logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > získávání a výběr > Proběhl průzkum dostupnosti právních služeb. Jak Česko dopadlo?
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Proběhl průzkum dostupnosti právních služeb. Jak Česko dopadlo?

personalista.com - 21. 11. 2016
Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal využití služeb právníků populací v České republice. Z dotazování vyplynulo, že právní služby jsou dostupné zcela bez problémů a nebo jen s malými obtížemi u téměř 72 % respondentů v místě jejich bydliště.Pouze 21 % populace považuje jejich vyhledání za velmi problematické či nemůže zcela posoudit, kam by se mohlo obrátit o právní pomoc.
Průzkum zjišťoval také odpovědi na dotazy, kde by nejčastěji respondenti, v případě potřeby, právní služby vyhledávali. Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing k tomu uvádí: “Bylo zajímavé sledovat, že více než 88 % odpovědí vypovědělo, že by spoléhalo především na informace od známých a přátel. Takzvaná dobrá zkušenost u jednoho klienta může advokátní kanceláři přivést klienty nové, jak potvrdil průzkum.

Výsledky se shodují i s naší zkušeností. Mezi další nejčastější zdroje pro vyhledání služeb advokáta byl pak internet, na kterém by informace hledalo téměř 88 % dotázaných.” A osobní návštěvu advokátní kanceláře v lokalitě místa bydliště by jako první krok pro vyřešení jisté životní situace volilo 79 % oslovených. Respondenti se vyjadřovali ke každé otázce zvlášť. V otevřené otázce mohli klienti průzkumu nabídnout i další vlastní zkušenost, kde opět nejvíce dominoval osvědčený právník, ať už ze zaměstnání či od známých. Objevila se zde i doporučení od jiných advokátů.

Průzkumu, který provedla společnost STEM/MARK, se zúčastnilo 51,5 % mužů a 48,5 % žen. Nejvíce se do něj zapojili lidé ve věku 30 – 44 let, těch bylo 40 %. V průzkumu byly zapojeny všechny kraje České republiky, kdy nejvyšším počtem respondentů bylo zastoupeno hlavní město a Středočeský kraj (25,8 %), následoval Moravskoslezský kraj s 11,5 % a Jihomoravský kraj s 11,3 %. Významné zastoupení respondentů bylo i z Ústeckého kraje, celkem 7,4 %. Další kraje se pohybovaly v rozmezí 6 – 4 % z celkového počtu odpovídajících. Nejméně respondentů bylo z Karlovarského kraje (2,6 %). Vzorek zahrnoval 503 dotazované. Průzkum proběhl v první polovině října 2016.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více