logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022


Personalista > zprávy > Fluktuace, flexibilita a benefity.
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Fluktuace, flexibilita a benefity.

personalista.com - 30. 07. 2022
Současný trh práce se vůbec nepodobá situaci před dvěma lety. V počátečních fázích pandemie nejprve došlo k uzavření pracovních míst a kancelářských prostor. Poté, když se ekonomika začala zotavovat, pracovníci hromadně odcházeli a hledali uspokojivější vyhlídky. Nyní, když růst pracovních míst prudce stoupá, roste i inflace. Pro lídry firem, kteří chtějí najít vždy toho nejlepšího kandidáta, nebylo snadné se v této změně zorientovat. S každou výzvou však přichází i příležitost. Šéfů firem působících v Česku jsme se zeptali, s jakými překážkami se na dnešním trhu práce potýkají a co dělají pro to, aby je vyřešili.
Výzvy současného trhu práce

S klesající mírou nezaměstnanosti a rostoucí důvěrou v trh práce se zvyšuje pravděpodobnost fluktuace zaměstnanců. To vede mnoho lídrů společností k hledání optimálně náležitých strategií, jak si zaměstnance udržet, neboť konkurence čím dál zintenzivňuje.

„Na současném trhu práce je dlouhodobě nedostatek kvalitní pracovní síly. U nás naštěstí nemusíme řešit počet programátorů, protože si je sami zaškolujeme už od úplných juniorů a pracujeme s nimi dlouhodobě. Kde ale vidíme velký problém, je u netechnických pozic, kde na trhu dochází k obrovské fluktuaci. Bohužel tato situace jde i proti zaměstnancům, protože firmám se nechce příliš investovat do lidí, jejichž horizont toho, jak dlouho chtějí působit na nové pozici, je často kratší než jeden rok,“ říká Jana Večerková, která se věnuje IT. Hledání zaměstnanců

Existuje nesoulad mezi dostupnými potenciálními zaměstnanci a zkušenostmi v oboru, které firmy potřebují. Podobný nesoulad nastává i mezi požadavky uchazečů a tím, co jsou české firmy schopny nabídnout, ať už jde o výši platu nebo flexibilitu pracoviště.

„Na trhu práce je všeobecný nedostatek pracovníků, kteří by chtěli fyzicky pracovat. Přitom při nabídce práce požadujeme hlavně základní kritéria a to pozitivní postoj k práci a chtít se učit. Pokud někdo čerstvě nastoupí, má přehnané požadavky na mzdu, i když nemá praxi, zkušenosti nebo odbornost a nemá nic jiného co nabídnout. Školní systém už minimálně generuje starodávná řemesla jako je čalouník. Tyto řemesla jsou absolutně bez nabídky na trhu práce,“ odpovídá Vlastimil Bucňák, výrobní ředitel.

Očekávané požadavky

Za současných podmínek vysoké inflace se mění i požadavky budoucích zaměstnanců. Jedním z nejlepších způsobů, jak mohou zaměstnavatelé pomoci zmírnit inflační zátěž, je nabídnout větší samostatnost a flexibilitu. Mnozí zaměstnavatelé zavádějí flexibilní modely hybridních pracovišť nebo dokonce autonomněji upořádané prostředí, které zaměstnancům umožňuje pracovat kdekoli a kdykoli se rozhodnou. Větší autonomie může zaměstnancům pomoci v případě, kdyby zvyšování platů, které by drželo krok s inflací, nebylo dostatečné. Zaměstnanci mohou tuto autonomii uplatňovat různými způsoby, aby se pokusili potlačit stres z inflace ve svém životě. Tím, že mohou flexibilně pracovat z domova, ušetří peníze za dojíždění a náklady spojené s příchodem do práce. Kromě toho autonomie vrací zaměstnancům čas, který mohou využít k aktivitám, jako je například snížení potřeby denní péče o děti.

„Myslím, že zaměstnanci stále více vyžadují flexibilitu. Flexibilitu pracovat, kdy chtějí a odkud chtějí,“ říká Ricardo Figueiredo.

Plat a další proměnné

Je zřejmé, že platové ohodnocení ovlivňuje motivaci. Zaměstnavatelé by se proto měli snažit vytvářet účinné strategie odměňování. Pokud však zaměstnavatelé chtějí úroveň motivace svých zaměstnanců optimalizovat, je třeba věnovat pozornost i vnitřním odměnám neboli „měkkým“ faktorům.

