logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > zajímavosti > Kvalitní výrobek je samozřejmost pro zákazníky, ale náročný proces pro výrobce
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Kvalitní výrobek je samozřejmost pro zákazníky, ale náročný proces pro výrobce

personalista.com - 07. 04. 2021
Význam řízení kvality roste napříč odvětvími. Zákazník požaduje nejenom kvalitní výrobek, ale také špičkové prodejní služby. K celkové spokojenosti potřebuje profesionální servis v průběhu celého nákupního procesu a také po uzavření obchodu. Firmy se proto zaměřují na řízení kvality, zřizují samostatné oddělení nebo posilují jeho úlohu v rámci firemní struktury.
Základním pilířem pro řízení kvality je získání ISO certifikátů, jako jsou ISO 9001 nebo ISO 14001, kterými se vedení společnosti zavazuje k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb a výrobků, standardizaci a prevenci znečišťování životního prostředí.

Společnost SOLODOOR, výrobce interiérových dveří a zárubní, je již mnoho let držitelem těchto certifikátů. Řízení kvality je pro výrobní podnik zásadní, nejprve byla kontrola kvality náplní práce technického oddělení a před třemi lety se SOLODOOR rozhodl zřídit samostatné oddělení kvality se zodpovědným manažerem. Tento útvar má na starost jednak reklamační oddělení, ale především permanentní kontrolu kvality. Zabývá se kvalitou procesů přímo při výrobě, tak aby se nekvalitní výrobek ke konečnému zákazníkovi vůbec nedostal. Oddělení také vyhodnocuje vady zjištěné reklamacemi.

„Ke kontrole kvality využíváme 6D report, což je běžný nástroj ve výrobních provozech. Sbíráme a analyzujeme data ve výrobě. Celý proces vypadá tak, že pokud se objeví složitá vada, která se opakuje, manažer kvality ji v první fázi popíše, jmenuje tým ze zástupců výroby, kontroly kvality a technického oddělení a celý tým hledá řešení buď technické, nebo procesní a zjedná nápravu. V další fázi se ověřuje kvalita a opakovaně se zaškoluje personál,“ vysvětluje důležitost oddělení řízení kvality generální ředitel Martin Dozrál.

Ve společnosti SOLODOOR rovněž využívají jednoduchý, ale velmi přínosný nástroj, který interně nazývají katalog vad, do kterého se zanáší každá vada, která se objeví. „Katalog vad nám umožňuje nacházet jednoduché odpovědi na vzniklé problémy. V první fázi manažer kvality nahlédne do dokumentu, zda se podobná vada již v minulosti nevyskytla, a zjišťuje, jak byla řešena. V některých případech se jedná o jasné a jednoduché souvislosti, například se ukáže, že odešli zaškolení zaměstnanci nebo že se nakupuje vstupní materiál od jiného dodavatele,“ popisuje Martin Dozrál.

Jedním z nejdůležitějších kontrolních mechanismů je výstupní kontrola. Zaměstnanci výstupní kontroly jsou zodpovědní za to, že vadný výrobek neopustí továrnu, a nedostane se tak ke konečnému zákazníkovi. Ve společnosti SOLODOOR to spočívá ve vizuální kontrole výrobku daným zaměstnancem, kterému se strhává část peněz ze mzdy, pokud odejde z továrny vadný výrobek. Nově bude také pracovník výstupní kontroly kvality finální výrobek fotit, a to ještě před zabalením, než bude umístěn do skladu, aby se rozklíčovalo, zda došlo ke zjevné vadě ještě v továrně, nebo již za branami areálu.

„Jestliže se nám výrobek vrátil od spotřebitele v rámci reklamace a jedná se o zásadní problém, probíhají rozhovory s pracovníky stanoviště, kterých se osobně účastním, a snažíme se zjistit, kde nastal problém, hledáme důvody, systematické chyby nebo zda bylo příčinou lidské selhání,“ říká generální ředitel firmy SOLODOOR.

Generální ředitel zdůrazňuje důležitost osobních setkání se zaměstnanci přímo v továrně na jejich stanovištích. Minimálně dvakrát denně prochází výrobu a sleduje provoz, prohodí pár slov se zaměstnanci a často narazí na zajímavé tipy.

„Naše zaměstnance finančně odměňujeme, pokud nám předloží návrh na zlepšení. Za ´zlepšovák´ od nás dostanou až 5 000 Kč, a pokud se jedná o něco zásadnějšího, i procenta z úspory nákladů,“ dodává Dozrál. Výrobci shodně uvádějí, že největší přínos ke zlepšení kvality finálních výrobků je spojen s novými technologiemi, tj. se snížením počtu manuálních úkonů. Při výrobě dveří má také hlavní slovo kvalita vstupního materiálu a kvalita obsluhy strojů. S automatizací a novými technologiemi se zvyšují požadavky na personál. Z dělníků se tak často stávají IT odborníci.

Kontrola kvality výrobků bude ještě ale asi dlouho závislá na lidském faktoru, který bude finální výrobek před výstupem z továrny kontrolovat. Další podstatný přínos ke zvýšení kvality služeb a výrobků bude mít samotná datová automatizace, kdy si systém sám zvolí program a výrobní příkaz se načte automaticky. Tímto způsobem ubyde chyb při manuálním zadávání obsluhou.

Co přinášejí výrobci certifikace?

