logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > trh práce > Jaké schopnosti a dovednosti chybí firmám na trhu práce a o které profese je největší zájem?
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Jaké schopnosti a dovednosti chybí firmám na trhu práce a o které profese je největší zájem?

personalista.com - 01. 10. 2014
Společnost Hays Czech Republic vyzvala 300 svých největších klientů k účasti na průzkumu napříč všemi obory. Zaměřili se na profese, které se v tuto chvíli nedaří na českém trhu získat. V České republice nyní chybí Java programátoři, IT specialisté na bezpečnost, zkušení obchodníci napříč všemi obory, účetní se znalostí dvou světových jazyků, procesní inženýři a manažeři kvality.
Česká republika prochází – stejně jako zbytek Evropy - v posledních letech znatelnými ekonomickými změnami. Odhlédneme-li od krátkodobého stavu ekonomiky, je zřetelný nedostatek kvalifikovaných pracovníků napříč technickými sektory. Tento trend určují tři faktory, a to školství, demografie a objem investic.

Školství

Neustále je skloňován nedostatek absolventů technických oborů. V 90tých letech, kdy ukončila či omezila svou činnost značná část „tradičních“ českých firem a příchod zahraničních investorů (v podobě jakou známe z posledních 10ti let) byl nepředstavitelný, došlo ke zřetelné redukci středních průmyslových škol a učňovského školství. Pokles zájmu o technické obory návazně ovlivnil počty studentů a absolventů technicky zaměřených vysokých škol.

Z nejrůznějších stran je slyšet hlas volající po zvýšení zájmu o technické vzdělání. Přes tuto chvályhodnou snahu jsme bohužel nebyli svědky koncepce, která by šla napříč středním i vysokým školstvím. Místo povinných maturit z matematiky a jednorázových kampaní na zviditelnění výhod technického studia by pomohlo dlouhodobé propojení veřejného a komerčního sektoru na všech úrovních, státní podpora odborných praxí u zaměstnavatelů a alespoň rámcové sledování technických a ekonomických trendů na 5, 10 let dopředu.

Demografie

V mnoha odvětvích je zřetelně vidět stárnutí pracovníků – nejmarkantnějším příkladem je energetika, kde díky chybějící generaci výrazně přesahuje věkový průměr zaměstnanců 40 let. Technologický vývoj a zvýšený podíl automatizace umožňuje úsporu v lidských zdrojích, tento trend ovšem není všespasitelný. Jedním z nástrojů měl být systém modrých karet, umožňující kvalifikovaným cizincům ze třetích zemí práci v ČR. Ať už díky byrokratickým překážkám, či nedostatečné propagaci bylo v letech 2012-2013 uděleno 136 těchto povolení.

Objem investic

Bez ohledu na podporu technického školství, mezigenerační integrace a příliv odborníků ze zahraničí má každý region svůj limit. Ani v dlouhodobém horizontu není možné saturovat neustálou a vzrůstající poptávku po technických specialistech. Nerovnoměrné rozvrstvení investic v regionech je primárně podmíněno špatnou dopravní infrastrukturou – vzhledem k vysokým logistickým nárokům jsou regiony bez adekvátního napojení na dálniční síť dlouhodobě mimo oblast zájmu klientů.

Podle dostupných statistik došlo v posledních letech k nárůstu počtu absolventů technických univerzit (+10%), i kdyby se toto číslo zdvojnásobilo, nebude tento počet schopný pokrýt potřeby existujících i rozvíjejících se firem. V krátkodobém horizontu neexistuje cesta, jak zvýšit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Uvolnění zaměstnávání cizinců může zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků řádově o desítky, i okamžitá změna ve vnímání technického vzdělávání a podpory zaměstnavatelů a školství přinese první výsledky za pět, šest let. V opačném případě hrozí dlouhodobá stagnace domácího průmyslu a postupný odliv investorů, se všemi negativními dopady na ekonomiku a společnost.

