logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > trh práce > Uplatnitelnost absolventů se zlepšuje, míra nezaměstnanosti je nižší než loni
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Uplatnitelnost absolventů se zlepšuje, míra nezaměstnanosti je nižší než loni

personalista.com - 07. 11. 2014
Přestože jsou dopady ekonomické krize v souvislosti s uplatnitelností na pracovním trhu stále dobře patrné, dochází v míře nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol k mírnému poklesu. V dubnu 2014 bylo na úřadech práce evidováno přes 29 tisíc nezaměstnaných absolventů, v meziročním srovnání je to pokles o více než 5 tisíc osob.
Ve vývoji v počtu nezaměstnaných absolventů škol sice dochází k cyklickým výkyvům, které jsou způsobené přílivem nových absolventů vstupujících na trh práce po ukončení školy (zejména v podzimních měsících), pokles nezaměstnaných absolventů škol v období 2013–2014 je nicméně i tak z obr. 1 dobře zřetelný.

V dubnu 2014 byla nejvyšší míra nezaměstnanosti evidována u absolventů nástavbového vzdělání (19 %) a absolventů středního odborného vzdělání s výučním listem (18 %). Mezi absolventy středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou byla v dubnu 2014 míra nezaměstnanosti 12 procent, v případě vyššího odborného vzdělání 10 procent. V rámci gymnaziálního vzdělání byla v dubnu míra nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními kategoriemi vzdělání nejnižší (4 %) – v této kategorii jsou však zastoupeni převážně ti absolventi, kteří neuspěli u přijímacího řízení na vysoké školy a rozhodli se pro vstup na pracovní trh. Drtivá většina absolventů gymnázií dále pokračuje ve studiu v rámci terciárního vzdělávání.

„Ve srovnání se situací v dubnu 2013 došlo v míře nezaměstnanosti absolventů k poklesu prakticky ve všech kategoriích vzdělání. Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán v případě nástavbového vzdělání, kde došlo v míře nezaměstnanosti absolventů k poklesu o více než 11 procentních bodů. K poměrně výraznému poklesu došlo také u absolventů učebních oborů – ve srovnání s dubnem 2013 klesla míra nezaměstnanosti téměř o 10 procentních bodů,“ vysvětluje Bc. Martin Úlovec, pracovník referátu trhu práce.

V rámci učebních oborů byla v dubnu 2014 nejvyšší míra nezaměstnanosti evidována ve skupinách oborů Pedagogika, učitelství a sociální péče (27 %), Textilní výroba a oděvnictví (24 %), Speciální a interdisciplinární technické obory (23 %), dále Stavebnictví, geodézie a kartografie (21 %) a Potravinářství a potravinářská chemie (21 %). V případě posledních dvou zmíněných skupin oborů nicméně došlo v míře nezaměstnanosti k poměrně výraznému meziročnímu poklesu. Ve skupině oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie poklesla míra nezaměstnanosti o 12 p. b., ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie byl zaznamenán pokles o 11 p. b.

V případě středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou je v dubnu 2014 nejvyšší míra nezaměstnanosti zaznamenána ve skupinách oborů Hornictví, hutnictví a slévárenství (27 %), Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (23 %), Osobní a provozní služby (22 %), Textilní výroba a oděvnictví (19 %) a Ekologie a ochrana životního prostředí (19 %). K výraznému poklesu nezaměstnanosti došlo ve skupinách oborů Obchod (o 10 p.b.), Potravinářství a potravinářská chemie (pokles o 9 p.b.) a Speciální a interdisciplinární technické obory (pokles o 8 p.b.).Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více