa hlásilo velké množství spolehlivých brigádníků z oboru gastronomie a cestovního ruchu. Flexibilita pracovních pozic pomohla překlenout náročné období na obou stranách. Například situace v pohostinství je stále nejistá a plná očekávání. Mnoho lidí stojí před rozhodnutím, zda mají změnit svou profesi a zkusit začít pracovat v jiném oboru, nebo využít nabídky dočasných pracovních míst a při nejbližší příležitosti se vrátit do gastronomie. „Největší propouštění přišlo v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, kde podle našeho aktuálního průzkumu bude nadále 28 % firem propouštět. Lidé uvolnění v této oblasti hledají práci nejčastěji ve službách, logistice a administrativě. Masivně reagují na pozice recepčních, administrativní podpory, obchodní pozice nebo na práci v zákaznickém servisu. Vedle toho mnoho výrobních firem potřebuje nové zaměstnance, ale počet uchazečů jim oproti době před pandemií ještě poklesl. Vládní program Antivirus sice zabránil propouštění, ale také zastavil přirozenou fluktuaci zaměstnanců, kteří nechtějí jít v této době do nejistoty,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Transformace trhu práce

Podle WEC (World Employment Confederation), Světové konfederace práce, bude klíčové podpořit firmy i zaměstnance v možnosti přesunout se do jiných sektorů, využít příležitosti otevřených pracovních míst, pomoci lidem změnit kvalifikaci a získat nové zaměstnání.

Tato transformace se na trhu práce nestane samovolně. Již teď je zřejmé, že lidé i organizace budou potřebovat podpořit, aby mohli dobře zvládnout tuto změnu. Na trhu práce již teď panují oprávněné obavy a povinností státu bude co nejrychleji spustit nové programy podpory – rychlá rekvalifikace lidí, podpora flexibilních úvazků, zřízení podporovaných rekvalifikačních míst, nová legislativa a nové právní předpisy, které pomohou dokončit tuto transformaci. Prioritou bude ve většině zemí pomáhat jednotlivcům v nejvíce zasažených odvětvích získat přístup k pracovním příležitostem v odvětvích, kde je stále vysoká poptávka po personálu. Lidé budou potřebovat podporu při vyjednávání těchto přechodů. Nové aktivní politiky zaměstnanosti budou nutně muset reflektovat tuto transformaci. V aktuální extrémní volatilitě pracovního trhu bude klíčové využití dočasných pracovních míst, jako odrazového můstku do nových odvětví.

„Zvýšila se nerovnováha mezi lidmi, kteří nemohou získat rozumnou práci, a firmami, jež nemohou najít zaměstnance. Svět se ještě víc rozdělil na lidi, kterým rostou mzdy, a ty, kterým klesly příjmy a musí se rekvalifikovat. Pokud správně nastavíme nové standardy v práci a budeme je dodržovat, máme šanci úspěšně restartovat ekonomiku.“ upozorňuje Jaroslava Rezlerová.

Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklamalistfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost Kärcher darovala SOS dětským vesničkám dva profesionální vysavače s filtrem, který zadržuje i ty nejmenší částice, jako jsou viry, aerosoly a bakterie

Společnost Kärcher dlouhodobě podporuje SOS dětské vesničky, nestátní neziskovou organizaci, která pomáhá ohroženým rodinám, aby s... více

Jak se přepravují léčiva a zdravotnické potřeby? Za mimořádných podmínek s přísnými pravidly

Pandemie trvá už více než rok a zřejmě jen tak nezmizí. Náročná doba potvrdila důležitost včasných dodávek zboží, zejména pak v př... více

Sázavská pekárna využívá turniket s dezinfekcí a kontrolou teploty už rok

Před rokem si Pekařství a cukrářství Sázava v Lanškrouně zakoupilo sestavu turniketu, termo-vizuální kamery a bezdotykového dávkov... více

Kvalitní výrobek je samozřejmost pro zákazníky, ale náročný proces pro výrobce

Význam řízení kvality roste napříč odvětvími. Zákazník požaduje nejenom kvalitní výrobek, ale také špičkové prodejní služby. K cel... více

Plzeňský Daikin navyšuje mzdy. Zaměstnanci si polepší o 4,3 %

Společnost Daikin i v letošním roce přistoupila k navýšení rozpočtu základních mezd a to o 4,3 %. Každoroční plošné navýšení je ... více