Nedostatkové dovednosti - charakteristika dle sektorů

Logistika, Výroba a Strojírenství

Ve výrobním segmentu jsou již dlouhodoběji 2 evergreeny: Procesní/výrobní inženýr a Inženýr kvality. Tyto pozice lze najít v pracovních nabídkách prakticky každé druhé výrobní společnosti v České republice, a to převážně u dodavatelů do automobilového průmyslu.

Důvodem zvýšené poptávky je fakt, že mnoho firem získává nové zakázky, a tudíž posiluje počty lidí ve výrobě. Zaměstnanci, kteří z těchto pozic odcházejí nebo se povyšují do pozic vyšších, se těžko nahrazují, právě pro nedostatek nových lidí. Firmy dosud většinově preferují již zkušené kandidáty. Absolventů technických vysokých škol, kteří chtějí jít pracovat do výroby, je pořád i přesto velký nedostatek. Ti, kteří zájem mají, se však ocitají v bludném kruhu, když většina zaměstnavatelů požaduje zkušenosti (více než znalosti). Některé firmy už začaly chápat, že jiná cesta zřejmě nevede, než si tyto specialisty vychovat od absolventů.

Ani zde se firmy nesnaží přeplácet své lidi, za prvé z důvodu nedostatečného rozpočtu (zejména pokud jde o novou výrobu, která ještě nevydělává), dále pak nemohou „rozladit“ vnitřní odměňovací strukturu společnosti. Absolventi vysokých škol žijí ve velkých městech - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň..., ale většina výrobních firem je v lokalitách mimo tyto aglomerace. Ochota jít pracovat z Prahy třeba do Chomutova je velmi malá.

Informační Technologie / Telekomunikace

Česká republika je ráj IT profesionálů. Nejvyšší poptávka je po vývojářích, testerech, specialistech na infrastrukturu, konzultantech a odbornících na IT bezpečnost. Mezinárodní technologické společnosti nabízí cloudová řešení, poptávají odborníky na virtualizaci, datové sklady a specialisty na infrastrukturu. Poptávka je i po vývojářích mobilních aplikací na Android a iOS platformě. Jelikož se stále zvyšují požadavky na bezpečnost, firmy rozšiřují svá oddělení, je tak na trhu aktuálně nedostatek odborníků a managerů na IT bezpečnost. V těchto případech jsou zaměstnavatelé otevřeni zaměstnávání cizinců z EU.

Již několik let neklesá poptávka po Java vývojářích, případně .NET vývojářích. Nedostatek kandidátů se znalostí této platformy je jak v Praze, tak Brně. I zde jsou firmy (především mezinárodní) ochotny zaměstnat obyvatele jiných zemí EU. Pozice IT odborníků na současném trhu práce je ideální. Všichni ostatní uchazeči se závistí sledují, jak zoufale se snaží firmy a personální společnosti objevit nové "lidské zdroje", schopné vyvíjet, testovat, analyzovat, projektově řídit další a další aplikace a programy.

Z dlouhodobého pohledu se jejich pozice na trhu v porovnání s ostatními obory zcela jistě nezmění. Spíše naopak; IT průmysl neustále roste a je schopný absorbovat více kvalifikovaných pracovníků. A co tedy hrozí IT specialistům z pohledu vývoje a profesního rozvoje? Nebezpečí číhá uvnitř trhu práce. Vývoj nových technologií nabyl do takových rozměrů, že vzdělání a zkušenosti, kterými člověk disponuje nyní, mohou být již v příštím roce zastaralé. Stačí na pár let polevit ve vzdělávání se a velký odborník, který si před pár lety mohl vybírat, se ocitne mimo hlavní proud. Nejčastějšími důvody pro takové "polevení" může být jak zaměstnání v podobě neperspektivního vývojového prostředí, tak i výběr nesprávné softwarové firmy nebo například osobní uspokojení s tím, čeho dotyčný ve svém profesním životě dosáhl.

