logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > zprávy > Optimismus se vrací na trh práce ve všech sektorech ekonomiky
https://www.fovy.cz/

Optimismus se vrací na trh práce ve všech sektorech ekonomiky

personalista.com - 10. 06. 2021
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2021 příznivé náborové plány a potvrzuje se tak pozitivní tendence naznačená v předchozím čtvrtletí.
11 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 4 % předpovídá jejich snížení a 83 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2021 hodnotu +7 % (rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat a propouštět).

„Rostoucí nezaměstnanost v době pandemie neznamenala pro zaměstnavatele snadnější nábory. Propouštění v gastronomii, službách a administrativních provozech nepřineslo nové uchazeče do průmyslu, zdravotnictví nebo školství. Poptávka firem se stále více míjí s dostupnými uchazeči, protože pandemie zmrazila trh práce. Kdo nemusí, nemění zaměstnání, protože to znamená nejistotu a riziko. Podle ManpowerGroup index trhu práce začínají firmy ve všech sektorech opět nabírat a uvádí, že mají ještě větší problém obsadit svá volná místa než před pandemií. Řešením složité situace na novém trhu práce je ještě větší důraz firem na změnu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, využívání alternativních a flexibilních forem práce, zlepšování péče o zaměstnance a hledání nových způsobů, jak si vytvářet databázi potenciálních uchazečů do budoucna,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé ve všech sedmi skupinách odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány předpokládá odvětví Stavebnictví a Zpracovatelský průmysl s Čistým indexem +13 % (ve stavebnictví bude 19 % firem nabírat a 6 % propouštět, ve zpracovatelském průmyslu bude 18 % firem nabírat a 5 % propouštět). Pozitivní náborové plány hlásí konečně od začátku pandemie i Ubytování a stravování s Indexem +9 %, následovaný odvětvími Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a Ostatní služby (Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání, kultura, osobní služby, doprava, skladování a komunikace) s Indexem +6 %. Nárůsty počtu zaměstnanců očekává s Indexem +5 % odvětví Velkoobchod a maloobchod a také Ostatní výroba (Výroba a rozvod el., plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin) s Indexem +3 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy covid-19 poprvé ovlivnil náborové plány v našem průzkumu, Index posílil v šesti ze sedmi odvětví. Ostrý nárůst o 28 procentních bodů hlásí Ubytování a stravování, následované odvětvím Zpracovatelský průmysl s nárůstem Indexu o 19 procentních bodů. Index v odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby posílil o 14 procentních bodů, ve Stavebnictví o 13 a v Ostatních službách o 11 procentních bodů. Index v odvětví Ostatní výroba zůstává na stejné úrovni.

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích vykazovaly rychlý nárůst počtu zaměstnanců již minulém čtvrtletí, a i v příštích 3 měsících očekávají zvyšování počtu zaměstnanců. Nejvyšší tempo nárůstu náborů předpokládají velké organizace nad 250 zaměstnanců s Čistým indexem +26 %. Mikro a střední zaměstnavatelé budou zvyšovat počet zaměstnanců, ale tempo náboru bude oproti předchozímu čtvrtletí již lehce zpomalovat. Mikro organizace hlásí Čistý index +4 %, střední organizace vykazují Čistý index +2 %. Malé organizace vykazují mírně pozitivní tempo nárůstu náborů s Čistým indexem +1 %, který je stejný jako v předchozím čtvrtletí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy covid-19 poprvé ovlivnil náborové plány, Čistý index posílil ve všech čtyřech kategoriích podle velikosti, především ve velkých organizacích o 28 procentních bodů. Index v mikro organizacích je silnější o 9 procentních bodů, malé organizace hlásí nárůst o 6 procentních bodů a střední o 5 procentních bodů.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Silnější náborové plány hlásí Praha a Morava a Slezsko s Indexem +9 %, Čistý index v Čechách dosahuje hodnoty +5 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Čistý index v Praze zůstává stabilní, na Moravě a ve Slezsku oslabil o 1 procentní bod a v Čechách o 2 procentní body. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy pandemie covid-19 poprvé ovlivnila plány zaměstnavatelů, náborové aktivity posílily ve všech třech regionech, nejvíce v Praze o 24 procentních bodů. Zaměstnavatelé v Čechách hlásí zlepšení Indexu o 7 procentních bodů a na Moravě a ve Slezsku o 6 procentních bodů.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro třetí čtvrtletí 2021 ukazují, že zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet pracovních sil, pouze v jedné očekávají stagnující náborové aktivity. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity posílily ve 31 zemích a oblastech, oslabily v 8 a zůstaly beze změny ve čtyřech. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy pandemie covid-19 poprvé ovlivnila náborové plány, zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí a oblastí hlásí posílení trhu práce. Náborové prostředí v jedné zemi zůstává beze změny. Nejsilnější trh práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé ve Spojených státech, Tchaj-wanu, Austrálii, Řecku, Irsku a Singapuru, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Argentina, Panama a Jižní Afrika.

