logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > trh práce > Uplatnitelnost absolventů se zlepšuje, míra nezaměstnanosti je nižší než loni
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Uplatnitelnost absolventů se zlepšuje, míra nezaměstnanosti je nižší než loni

personalista.com - 07. 11. 2014
Přestože jsou dopady ekonomické krize v souvislosti s uplatnitelností na pracovním trhu stále dobře patrné, dochází v míře nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol k mírnému poklesu. V dubnu 2014 bylo na úřadech práce evidováno přes 29 tisíc nezaměstnaných absolventů, v meziročním srovnání je to pokles o více než 5 tisíc osob.
Ve vývoji v počtu nezaměstnaných absolventů škol sice dochází k cyklickým výkyvům, které jsou způsobené přílivem nových absolventů vstupujících na trh práce po ukončení školy (zejména v podzimních měsících), pokles nezaměstnaných absolventů škol v období 2013–2014 je nicméně i tak z obr. 1 dobře zřetelný.

V dubnu 2014 byla nejvyšší míra nezaměstnanosti evidována u absolventů nástavbového vzdělání (19 %) a absolventů středního odborného vzdělání s výučním listem (18 %). Mezi absolventy středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou byla v dubnu 2014 míra nezaměstnanosti 12 procent, v případě vyššího odborného vzdělání 10 procent. V rámci gymnaziálního vzdělání byla v dubnu míra nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními kategoriemi vzdělání nejnižší (4 %) – v této kategorii jsou však zastoupeni převážně ti absolventi, kteří neuspěli u přijímacího řízení na vysoké školy a rozhodli se pro vstup na pracovní trh. Drtivá většina absolventů gymnázií dále pokračuje ve studiu v rámci terciárního vzdělávání.

„Ve srovnání se situací v dubnu 2013 došlo v míře nezaměstnanosti absolventů k poklesu prakticky ve všech kategoriích vzdělání. Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán v případě nástavbového vzdělání, kde došlo v míře nezaměstnanosti absolventů k poklesu o více než 11 procentních bodů. K poměrně výraznému poklesu došlo také u absolventů učebních oborů – ve srovnání s dubnem 2013 klesla míra nezaměstnanosti téměř o 10 procentních bodů,“ vysvětluje Bc. Martin Úlovec, pracovník referátu trhu práce.

V rámci učebních oborů byla v dubnu 2014 nejvyšší míra nezaměstnanosti evidována ve skupinách oborů Pedagogika, učitelství a sociální péče (27 %), Textilní výroba a oděvnictví (24 %), Speciální a interdisciplinární technické obory (23 %), dále Stavebnictví, geodézie a kartografie (21 %) a Potravinářství a potravinářská chemie (21 %). V případě posledních dvou zmíněných skupin oborů nicméně došlo v míře nezaměstnanosti k poměrně výraznému meziročnímu poklesu. Ve skupině oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie poklesla míra nezaměstnanosti o 12 p. b., ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie byl zaznamenán pokles o 11 p. b.

V případě středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou je v dubnu 2014 nejvyšší míra nezaměstnanosti zaznamenána ve skupinách oborů Hornictví, hutnictví a slévárenství (27 %), Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (23 %), Osobní a provozní služby (22 %), Textilní výroba a oděvnictví (19 %) a Ekologie a ochrana životního prostředí (19 %). K výraznému poklesu nezaměstnanosti došlo ve skupinách oborů Obchod (o 10 p.b.), Potravinářství a potravinářská chemie (pokles o 9 p.b.) a Speciální a interdisciplinární technické obory (pokles o 8 p.b.).Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více

Jak poznat, že je čas na výměnu baterie v telefonu či notebooku?

Současné notebooky i smartphony mají v naprosté většině případů dostatek výkonu pro jakoukoli běžnou činnost, ale bolestí těchto m... více

Na vánoční dárky si půjčuje stále více Čechů, roste počet zadlužených domácností i seniorů

Období Vánoc je spojené s vyšším zájmem o půjčky. Z údajů společnosti PROFI CREDIT například vyplývá, že od října si o nebankovní ... více

Tipy na praktické a nevšední Vánoce -sprcha s hudbou nebo virtuální realita pro děti.

Nákup dárků pro spoustu lidí představuje zdlouhavé hledání toho pravého a nekonečné řady v obchodech. Zkuste Vánoce jinak. Místo t... více