Business Services / Centra sdílených služeb

Nedá se říci, že v sektoru center sdílených služeb a zákaznického servisu jsou trvalé potíže s obsazením některých specifických pozic, potíž je spíše v kampaních - v souběhu požadavků několika klientů v daném období (např. aktuální poptávka po enormním množství německy hovořících kandidátů v Praze i v Brně). O nedostatku německy hovořících kandidátů se nedávno vyjadřoval i Marek Dusil z jazykové školy Polyglot: "Někdy před deseti lety se vyškrtl druhý jazyk z osnov základních škol a postupně se najednou začalo zjišťovat, že u nás chybí absolventi, kteří by měli byť jen základy německého jazyka, což je pro německé firmy, představující de facto největšího zaměstnavatele v průmyslovém odvětví, problém." Dalším problémem je nedostatek kandidátů na pozice technické zákaznické podpory, kde je třeba kromě angličtiny dalšího cizího jazyka.

Důvodem nedostatku těchto pracovních sil je zvýšený zájem firem a současný přesun mnoha projektů zejména do Prahy. Absolventi na trhu jsou, nicméně nároky firem na praxi začínají růst i v centrech sdílených služeb. I když mají firmy potíže s obsazením některých pozic, nepřeplácejí. Volí různé jiné strategie. Vytvářejí tlak na agentury, snaží se jim i vyjít vstříc speciálními podmínkami pro konkrétní kampaně. Některé společnosti naopak budují silné interní náborové týmy, které uchazeče vyhledávají aktivně, což interní personalisté dříve nedělali. A součástí řešení bývá i relokace, hledání v zahraničí, spolupráce se sesterskými společnostmi v zahraničí.

Finance a účetnictví

V oblasti Financí a účetnictví se dlouhodobě potýkáme s nedostatečnou znalostí angličtiny u mzdových účetních. Tento trend je neměnný, v posledních měsících se zdá, že se situace začíná mírně zlepšovat, portfolio mzdových účetních se omlazuje a kandidátky jsou již na angličtinu lépe připravené. Angličtina je stále nedostatkový atribut v regionech, většina řadových účetních angličtinu nepotřebuje a zůstává na základní školní úrovni. Skvělou angličtinu však nemají ani vysokoškolští absolventi, i u nich často nacházíme nedostatky v jazykové vybavenosti. Absolvent s vynikající angličtinou i praxí během studia je stále překvapivě vzácný jev. Přes dlouhodobě diskutovanou složitou situaci při hledání zaměstnání studenti podceňují přípravu a často se nesnaží získat komparativní výhodu oproti ostatním a požadavky pracovního trhu je pak zaskočí.

Na přelomu roku jsme pocítili nedostatek schopných a technicky dobře zdatných hlavních účetních, v druhém pololetí se naopak potýkáme s nedostatkem pozic pro zkušené finanční manažery a ředitele. Tato situace se v posledních 12 měsících zintenzivňuje a v jejím důsledku se na jednu stranu situace pro mnoho zaměstnavatelů zjednodušuje, lze vybírat z mnoha uchazečů, na druhou stranu je výběrové řízení velmi časově náročné, jelikož je nutné projít obrovský počet reakcí na inzerci.

V oblasti bankovnictví a pojišťovnictví je poptávka kontinuálně nenasycená na poli pojistné matematiky. Kandidáti v této oblasti jsou obvykle velmi neochotní měnit zaměstnání. Jakmile dojde k jednomu přesunu, vyvolá to na trhu vždy intenzivní poptávku z mnoha společností. Stejně tak stále roste poptávka po zkušených obchodnících.