Dopady pandemie COVID-19 na náborové aktivity firem v ČR

Respondentům průzkumu byla položena doplňující otázka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové́ aktivity vrátí k úrovni před pandemií COVID-19“. 13 % zaměstnavatelů řeklo, že se tak stane do konce tohoto roku. 12 % firem očekává, že se k původní náborové aktivitě vrátí do konce roku 2022, 3 % firem předpokládá návrat v roce 2023. 47 % firem návrat k původní úrovní náborů nepředpokládá vůbec. 25 % zaměstnavatelů uvedlo, že neví. „Pro zaměstnavatele je zatím výhled na další 2 roky absolutně nejasný a neustále přehodnocují i náborové předpoklady od konce roku 2021. Zatímco v předchozím čtvrtletí si myslelo 57 % zaměstnavatelů, že se do koce tohoto roku vrátí k původní intenzitě náboru, tak aktuálně je to pouze 13 %. Zároveň se 6krát zvýšil počet zaměstnavatelů, kteří si myslí, že se k původní intenzitě náboru nevrátí nikdy,“ dodává Rezlerová.

Flexibilita práce pro většinu?

80 % českých zaměstnavatelů bude vyžadovat, aby většina jejich pracovníků byla přítomna na pracovišti po celou dobu pracovní doby. V minulém čtvrtletí to bylo 62 %. 14 % předpokládá, že jejich zaměstnanci budou kombinovat práci z domova s prací na pracovišti. Pouze 2 % firem předpokládají, že jejich zaměstnanci budou pracovat vzdáleně po většinu pracovní doby. 4 % českých zaměstnavatelů prozatím neví.

Nutnost přítomnosti na pracovišti roste s podle našich statistik s intenzitou náboru, klesá s rostoucí velikostí organizace, více na ní trvají firmy na Moravě a nejméně v Praze. Důvodem je převaha výrobního sektoru v české ekonomice a převážnou přítomnost na pracovišti vyžaduje také obchod a stavebnictví.

U pozic, které jsou tradičně považovány za neflexibilní a musí se vykonávat převážně na pracovišti, se však většina zaměstnavatelů (60 %) snaží zavést nové možnosti flexibility:

• 36 % zavede pružnou pracovní dobu / stlačené pracovní týdny
• 35 % zaměstnavatelů plánuje zavést flexibilní začátek/konec pracovní doby,
• 32 % plánuje nabízet kombinaci práce na dálku a práce na pracovišti
• 9 % umožní zaměstnancům vybrat si, odkud budou pracovat,
• 8 % zavede sdílená pracovní místa,
• 40 % nenabídne žádnou z těchto možností flexibilní práce

Největší obava z práce na home office: produktivita

Největší část zaměstnavatelů a to 37 % nemá žádné obavy ze vzdálené práce a 10 % si není jistých.18 % zaměstnavatelů uvedlo, že jejich největší obavou v souvislosti s prací na dálku je snížení produktivity zaměstnanců. U 14 % zaměstnavatelů se objevují obavy ohledně horší spolupráce s kolegy. Obavy ze zajištění dobrých pracovních podmínek (wellbeing) má 12 %. Ztráty firemní kultury se obává 4 % zaměstnavatelů a 2 % má obavy týkající se inovací.


Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více