„Já jsem dlouhodobě zastáncem toho, že výše mzdy není jediný a nejklíčovější motivátor. Mzda je samozřejmě důležitým parametrem, ale pokud odpovídá benchmarku trhu pro danou pozici, pak vím z vlastní zkušenosti, že daleko důležitější jsou „měkké“ faktory jako: firemní kultura, férové prostředí, možnost pracovat na zajímavých projektech, schopnost ocenit lidi nejen penězi, ale i pochvalou (toto ze zkušenosti mnoho manažerů podceňuje), možnost se učit a rozvíjet a další. Pokud jsou zaměstnanci v těchto měkkých spokojeni, pak ze zkušenosti vím, že jejich citlivost na výši mzdy není zdaleka tak vysoká,“ říká Tomáš Vacek z reklamní branže.

Benefity jsou klíčové

Mnoho společností se domnívá, že odměňování je nejlepším nástrojem k udržení a přilákání zaměstnanců na současném trhu práce. Zvyšování platů však může být pro mnoho společností neudržitelné, zatímco pestrá nabídka zaměstnaneckých výhod se může ukázat jako nákladově efektivnější a účinnější. Nabídka pestrého souboru benefitů zaměřených na zlepšení profesního i osobního života se stává stále hodnotnější cestou. Atraktivní benefity nejenže poskytují zaměstnancům úlevu v různých směrech, ale jsou také určeny k řešení finančních, fyzických a psychických problémů, kterým mohou zaměstnanci čelit.

„Myslím, že v poslední době lidé hodně slyší právě na benefity a další výhody. Oblíbené jsou příspěvky na sport a volný čas, ale i příspěvky na pojištění. Od covidu se samozřejmostí stal homeoffice, určitě už není vnímán jako benefit, ale standard, který je zaměstnancovi umožněn,“ říká Alexandr Řeháček.

Spokojenost a loajalita

Vzhledem k tomu, že mnoho českých zaměstnanců opouští své současné zaměstnání a přehodnocuje své budoucí kariérní cíle, hledají firmy způsoby, jak si své zaměstnance dlouhodobě udržet. Určování jasné strategie pro budování loajality a udržování svých zaměstnanců by pro lídry společností mělo být alfou i omegou. „Domnívám se, že bez spokojenosti zaměstnanců nemůže firma na dnešním trhu dlouhodobě uspět. Spokojenost lidí ve firmě je u nás jeden z klíčových cílů všech zaměstnanců, na kterých průběžně pracujeme. U nás klademe důraz na smysluplnou práci, zodpovědnost a osobní rozvoj. Pečujeme o zaměstnance a rozdělujeme si část zisku,“ říká Lukáš Cirkva.

Nejcennější aktivum

Je tak nějak nevyhnutelné, že se firmy a jejich lídři v různých fázích svého růstu a rozvoje potýkají s pestrou paletou výzev. Svět se mění rychleji než kdy jindy a všichni se snaží udržet krok s dobou. Prozíravý lídři si uvědomují, že řešení spočívá ve smysluplné práci a v rozvoji a využití jejich nejcennějšího aktiva: jejich lidí.

„Dnes nám vůbec nejde o benefity nebo platy, myslím, že výzvou agentur a jejich šéfů je v dnešní době v odkomunikování motivační vize nejlepším lidem v oboru. Po dvou náročných letech a nyní nešťastné agresi na Ukrajině, která má velmi silný dopad na pocit bezpečnosti a stability, jsme nuceni pracovat „krátkodobě". Hlavní pozornost a tah našich kapacit směřuje do „každodenní" činnosti a my jsme z neustálé krize jednoduše unaveni. A lidé to pociťují. Proto je mou největší výzvou vrátit do pracovní sféry radost a vyšší smysl. Naši nejlepší lidé vůbec nepracují na principu peněz. Chtějí vidět, že jejich profesní život jim nejen zajišťuje slušné živobytí, ale aby byli schopni a ochotni vynaložit onu pověstnou „míli navíc", musí mít jejich práce smysl a dlouhodobá vize je nutností. To je nyní osobní výzva číslo 1,“ říká Daniel Abrahám, který se věnuje reklamě.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost dm spouští novou aplikaci Moje dm. Nabídne jednodušší nákupy, propojení s věrnostním programem či čtečku čárového kódu

Společnost dm uvádí novou mobilní aplikaci Moje dm. Zákazníci s ní budou moci nejen přímo nakoupit či sbírat body věrnostního prog... více

Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská ko... více

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn týkající se válečného konfliktu na Ukrajině.... více

AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu už před válkou

Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má st... více

Záznam z policejních kamer jako PR. Startuje první soutěž videoklipů ze zásahů policie

Společnost Axis Communications a online magazín Týdeník policie spouští 1. kolo soutěže Nejlepší důkaz – přehlídky nejzajímavějšíc... více