Na trhu se objevují nejrůznější certifikace, značky kvality, původy výrobku nebo označení pro ekologicky šetrné výroby. K jejich získání musí výrobce nebo výrobek splňovat přísná kritéria, většinou jsou také časově omezené a po uplynutí doby musí výrobce znovu prokazovat, že si certifikát zaslouží.

Na českém trhu je velmi dobře známá značka Czech made, jejíž obliba stále roste, a zákazníci si s ní spojují zaručenou úroveň služeb a výrobků.

Pro českého výrobce interiérových dveří a zárubní, společnost SOLODOOR, nebylo značku Czech made složité získat. „Vyrábíme v Sušici a většina našich zaměstnanců jsou Češi, rozhodně se tedy jedná o ´czech made´,“ říká její generální ředitel. „Pokud je výrobek vyroben v České republice, má to pro Čechy (ale i Slováky) velkou váhu a produkt hodnotí jako velmi kvalitní,“ dodává Dozrál. Marketingově se vyplácí investice do této certifikace, protože český původ výrobků prodává více než v minulosti.

„Do programu pro značku Czech made jsme se přihlásili v roce 2012, hlavním motivem v té době byla rozšiřující se konkurence polských dveří na českém trhu. Před udělením značky proběhl v naší společnosti podrobný audit zaměřený na kontrolu zaměstnanců, výroby a účetnictví. Značka je konkurenční výhodou, odlišuje nás od jiných výrobců. Zákazníkovi poskytuje jasnou informaci, že se jedná o kvalitní produkt, který je vyráběný v České republice českými zaměstnanci,“ vysvětluje Martin Dozrál.

Značka Czech made je platná dva roky, po vypršení této lhůty se znovu posuzují kritéria a hodnotí se, zda společnosti může být opětovně udělena.

Pro řadu spotřebitelů je to forma reference, vědí, na jakou kvalitu se pak můžou spolehnout. Certifikáty ale vyžadují i některé zahraniční firmy, bez takového certifikátu se s vámi třeba ani nesejdou. Někdy je certifikát vstupenkou na nové trhy. Pro odběratele, ale i developerské firmy jsou také důležité zelené certifikáty, jako je Ekologicky šetrný výrobek nebo certifikát PEFC. Společnost SOLODOOR získala certifikát Ekologicky šetrný výrobek v roce 2019 s platností do roku 2022. Držitelem certifikátu PEFC je od letošního listopadu. Jeho platnost je 5 let.

Certifikát Ekologicky šetrný výrobek uděluje Ministerstvo životního prostředí a je důkazem toho, že výroba je vůči životnímu prostředí ekologicky čistá. Výrobky a služby s tímto označením jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele.

Dalším důležitým zeleným certifikátem je PEFC, které zákazníkovi zaručuje, že surovina pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, z recyklované suroviny nebo kontrolovaných zdrojů. Nákupčí a potenciální zákazníci mohou využít tuto informaci při výběru produktů založených na trvalé udržitelnosti.

Franšízing a řízení kvality

Kromě kontroly kvality ve výrobě, zjišťování závad při reklamacích a získání certifikátů, které potvrzují kvalitu výrobků, je důležitá kontrola kvality prodejního procesu. „Velmi se nám osvědčil franšízový model, díky tomu víme, že je náš produkt profesionálně prodáván, montován a také má zajištěn odborný servis. Ke kontrole využíváme také mystery shopping,“ říká Martin Dozrál.

Zvyšování kvality je jistě spojeno s růstem nákladů, a to převážně mzdových. V prvních letech většinou firmy zaznamenají růst příjmů, ale i nákladů. Růst zisku se projeví až v další fázi, většinou po 3–4 letech.

Kontrola kvality je velmi úzce spojena s kvalitou personálu, a proto je důležité jejich správné ohodnocení a nastavení motivační složky mzdy.

Kvalita a motivace zaměstnanců

Společnost SOLODOOR v Sušici se potýká s nedostatkem především kvalifikované pracovní síly, lidé z tohoto regionu odcházejí za prací do sousedního Německa. Motivační program je jedním z důležitých pilířů fungování provozu.

Kromě zmíněných odměn za návrhy na zlepšení má SOLODOOR speciální vzdělávací program, který podstatným způsobem přispívá ke zvyšování kvalifikace a zaměstnanec má pak nárok na další osobní příplatky. Čím více strojů umí obsluhovat, tím dosáhne lepšího finančního ohodnocení. Zaměstnanci také mají významnou nadstavbovou složku mzdy za práci navíc. Dostávají poměrně vysoké provize, pokud přivedou nového zaměstnance. SOLODOOR přispívá také na dopravu do zaměstnání a v dnešní době je jedním z podstatných benefitů příspěvek na chůvu, pokud kvůli zavření škol musely děti zaměstnanců zůstat doma.

Důležitá je komunikace se všemi pracovníky!

„Zaměřujeme se na zlepšení vnitřní komunikace s pracovníky z provozu, zahájili jsme školení mistrů, jak zvládat krizovou komunikaci ve výrobě. Je velmi důležité umět pracovníkovi vysvětlit, že udělal chybu, velmi účinné je, když ho seznámíme s konkrétní reklamací a kolik nás ve finále jeho chyba stála. Snažíme se předávat co nejvíce informací o kvalitě a zprostředkovávat všem data o reklamacích a výrobě zmetků a kolik nás to stojí. Jedná se o dlouhodobý proces, lidé se musí naučit s čísly pracovat a porozumět jim,“ vysvětluje na závěr Martin Dozrál, generální ředitel společnosti SOLODOOR.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více