logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > zprávy > Milostivé léto proběhne letos jinak, vláda chce pomoci daňovým dlužníkům
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Milostivé léto proběhne letos jinak, vláda chce pomoci daňovým dlužníkům

Vít Křivánek, advokát a daňový poradce (externí autor) - 17. 05. 2023
Další akce milostivého léta se tentokrát bude týkat odpuštění vybraných dluhů vzniklých v souvislosti s daňovým systémem. Poslanecká sněmovna bude schvalovat příslušný vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů na řádné schůzi, která začíná v úterý 16. května. Již nyní je výsledná podoba zákona v zásadě známá, jelikož pozměňovací návrhy k němu lze označit jen za kosmetické úpravy. Kdo bude moci o odpuštění požádat? Jakých nedoplatků se daňové milostivé léto týká? A jakým způsobem bude mimořádné odpuštění probíhat? Na to v komentáři odpovídá Vít Křivánek, partner a vedoucí oddělení daňových sporů ze společnosti BDO.
Cílem daňového milostivého léta 2023 je navázat na předchozí relativně úspěšné akce prvního a druhého milostivého léta v předloňském a loňském roce a dát možnost lidem se zbavit dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, které dosud neuhradili.

Odpustit bude přitom možné vybrané příslušenství daně, konkrétně: úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání a také náklady řízení včetně těch exekučních. Výčet pokut, které lze prominout, tedy není zdaleka kompletní – chybí například pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu. Pro odpuštění výše zmíněných daňových pokut je nutné splnit v zásadě dvě podmínky. Nutné je pro dlužníka předně uhradit původní částku, kterou na daních měl zaplatit. Termín pro úhradu je navrhován do 30. listopadu 2023. Návrh počítá i s případným rozložením úhrady jistiny na několik splátek.

Požádat o odpuštění dluhů půjde i méně formální cestou

Potom již stačí podat žádost o mimořádné odpuštění. Tu je zapotřebí podat během tzv. rozhodného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Aby se předešlo riziku spekulací se záměrným nesplácením daňových dluhů od okamžiku zveřejnění plánovaného daňového milostivého léta, bude se odpouštět příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022.

Podání žádosti bude možné všemi standardními způsoby, tedy elektronicky i písemnou formou. Nad jejich rámec se navrhuje připustit též možnost podat žádost pomoci elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem prostřednictvím e-mailu. Po vzoru žádostí souvisejících s kompenzačním bonusem je tedy ve hře i tato po formální stránce značně rozvolněnější cesta, kterak o odpuštění požádat. Výjimku z možnosti mimořádného odpuštění tvoří příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem nebo dle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.

Drobné dluhy na daních budou prominuty automaticky

Kromě příslušenství daně zákon počítá také s možností mimořádného odpuštění daně samotné. Půjde ale pouze o bagatelní částky na daňových jistinách, konkrétně nedoplatky nepřesahující 30 korun v případě daně z nemovitých věcí, respektive 200 korun v ostatních případech.

Důvodem pro takto nízké limity je to, že daňové milostivé léto není koncipované jako hromadná daňová amnestie, ale jako možnost „očistit“ stávající dluh o tu část, kterou a priori státní rozpočet nepožaduje.

Tyto malé nedoplatky proto zaniknou automaticky ke dni nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona.

Návrh zbytečně opomíjí podnikatele v jednočlenných s.r.o.

Vedle toho, jaké daňové dluhy lze mimořádně odpustit, je také vhodné dodat, kdo o odpuštění může požádat. Daňoví dlužníci oprávnění k podání žádosti se rozdělují na dvě kategorie, a to podle toho, u jakého typu daňového dluhu budou žádat o mimořádné odpuštění. V případě výše zmíněného vybraného příslušenství daně může o odpuštění požádat pouze fyzická osoba. Mimořádný zánik bagatelních nedoplatků se dotkne všech daňových subjektů bez výjimky, tedy i právnických osob. Na jedné straně rozumím snaze pomoci podnikatelům fyzickým osobám eliminovat „zbytečné“ dluhy v podobě příslušenství daně či exekučních nákladů, na které tyto dluhy dopadají bezprostředně a nepochybně intenzivněji než například na osoby právnické. Na straně druhé řada podnikatelů dnes fakticky podniká „na sebe“ prostřednictvím jednočlenných společností s ručením omezeným, ve kterých zastávají roli jediného vlastníka a jednatele.

Troufám si tvrdit, že i na tyto subjekty mělo mimořádné odpuštění dopadnout, neboť i takoví podnikatelé pociťují tlak ve formě daňových dluhů napřímo. Nejednalo by se navíc o situaci, se kterou by již historicky zavedené úlevy nepracovaly.

Dopad na státní kasu má být neutrální

Fiskální dopad připravovaného milostivého léta by měl být podle ministerstva financí neutrální. Na jedné straně dojde na k negativnímu dopadu na veřejné rozpočty v řádu stovek milionů korun. Tento výpadek by měl být na druhé straně úměrně kompenzován stovkami milionů korun inkasovaných v podobě uhrazení dlužných jistin daně.

Závěrem bych rád dodal, že daňové milostivé léto 2023 po mém soudu přichází poněkud pozdě. Obdobně nastavený mechanismus by podnikatelé jistě uvítali v ekonomicky těžkých „covidových“ letech, respektive těsně po jejich odeznění. Současně mám za to, že výčet subjektů oprávněných k podání žádosti o odpuštění vybraného příslušenství daně mohl být širší.listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více