HR, Právo & Administrativa

Pozice v oblasti HR, práva a podpůrných specialistů jsou specifické tím, že nejčastěji pracují s uchazeči, kteří mohou nastoupit do nového zaměstnání okamžitě. Situace v této oblasti je stabilizovaná, kandidáti hledající zaměstnání v Praze jsou obvykle dobře jazykově vybavení, těžší může být najít HR Manažera, který by plynule ovládal vedle angličtiny další jazyk.

Kritická situace je však v regionech, kde je velmi těžké nalézt šikovnou asistentku s plynulou angličtinou. Status asistentky mimo Prahu je velmi odlišný, často se na těchto pozicích kumuluje agenda z několika týmů, kupř. z logistiky, obchodu i kontroly kvality. Najít pak čistě administrativní podporu s dobrou angličtinou může být zdlouhavý proces.

Obchod a Marketing

S nedostatkem kandidátů se potýká i sektor Obchodu. Pokud se vhodný kandidát najde, má několik nabídek a rozhoduje se hlavně podle renomé společnosti a finanční nabídky. Často musí zaměstnavatel kandidáta přeplácet. Absolventi se bohužel v oblasti obchodu neuplatní, na všechny pozice jsou vyžadovány zkušenosti z tohoto oboru, znalostí angličtiny a někdy i němčiny. Kandidáti nejsou ochotni se relokovat a mají striktně nastaveny požadavky, ze kterých neustupují. V oblasti marketingu je sice vyšší poptávka po kandidátech z Digital marketingu, ale tito kandidáti se na trhu dají nalézt. Na pozice v marketingu chybí zkušení kandidáti z oblasti FMCG.

Life Sciences

Farmaceuticko-zdravotnický trh se svým charakterem požadavků poměrně mění – tím vzniká nedostatek uchazečů s nově poptávanými zkušenostmi či vybaveností. V oblasti zdravotnických prostředků jsou hojně poptávány obchodní pozice se znalostí angličtiny, regiony se seskupují do tzv. clusterů, kde vládne angličtina. Farmaceutické společnosti postrádají pro svá marketingová oddělení zkušené uchazeče v oboru digital marketing, kde je kladen důraz na předchozí zkušenosti právě s obdobnými nástroji a kanály v oblasti preskripčně omezených léků.

I nadále je velká poptávka po zkušených kandidátech – zejména CRA (monitorech klinických studií) v oblasti klinického výzkumu, i zde se zvýšily požadavky na jazyky, nejvíce jde o kombinaci angličtiny a němčiny. Těžko hledáme kandidáty na lékařské pozice mimo Prahu, lékaři nejsou motivováni k relokaci do jiného regionu.

Stavebnictví a Reality

V oblasti stavebnictví vnímáme nedostatek specialistů v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), zejména pak koordinátorů BOZP. Tento obor je specifický nižší fluktuací, což je zároveň i příčinou vyššího věkového průměru v řadách těchto expertů, při čemž mnohým z nich bohužel často chybí znalost anglického jazyka. Další skupina těchto odborníků potom pracuje prostřednictvím kontraktů a nejsou ochotní nechat se zaměstnat u jedné společnosti. Některé stavební společnosti se rozhodly tento nedostatek řešit tak, že navázaly spolupráci s univerzitami a absolventům nabízí trainee program. Díky této aktivitě si mohou nové odborníky zaškolit a vychovat sami.

Problémy s nalezením vhodných kandidátů nastávají i v oblasti industriálních nemovitostí, tj. logistických a výrobních hal, která v poslední době zažívá nebývalý boom. Panuje zde hlad jak po zkušených projektových manažerech ze strany developerů a stavebních firem, tak po agentech ze strany realitních kanceláří. Společnosti jsou tak nuceny oslovovat kandidáty i z jiných sektorů komerčních nemovitostí, jako jsou například kanceláře či retail. U obou pozic nelze řešit nedostatek oslovováním odborníků v zahraničí, protože společnosti trvají na znalostech českých norem a předpisů a zároveň i výborné znalosti českého jazyka.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více