logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2023Personalista > zprávy > Máte letos šanci se vyhnout daňovému přiznání? Záleží na typech příjmů, uvádí expertka BDO
Spolehlivé HR řešení v každé době

Máte letos šanci se vyhnout daňovému přiznání? Záleží na typech příjmů, uvádí expertka BDO

personalista.com - 29. 03. 2023
Zajímá vás, kdo musí a kdo nemusí podávat daňové přiznání? Daňová poradkyně Monika Lodrová ze společnosti BDO má pro vás odpovědi! Rozkrývá, které příjmy jsou nevyhnutelné pro daňové přiznání a které se v něm neobjevují - alespoň ne povinně. Tak neváhejte a zjistěte si, zda vám hrozí daňová povinnost nebo se můžete nadechnout s úlevou, že tuto povinnost nemusíte plnit.
Ve většině případů jsou to zaměstnanci, koho se povinnost podávat daňové přiznání netýká. Ovšem pouze za předpokladu, že mají u zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka, lidově známé spíše jako tzv. růžový papír, díky kterému zaměstnavatel sráží daň rovnou ze mzdy zaměstnance při zohlednění slev. Zároveň pak nemají další zdanitelné příjmy nad 6 000 Kč.

Již druhým rokem si však ušetří papírování také podnikatelé a živnostníci, kteří využívají paušální daň a neporušili její podmínky. Tedy například nevydělali přes jeden milion korun ročně, nejsou zároveň zaměstnanci, ani plátci DPH.

Příjmy, které je nutné uvést v daňovém přiznání

Podat daňové přiznání musí všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nefungují v režimu paušální daně a realizovali příjem vyšší než 15 000 Kč. Nevyhnou se mu ani zaměstnanci, kteří mají více pracovních smluv – například pracují na hlavní pracovní poměr, k němuž si ještě jinde přivydělávají na částečný úvazek. V takovém případě musejí v přiznání uvést jak příjem z hlavního zaměstnání, tak příjem z těch dalších.

Nutné je také uvést příjmy z kapitálového majetku, což jsou typicky například dividendy v případě, že lidé drží akcie nebo jiné cenné papíry, ze kterých dividendy plynou. Mezi příjmy z kapitálového majetku ale spadá také například plnění ze soukromého životního pojištění nebo třeba podíl na podnikání vyplacený tichému společníkovi. Do daňového přiznání je třeba uvést i všechny ostatní výše neuvedené příjmy, na které se nevztahují výjimky.

Příjmy, které se v daňovém přiznání neuvádějí

Co do daňového přiznání nepatří, jsou zápůjčky a úvěry, příjem z vypořádání spoluvlastnictví dle velikosti spoluvlastnických podílů či společného jmění manželů, příjmy au-pair v rozsahu stravy, ubytovávání a dalšího uspokojování základních sociálních, kulturních či vzdělávacích potřeb.

Zároveň se do daňového přiznání neuvádí ani příjem, který je osvobozený od daně. Tím je příjem z dědictví či odkazu, příjem z daru od příbuzného v linii přímé či vedlejší (sourozenec, strýc, teta, synovec apod.), stejně tak jako příjem daru od člena společně hospodařící domácnosti v soužití po dobu minimálně jednoho roku. Předmětem daňového přiznání nejsou ani příležitostné dary od nespřízněných osob do částky 15 000 korun.

Osvobozenými příjmy jsou dále příjmy z převodu cenných papírů, pokud je poplatník držel alespoň 3 roky před prodejem, ani příjmy z prodeje cenných papírů, pokud takovýto příjem (nikoliv zisk) nepřevýší 100 000 Kč za zdaňovací období. Jakožto ani příjem z prodeje podílu ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), pokud tento podíl daný člověk držel alespoň pět let před prodejem. Do formuláře nepatří z důvodu osvobození také příjem z prodeje automobilu, pokud k prodeji došlo déle než po jednom roce po nákupu. Dále to může být přijatá náhrada z majetkové či nemajetkové újmy, z pojištění majetku či pojištění odpovědnosti za škodu také nikoliv. Daně je ušetřen i příjem ve formě státního starobního důchodu do limitu 36násobku minimální mzdy za zdaňovací období, příjem v podobě stipendia ze státního rozpočtu, od vysoké školy apod. a plnění z vyživovací povinnosti.

Danit se nebudou ani ty příjmy, které již jednou zdaněny byly, a to srážkovou daní. Konkrétně jde o podíly na zisku (dividendy) z českých společností a úrok z běžného účtu v české bance.

U prodeje nemovitostí pak platí, že je ho nutné vykázat v daňovém přiznání, pokud není splněna některá z výčtu podmínek osvobození. Prodávající se dani vyhne, pokud je vlastníkem nemovitosti minimálně 5 či 10 let (v závislosti na tom, kdy byla nemovitost pořízena), případně byl vlastníkem po tuto dobu jeho příbuzný v přímé linii a prodávající od něj nemovitost zdědil. Další možností osvobození příjmu je, pokud prodávající v nemovitosti poslední dva roky bydlí, případně pokud použije peníze získané prodejem na uspokojení vlastní bytové potřeby a toto oznámí finančnímu úřadu ve stanovené lhůtě. V jiných případech musí být transakce s nemovitostí zdaněna.

Příjmy, které je v daňovém přiznání možné uvést

Specifickým případem je příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč a příjem ze závislé činnosti mimo DPP do 3 500 Kč měsíčně. Zde pokud osoba nepodepíše prohlášení poplatníka, příjmy se zdaňují srážkovou daní. Poplatník si potom vybrat, zdali bude považovat zdanění srážkovou daní za konečné, či příjmy zahrne do daňového přiznání.

Zahrnutí takových příjmů do daňového přiznání může to být výhodné například z důvodu uplatnění odpočtů od základu daně, daňových slev či zvýhodnění. Následně však musí do daňového přiznání poplatník uvést veškeré příjmy tohoto typu.


listvyhledávání

listreklama
Chceš i ty vybírat ze všech bankomatů na světě zdarma? Založ si u Raiffeisenbank účet nabitý výhodami. Účet si založíš online


listzajímavosti odjinud

Obrat společnosti Sweet Delight v roce 2023 přesáhl 184 milionu korun.

Sweet Delight, česká společnost vyrábějící šokově zamražené dorty a dezerty, potvrzuje, že v roce 2023 dosáhla důležitého 11% nárů... více

Bezemisní náklaďáky a autobusy: EU chce dekarbonizovat těžkou dopravu, je nutné budovat infrastrukturu

Evropští zákonodárci dosáhli dohody, která stanovuje ambiciózní cíle pro snižování emisí CO2 u nákladních automobilů a autobusů. D... více

Pražská řemeslná pekárna Zrno zrnko při zásobování prodejen sází na elektromobilitu

Oblíbená pekárna Zrno zrnko ke stávajícím šesti pobočkám po celé Praze brzy přidá další – tentokrát na Smíchově. Vítanou zprávu p... více

Cushman & Wakefield vítězem dvou kategorií ThePrime Real Estate Awards 2023

V letošním, druhém ročníku soutěže, jejíž výsledky byly vyhlášeny na galavečeru ThePrime Real Estate Gala 25. ledna 2024, získala ... více

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více