logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > zprávy > Množství dluhů kvůli pandemii vzrostlo až o polovinu. Jakými způsoby se vrácení peněz domoci?
Připojte se k více než 15 milionům uživatelů, kteří si oblíbili tuto aplikaci digitálního bankovnictví. Zaregistrujte se pomocí mého odkazu níže a prozkoumejte jejich jednorázové virtuální karty pro bezpečné nakupování

Množství dluhů kvůli pandemii vzrostlo až o polovinu. Jakými způsoby se vrácení peněz domoci?

personalista.com - 06. 04. 2021
Řada lidí či firem je kvůli pandemii nucená se zadlužit. Problémy s nesplacenými fakturami se projevují napříč různými odvětvími, vymáhání pohledávek tak u advokátních kanceláří zaznamenalo meziroční nárůst o padesát procent. Jakým způsobem své peníze získat zpět? V čem tkví výhoda mimosoudního vyrovnání? Který způsob vymáhání dluhů je nejefektivnější? A jak problémům se vznikem dluhu předcházet? Nejen na tyto otázky odpovídá následující článek.
Aktuální koronavirová krize znamená finanční problémy pro řadu lidí i firem, což se projevuje například na nesplacených fakturách a častějším vymáhání dluhů. Tento trend potvrzují i odborníci z řad právníků, a to prakticky od dubna loňského roku. „Pozorujeme rapidní růst agendy vymáhání pohledávek. Podle našich interních dat se při porovnání let 2019 a 2020, kdy pandemie začala, jedná o padesátiprocentní nárůst,“ řekl Daniel Macek z advokátní kanceláře MACEK.LEGAL.

Nesplacené faktury přitom trápí podnikatele napříč sektory, zejména pak ty, jejichž odvětví bylo vládními opatřeními zasaženo nejvíce – od gastronomie přes ubytovací služby až po eventové agentury a na ně napojené sektory. Podle Macka se však lze setkat také s tím, že se společnosti bojí, že jim jejich obchodní partneři nezaplatí. Pro jistotu tak peníze kvůli cash-flow sami nechávají na svém účtu a faktury platí opožděně. Tím se vytváří začarovaný kruh.

Tři způsoby vymáhání dluhu

Nejčastějším dilema při vymáhání dluhů je otázka, zda postupovat soudní cestou nebo vše vyřešit mimosoudně. Právě druhý způsob, kdy se obě strany bez soudních sporů dohodnou například na sjednání splátkového kalendáře, je podle odborníků nejlepší a nejrychlejší. „To ale v řadě případů není možné, proto je nejlepším legálním způsobem řešením vymáhání dlužné částky soudní cestou,“ řekl advokát Macek.

Částečně i proto je nejčastějším způsobem vymáhání dluhu prostřednictvím advokátní kanceláře. Pokud dlužník odmítá uhradit dlužnou částku nebo je nekontaktní, je vhodné před uplatněním pohledávky u soudu zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu, která v případě úspěchu u soudu opravňuje k tomu, požadovat po dlužníkovi také úhradu nákladů právního zastoupení spojených se soudním řízením.

„Předžalobní výzva, zvlášť pokud je sepsaná advokátem, má dle našich zkušeností ve většině případů na dlužníka psychologický efekt, kdy si uvědomí, že věřitel je připraven pohledávku vymáhat u soudu,“ doplnil Macek. Tímto postupem je často možné dosáhnout mimosoudního vyrovnání. Pokud se tak ale nestane, přichází na řadu podání žaloby. Poté se již dluh vymáhá soudní cestou. Kromě dvou výše uvedených způsobů pak existuje i varianta, kdy věřitel svoji pohledávku prodá. Děje se tak zpravidla v případech, kdy nechce dluh vymáhat sám. Pokud k transakci dojde ještě před zahájením soudu, má pohledávka nižší cenu, než je její hodnota. Při existence pravomocného rozhodnutí soudu o povinnosti dluh zaplatit naopak její hodnota stoupá. „Dle našich zkušeností existuje množství subjektů, které pohledávky takto vykupují, většina z nich funguje tím způsobem, že za pohledávku věřiteli zaplatí až ve chvíli, kdy dlužnou částku vymůžou,“ uvedl Macek.

Pravidlo 'Kdo dřív přijde' platí i u pohledávek

Aby problémy se vzniklým dluhem nemusely v krajních případech končit až soudními spory či exekucí, je dobré si o druhé straně ještě před uzavřením smlouvy či pouhým poskytnutím zápůjčky zjistit, zda neměla problémy již v minulosti. Náhled do centrálního registru exekucí může totiž ukázat, že potenciální obchodní partner má již řadu dluhů. V horším případě to může vyplynout až například před podáním žaloby k soudu. Zároveň s tím se často ukáže, že pohledávka je v podstatě nevymahatelná, protože dlužník má obrovské dluhy. „Dojde-li osud pohledávky do exekuce, tak zde platí takzvané, kdo dřív přijde, ten dřív mele, pohledávky se v exekuci uspokojují dle pořadí. Je tedy důležité pohledávku u soudu uplatnit co nejdříve,“ uzavřel Daniel Macek.
listvyhledávání

listreklamalistfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost Kärcher darovala SOS dětským vesničkám dva profesionální vysavače s filtrem, který zadržuje i ty nejmenší částice, jako jsou viry, aerosoly a bakterie

Společnost Kärcher dlouhodobě podporuje SOS dětské vesničky, nestátní neziskovou organizaci, která pomáhá ohroženým rodinám, aby s... více

Jak se přepravují léčiva a zdravotnické potřeby? Za mimořádných podmínek s přísnými pravidly

Pandemie trvá už více než rok a zřejmě jen tak nezmizí. Náročná doba potvrdila důležitost včasných dodávek zboží, zejména pak v př... více

Sázavská pekárna využívá turniket s dezinfekcí a kontrolou teploty už rok

Před rokem si Pekařství a cukrářství Sázava v Lanškrouně zakoupilo sestavu turniketu, termo-vizuální kamery a bezdotykového dávkov... více

Kvalitní výrobek je samozřejmost pro zákazníky, ale náročný proces pro výrobce

Význam řízení kvality roste napříč odvětvími. Zákazník požaduje nejenom kvalitní výrobek, ale také špičkové prodejní služby. K cel... více

Plzeňský Daikin navyšuje mzdy. Zaměstnanci si polepší o 4,3 %

Společnost Daikin i v letošním roce přistoupila k navýšení rozpočtu základních mezd a to o 4,3 %. Každoroční plošné navýšení je ... více