logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > zprávy > Nová informatika: Zakládání e-mailových adres odzvonilo. Děti naučí analyzovat, přemýšlet a vytrvat
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Nová informatika: Zakládání e-mailových adres odzvonilo. Děti naučí analyzovat, přemýšlet a vytrvat

personalista.com - 06. 12. 2022
V minulosti si výuka informatiky na 2. stupni základní školy kladla za cíl učit žáky pracovat s Wordem, Excelem či PowerPointem. Zakládaly se také e-mailové adresy a učitelé učili žáky spíše zacházet s počítačem. ‚Nová informatika‘ toto za hlavní cíl nepovažuje a nově se budou učit pracovat s daty a programovat i žáci 1. stupně. Digitální dekáda EU představená v březnu 2021 si stanovila cíle mít 20 milionů odborníků na informační a komunikační technologie a minimálně 80 % obyvatel se základními digitálními dovednostmi. V Česku budou nové učební osnovy informatiky plně zavedeny už do roku 2023, přičemž některé školy je již zavádějí. Měly by děti zůstat u tvoření PowerPointových prezentací, nebo už přišel čas programovat? Nebude to pro ně příliš těžké? A je skutečně zapotřebí, aby se všechny děti vydávaly ‚cestou ajťáka‘? Pojďme si na tyto otázky odpovědět.
„Často se opakuje argument, že učit se programovat je těžké a chce to trpělivost, čas a spoustu pokusů a omylů, a proto není vhodné pro děti na základní škole, protože nemají dostatečnou vyspělost a odolnost. Já se ale ptám, co jiného by škola měla děti do života naučit, když ne schopnost vytrvat a nevzdávat, i když jsou věci těžké,“ říká ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha, Jana Večerková.

Budoucnost digitálně kompetentního občana

V posledních několika desetiletích se díky rychlé digitalizaci našeho každodenního života dostaly digitální dovednosti do popředí zájmu evropských a vnitrostátních vzdělávacích politik. Krize COVID-19 a rusko-ukrajinský konflikt ještě více zdůraznily potřebu politických opatření v této oblasti a pro digitální vzdělávání se jistě staly body obratu. Krize má navíc dopad na budoucí poptávku po digitálních dovednostech mezi občany EU, zejména mezi studujícími a pracovní silou. Digitální ekonomika bude v nadcházejících letech hrát klíčovou roli při zotavování Evropy z pandemie a dopadů války na Ukrajině. Bude vyžadována digitální kompetentnost občanů a pracovníků. Tomu je třeba věnovat pozornost, a to již od počátečních fází vzdělávání. Digitální kompetence patří mezi klíčové kompetence pro celoživotní učení již od prvního evropského doporučení v této oblasti z roku 2006. Plán digitálního vzdělávání na období 2021-2027, sdělení o Evropském vzdělávacím prostoru a aktualizovaná agenda dovedností mají za cíl posílit spolupráci mezi členskými státy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. A přispět k dosažení zastřešujících cílů Evropské komise, kterými jsou digitální a ekologická Evropa.

Stará by měla zůstat, nová rozvíjet

Někteří argumentují, že budou dětem chybět základy počítačových znalostí. Jestli však jde o proslulý kancelářský balíček, tak ten už do školních osnov 20. let 21. století nepatří. Měl by být součástí každodenní výuky (Word v českém jazyce, Excel v matematice, PowerPoint ve výtvarné výchově či prezentací výsledků jakékoliv projektu). ‚Stará informatika‘ by tak stále mohla fungovat vzájemnou souvztažností s ostatními předměty. „Nejjednodušším kandidátem je samozřejmě matematika, kde si například studenti mohou vytvořit jednoduchou kalkulačku. V zahraničí se dá ale najít mnoho příkladů skvělé integrace programování do dalších předmětů, například při práci s mapami, překládání slovíček, použití proměnných při psaní povídky… V uměleckých hodinách si mohou děti vytvořit generátor náhodných barev anebo třeba animace. Možností je nepřeberně,“ říká Večerková. Zatímco předreformní předmět informatiky se zaměřoval na rozvoj schopností žáků používat počítače a informační a digitální gramotnosti, nová informatika se zaměřuje na rozvoj informatického myšlení a porozumění výpočetní technice či principům fungování digitálních technologií. Nová informatika je založena na aktivním přístupu, ve kterém žáci používají informatické postupy a pojmy, jako jsou algoritmy, kódování a modelování. A uvědomují si, jak digitální technologie fungují, aby přijali jejich efektivní, bezpečné a etické používání.

