logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > získávání a výběr > Efektivní nábor? Ano, se správnou diagnostikou.
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Efektivní nábor? Ano, se správnou diagnostikou.

personalista.com - 15. 03. 2023
Klíčem k úspěšnému využití testování při náboru zaměstnanců je pečlivé zvažování a vyvážení všech faktorů. Testy by měly být dobře navrženy a měly by být použity pouze jako jeden z mnoha nástrojů pro hodnocení schopností a vlastností uchazečů. Kromě toho by měly být používány s ohledem na předpisy týkající se diskriminace a zabezpečení dat a musí být správně interpretovány.
Enneagram je psychologická metoda, která slouží k pochopení lidské osobnosti a jejího vývoje. Enneagram se skládá z devíti typů osobností, z nichž každý má své charakteristické vlastnosti, motivace, slabiny a silné stránky. Tyto typy jsou reprezentovány čísly od jedné do devíti.

Každý z těchto devíti typů má určité chování, postoje, myšlenky a emoce, které ho definují. Typy jsou uspořádány kolem kruhu, přičemž každý typ má své vztahy s dalšími typy, což umožňuje lépe porozumět vztahům mezi různými osobnostmi. Enneagram se používá jako nástroj pro osobní růst a vývoj, komunikaci a rozvoj týmů. Pomáhá nám pochopit naše silné stránky a slabiny a také identifikovat oblasti, na kterých musíme pracovat, abychom se stali lepšími lidmi. Při použití enneagramu je důležité si uvědomit, že každá osoba může mít rysy více než jednoho typu a že každý typ má různé úrovně vývoje. Enneagram také neříká, že jedna osobnost je lepší nebo horší než druhá, ale že každý typ má své výhody a nevýhody.

Enneagram může být užitečným nástrojem pro pochopení našich vlastních motivací a chování, stejně jako pro lepší porozumění lidem kolem nás. Enneagram může být užitečným nástrojem při náboru nových zaměstnanců, protože pomáhá identifikovat charakteristické vlastnosti, motivace a chování uchazečů a porovnat je s požadavky a kulturou dané společnosti. Zde je několik možností využití enneagramu v náborovém procesu:

1. Identifikace typu osobnosti uchazeče: Při náboru nových zaměstnanců může být užitečné použít enneagram k určení typu osobnosti uchazeče. To může pomoci zjistit, zda má uchazeč charakterové vlastnosti, které by mohly být pro danou pozici vhodné.

2. Porovnání typů osobností s požadavky pozice: Enneagram může pomoci porovnat typy osobností uchazečů s požadavky na danou pozici. Například, pokud je pro pozici potřeba člověk, který je kreativní a inovativní, může být užitečné hledat uchazeče s charakterovými vlastnostmi typu 4.

3. Využití enneagramu při interview: Enneagram může poskytnout základ pro interview s uchazeči. Pokud máte identifikovány typy osobností pro danou pozici, můžete položit otázky, které umožní zjistit, zda uchazeči mají charakterové vlastnosti, které by mohly být pro danou pozici vhodné.

Zlepšení komunikace s novými zaměstnanci: Enneagram může pomoci lépe porozumět charakterovým vlastnostem nových zaměstnanců a usnadnit komunikaci s nimi. Pokud víte, jaký typ osobnosti má nový zaměstnanec, můžete přizpůsobit svůj styl komunikace a způsob řízení tak, aby vyhovoval jeho charakterovým vlastnostem. Je však důležité si uvědomit, že enneagram by neměl být jediným kritériem při výběru nových zaměstnanců. Měl by být použit spolu s dalšími metodami výběru, jako jsou například testy osobnosti a praxe, aby se zajistila co nejlepší volba.

Existuje řada kontroverzí kolem používání testů při náboru zaměstnanců. Zde jsou některé z nejvýznamnějších:

1. Diskriminace: Testování může vést k diskriminaci, pokud se testy zaměřují na vlastnosti, které jsou nespravedlivě znevýhodněny určitými skupinami lidí, např. rasy, pohlaví nebo věku.

2. Nepřesnost: Testy mohou být nepřesné, pokud nejsou dobře navrženy, nebo pokud nejsou správně interpretovány. To může vést k nesprávnému hodnocení schopností a vlastností uchazečů a k chybám při výběru zaměstnanců.

3. Nedostatek důkazů: Mnoho testů nemá dostatečné vědecké důkazy o své přesnosti a validitě. To znamená, že testy nemusí skutečně měřit to, co tvrdí, že měří, a mohou být tedy neúčinné při predikci úspěchu v práci.

4. Omezené pohledy: Testy mohou poskytnout pouze omezený pohled na schopnosti a vlastnosti uchazečů. Například některé testy se zaměřují pouze na verbální nebo matematické schopnosti, což nebere v úvahu mnoho dalších schopností, které jsou důležité pro úspěch v práci.

5. Negativní dopad na motivaci: Použití testů může mít negativní dopad na motivaci uchazečů, kteří se mohou cítit frustrováni tím, že musí podstoupit další testování, aniž by věděli, zda budou úspěšní nebo ne.

Klíčem k úspěšnému využití testování při náboru zaměstnanců je pečlivé zvažování a vyvážení všech faktorů. Testy by měly být dobře navrženy a měly by být použity pouze jako jeden z mnoha nástrojů pro hodnocení schopností a vlastností uchazečů. Kromě toho by měly být používány s ohledem na předpisy týkající se diskriminace a zabezpečení dat a musí být správně interpretovány.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více