logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022


Personalista > zprávy > Dva roky od akvizice Walmarku společností STADA třinecký výrobce doplňků stravy investuje do technologií a proniká na nové trhy
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Dva roky od akvizice Walmarku společností STADA třinecký výrobce doplňků stravy investuje do technologií a proniká na nové trhy

personalista.com - 01. 06. 2022
Akvizice přilákala do společnosti profesionály z různých oborů, což vedlo k modernizace a celkovému zvýšení efektivity. V rámci managementu došlo k obměně zhruba ze 70 %. To vše vedlo také k příchodu nových talentů z oblastí FMCG, automotive a dalších.
Plány se daří plnit nad očekávání v době akvizice. Od roku 2017 je možné sledo-vat meziroční nárůst o 30-40 %. Walmark díky akvizici expandoval, nyní dodává své produkty do více než 70 zemí na všech kontinentech světa krom Jižní a Severní Ameriky. Nově se jedná napří-klad o země jako Taiwan, Filipíny, Francie nebo třeba Španělsko, kde má STADA dobré zastoupení. Jedná se o skokový růst. Za největší přínosy akvizice je možné považovat: růst nových technologií a další mo-dernizace – například 3 nové technologie na kapslování, sachet a stick, automatizace skladu, růst továrny – vznik centra excelence, 60% růst počtu zaměstnanců oproti stavu před akvizicí, export léčiv do dalších zemí.

„Nejvíce mě těší, že jsme dokázali zainvestovat tak, že jsme vybudovali nový prostor a nové technologie na sachet, stick a kapslování a dokončili automatizaci skladu, čímž jsme zvětšili jeho kapacitu,“ říká ředitel STADA v České republice Tomáš Mihál. Po akvizici došlo také k navýšení skladovacích kapacit, z původních 4 600 proběhl od akvizice nárůst na 10 000 skladovacích míst. Sklad vedle růstu kapacit zaznamenal také obrovskou modernizaci – klasické retracky vystřídaly automaticky naváděné vozíky, které pomohly zvýšit bezpečnost i efektivitu práce.

Posun přišel také v péči o zaměstnance. Výrazně se zvýšily investice do personálu, řeší se více bezpečnost práce a ergonomie pracoviště. Z dříve poměrně neefektivního pro-středí se stalo dynamické pracoviště. Do budoucna je v plánu rozšířit výrobní kapacity a přivést na trh další produkty. V hori-zontu tří let se zvažuje také přístavba v rámci výrobní fabriky, což pomůže také zaměst-nanosti v regionu. V současnosti probíhá vývoj 80 nových produktů, které budou směřovat na různé trhy. I to umožnila akvizice. Transferových a vývojových projektů je celkem 87, z toho je 36 transferových a 51 vývojových. Počet příchozích transferů, tedy přesun výroby produktů z jednoho výrobního zařízení do druhého, se v současné době pohybuje okolo 36. Do Česka směřuje zejména výroba doplňků stravy, právě v tom totiž leží expertíza českého výrobního závodu (centrum ex-celence). Naopak výroba léčiv míří například do závodu v Srbsku či Německu.

„Silnou stránkou Walmarku i před akvizicí byly vývojové laboratoře. Laboratoř je projekto-vaná jako maloprovoz (simuluje výrobní podmínky), takže díky této koncepci jsme schopni minimalizovat odchylky během transferu vyvinutého produktu z laboratoře do výroby. Není nutné provádět výrobu optimalizačních šarží na výrobním zařízení, které standartně jdou do likvidace. Zkušený tým vývojářů schopný realizovat paralelně velké množství projektů,“ říká ředitel výrobního závodu Martin Hefner.


Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost dm spouští novou aplikaci Moje dm. Nabídne jednodušší nákupy, propojení s věrnostním programem či čtečku čárového kódu

Společnost dm uvádí novou mobilní aplikaci Moje dm. Zákazníci s ní budou moci nejen přímo nakoupit či sbírat body věrnostního prog... více

Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská ko... více

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn týkající se válečného konfliktu na Ukrajině.... více

AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu už před válkou

Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má st... více

Záznam z policejních kamer jako PR. Startuje první soutěž videoklipů ze zásahů policie

Společnost Axis Communications a online magazín Týdeník policie spouští 1. kolo soutěže Nejlepší důkaz – přehlídky nejzajímavějšíc... více