Není programování jako programování

Reforma informatiky bude mít za následek restrikci osnov v některých jiných předmětech. Je potřeba, aby uměl základy programování, byť na ZŠ jde skutečně o základy, a jen jejich část, každý žák ZŠ, kterého to třeba ani nezajímá a má v plánu vydat se jinou cestou než profesí ajťáka? „Argument, že někdo nebude ajťák, a tudíž by školy neměly učit programování je úplně stejně lichý, jakože někdo nebude chemik, tudíž nebudeme učit chemii. Schopnost abstraktního myšlení, logické uvažování a systematické řešení problémů jsou dovednosti, které jsou třeba pro většinu prací s přidanou hodnotou, a i pro náš život jako takový,“ tvrdí Večerková. Plán digitálního vzdělávání na období 2021-2027 stanovuje dvě strategické priority: podporu rozvoje evropského ekosystému digitálního vzdělávání a zvyšování digitálních kompetencí všech žáků pro digitální transformaci. Plán zdůrazňuje zásadní úlohu informatického vzdělávání ve školách při zajišťování toho, aby mladí lidé „získali správné porozumění digitálnímu světu“.

Podpora rozmanitosti STEM

Seznámení žáků s informatikou od útlého věku může pomoci rozvíjet dovednosti v oblasti řešení problémů, kreativity a spolupráce. Může také podpořit zájem o studium a budoucí povolání související s přírodní vědou, technikou, inženýrstvím a matematikou (STEM) a zároveň řešit genderové stereotypy. Podpora vysoce kvalitního a inkluzivního vzdělávání v oblasti informatiky může mít pozitivní dopad na počet dívek, které studují na vysokých školách obory související s IT a dále pracují v digitálním sektoru nebo na digitálních pracovních místech v hospodářských odvětvích. Pevné a vědecké pochopení digitálního světa může navazovat na širší rozvoj digitálních dovedností a doplňovat jej. A také může pomoci mladým lidem pochopit potenciál výpočetní techniky při řešení společenských výzev.

Učí se i učitelé

Na pomoc školám a učitelům informatiky byl při zavádění nových osnov informatiky do školního vzdělávání vytvořen startovací balíček. Ten zahrnuje různé podpůrné nástroje pro školy, jako jsou kurzy, workshopy a individuální konzultace pro učitele, kteří se chtějí seznámit se vzdělávacími programy. Rovněž byly uspořádány vzdělávací akce pro učitele informatiky týkající se různých oblastí souvisejících s novými učebními osnovami. Nedávno byla vytvořena platforma DIGI plovárna umožňující učitelům sdílet své zkušenosti s učením a výukou, nápady na téma informatiky a rozvíjet digitální dovednosti. Součástí projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) je portál iMyšlení, určený speciálně pro učitele informatiky. Kromě toho byla vytvořena síť regionálních odborníků na novou metodiku a metodické kabinety, které poskytují bezplatnou odbornou podporu šitou na míru školám v regionu. V neposlední řadě byly vytvořeny výukové materiály a digitální výukové zdroje. Na přípravě těchto materiálů se podílejí všechny pedagogické fakulty v ČR a Národní pedagogický ústav ČR, který je v současné době ve fázi příprav a realizování metod. Na financování realizace kurikulární reformy se podílí český rámcový vzdělávací program (RVP).

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více