logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > zprávy > Jak motivovat a udržet loajální a výkonný tým a zaujmout nové talenty? Pomoci může studium MBA
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Jak motivovat a udržet loajální a výkonný tým a zaujmout nové talenty? Pomoci může studium MBA

personalista.com - 24. 09. 2018
Nezaměstnanost v celoevropském srovnání se v České republice drží na historických minimech. Týmy složené z kvalitních a výkonných lidí jsou klíčem pro správné fungování a rozvoj jakékoli firmy či instituce. Personalisté tak stojí před nelehkým úkolem. Jak udržet zaměstnance spokojené, motivované a loajální? Jak hledat, zaujmout a získávat nové talenty? Obecný recept neexistuje, k úspěchu ale může pomoci několik doporučení.
Prokazatelné zkušenosti z praxe patří k nejdůležitějším kritériím při náboru nových kolegů. Firmy přitom nabízejí nejrůznější benefity a zajímavé odměny, aby si udržely stávající a přilákaly nové zájemce o práci. Aby jejich nadšení a zapálení pro práci časem neopadlo, je třeba přicházet s novými podněty, které zaměstnance motivují a posouvají v kariéře dále. V první řadě je třeba správně sestavit pracovní tým a následně sledovat vzájemné vztahy a všímat si, zda dotyčné práce naplňuje a baví.

Moderní strategie v personálním managementu

Přehled v novinkách moderního managementu umožňuje získat postgraduální studium MBA (Master of Business Administration). „Základem úspěšného byznysu je schopnost reagovat a přizpůsobovat se aktuálním trendům. Spokojený zaměstnanec je motivovaný, výkonný a loajální vůči firmě. Navíc vytváří dobré pracovní vztahy a je otevřený profesnímu i osobnostnímu rozvoji,“ uvádí Vlasta Váchová, ředitelka pražské Cambridge Business School (dále CBS), jež se specializuje na manažerské vzdělávací programy.

Strategickými přístupy, personálními procesy a trendy v řízení lidí se pak podrobně zabývá Personální management. Program se zaměřuje do hloubky mj. na motivování a odměňování zaměstnanců, psychologické aspekty vedení zaměstnanců, pracovní právo a kulturu.

Problémy a případy z praxe

Lektoři MBA programů působí v běžné praxi na pozicích vrcholového managementu. V rámci seminářů pak rozebírají příklady z praxe a zaměřují se na konkrétní problémy, s nimiž se studenti v byznysu setkávají. Diskutuje se např. nad zvolenými postupy a nad způsoby, jak nastavit lepší model. Tím, že jsou studijní skupiny malé, možnost vyjadřovat se k probíraným tématům mají všichni. Ve výsledku si studenti odnášejí reálné praktické znalosti a dovednosti, které mohou ihned uplatnit ve své každodenní praxi.

Studium MBA jako firemní benefit

Vytváření příjemného pracovního prostředí, spokojenost zaměstnanců, budování přátelských vztahů v rámci kolektivu, umění přijímat zpětnou vazbu, konstruktivní kritiku a vést s podřízenými dialog patří mezi klíčové dovednosti úspěšného manažera. Mnozí je však v praxi neovládají. Přitom právě zaměstnanci mnohdy přicházejí s přínosnými podněty, které by jinak vedení nebralo v potaz.

Úspěšnými se stávají ti, kteří se dále vzdělávají, zajímají o novinky a aktivně sledují aktuální trendy. Dá se tak zamezit negativnímu postoji vůči firmě, udržet zaměstnance motivované a výkonné a předejít komplikacím a nákladům spojeným s hledáním nových pracovních sil a následným školení.

Spokojenost zaměstnanců můžete zvýšit např. tím, že budete aktivně projevovat zájem o jejich profesní i osobnostní rozvoj. Jednou z možností je získání prestižního titulu MBA formou firemního benefitu. V rámci MBA studia se studenti aktivně zapojují do diskuzí s lektory a ostatními kolegy z příbuzných oborů, čímž získávají potřebný rozhled a vylepšují své manažerské a odborné kompetence.

Výhody studia MBA

O výhodách investice do studia MBA svědčí výsledky nedávného průzkumu, který škola provedla mezi svými studenty a absolventy. Celkem 95 % majitelů MBA titulu potvrzuje, že studium mělo pozitivní přínos pro jejich kariéru a 71 % se investice do studia vrátila, ať již v podobě povýšení, nebo vyššího platu.

Rok strávený na Cambridge Business School si pochvaluje např. Jiří Tatíček, absolvent programu Personální management: „Díky studiu na CBS jsem dosáhl nejen uceleného obrazu a dalších podrobnějších, hlubších a specifičtějších znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů, resp. personálního managementu, ale také jakéhosi srovnání provádění určitých specifik tohoto oboru v jiných firmách či organizacích s firmou svého zaměstnavatele. Všechny tyto nové poznatky, které jsem si z celého studia odnesl, mi přinesly mnoho nových myšlenek a nápadů, které bych v budoucnu rád realizoval.“

Profese personalistů a konzultantů se mění v souvislosti s vyššími nároky klientů a firem. Díky studiu MBA prohloubíte svou specializaci a praktické obchodní dovednosti, zlepšíte své manažerské a odborné znalosti a získáte nové užitečné kontakty a jasnou konkurenční výhodu na trhu práce.

Podzimní ročník začíná na Cambridge Business School 20. října a ke studiu se lze přihlásit online.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více