logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > zajímavosti odjinud > Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek
www.veletrhprace.cz

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

personalista.com - 30. 01. 2019
Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak postihuje zhruba 1,5 milionu Čechů. I když je nezaměstnanost v Evropské unii nejnižší za posledních 10 let, přesto je téměř 24 procent obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Evropští odborníci, analytici, koordinátoři a zástupci organizací, které koncem loňského roku do Česka pozvala Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR, se shodli na tom, že je třeba i nadále apelovat na politiky ohledně zvýšení životního minima a změny v oblasti sociálních dávek v hmotné nouzi.
Životní minimum se v současnosti vyplácí ve výši 3 410 korun. V minulosti bylo zvýšeno pouze jednou, a to v roce 2012 o pouhých 284 korun. „V roce 2000 odpovídala výše životního minima padesáti třem procentům minimální mzdy, letos dosahuje s 3 410 korunami pouhých dvacet osm procent nejnižšího výdělku,“ uvedla na konferenci pořádané Evropskou sítí veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Politici věnují svou pozornost zvyšování minimální mzdy konstantně od roku 2016, ale jinými stejně tak důležitými příjmy se podle Šabatové nezaobírají. „Jsem přesvědčena, že v tak bohaté společnosti, kam patří i Česká republika, není nutné, aby bylo tolik lidí odsunuto až na samý okraj společnosti. Výši životního minima považuji za skandálně nízkou a za výraz neochoty společnosti jako celku ji spravedlivě nastavit,“ vyjádřila svůj názor Šabatová.

Od roku 2017 se v České republice vyplácí část dávek v poukázkách z důvodu jejich zneužívání, což v praxi přineslo řadu problémů. Omezení najdeme např. v doplatcích na bydlení nebo v tzv. bezdoplatkových zónách, které brání vyplácení dávek do vybraných lokalit.

„Doplatek na bydlení pokrývá pouze osmdesát procent nákladů. Zbytek si každý musí doplatit z vlastních zdrojů, což není poukázkami možné,” vysvětluje problematiku Iva Kuchyňková, analytička a koordinátorka pro sociální oblast Charity ČR a členka Výkonného výboru EAPN ČR.

Poukázkami nelze platit ani pobyty v azylových domech nebo v jiných ubytovnách, které mají sloužit lidem ze sociálně slabších vrstev. „Řada lidí nemůže poukázkami zaplatit azylový dům, a tak z něj odchází. Nejsem ani spokojena se systémem bezdoplatkových zón. Myslím, že by ho měla legislativa zrušit. Každý má právo na to žít svobodně v jakékoliv lokalitě,“ říká Kuchyňková.

Poukázky dále komplikují denní nákupy. Platí pouze v určitých typech obchodů, které nejsou v dosahu bydlení a není možné za ně nakoupit např. oblečení, obuv či výbavu do domácnosti. „A to ani nezmiňuji stigmatizaci společností pro lidi, co poukázkami platí, protože díky nim je okolí jasné, že se jedná o osobu sociálně slabší,“ doplňuje Kuchyňková.

V českých podmínkách by měl minimální příjem garantovat každému člověku minimální standard životní úrovně, což se v současné době podle zástupců Evropské sítě neděje. „Milion osob žije přímo v chudobě a půl milionu na hranici s chudobou. Mnoho lidí v České republice žije na pokraji této hranice, sice nežijí přímo v chudobě, ale ocitají se celoživotně těsně nad ní. Nastavení nového systému minimálního příjmu by proto mělo navazovat na systém dávek a měl by být kompatibilní s ostatními státy EU,“ konstatuje předseda Evropské sítě proti chudobě v ČR Karel Schwarz.

Hlavní manažer Evropské sítě pro minimální příjem (EMIN) Fintan Farrell potvrzuje, že určitý minimální příjem existuje ve všech zemích EU, nicméně v každé zemi se liší úroveň chudoby obyvatel. Podle Farrella by minimální příjem měl být přiměřený, dostupný a měl by podporovat lidi k jeho plnému využívání.

„Systémy minimálního příjmu se ve většině zemí čerpají jen do výše dvou procent jejich obsahu, což je velmi málo. Správně by se měly čerpat až do sedmdesáti pěti procent jejich výše. Důvodem je náročná administrativa, sociální předsudky, individuální problémy a jiná stigmata spojená s jejich čerpáním. Leckdy jen lidé nevědí, že mohou sociální podpory využít,“ uvádí Farrell.

Minimální příjmy by se měly dostat na hranici chudoby, což činí šedesát procent mediánu příjmu. Kromě položky na stravu by měl tento příjem dosahovat na bydlení, oblečení, zdravotní péči, dopravu a další služby. „V mnoha zemích pokryje minimální příjem lidem výdaje pouze na potraviny, což je v této době nedostačující," dodává Farrell.

Ekonomická poradkyně pro Zastoupení Evropské komise v ČR Pavlína Žáková uvádí, že Evropská unie vyhradí ¼ finančních rezerv z Evropského sociálního fondu na podporu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. „Od roku 2021 začne nová víceletá finanční perspektiva, na kterou je vyhrazeno 101 miliard eur. Finanční prostředky na oblast boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení tedy budou také v budoucnosti,“ potvrzuje dobré zprávy Žáková.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více