logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | ESG & CSR  | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo | lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | LinkedIn #personalistacomPersonalista > technologie > Nová studie Accenture Tech Vision přibližuje, jak technologické trendy ovlivní podnikání v příštích letech
Spolehlivé HR řešení v každé době

Nová studie Accenture Tech Vision přibližuje, jak technologické trendy ovlivní podnikání v příštích letech

personalista.com - 04. 05. 2023
Nová zpráva Tech Vision 2023, vydaná společností Accenture, identifikuje čtyři klíčové technologické trendy, které nejvíce ovlivní podnikání v následujících několika letech. Jsou jimi generativní AI, efektivní využití dat a jejich transparentnost, digitální identita a zrychlující se vztah mezi vědou a technologiemi.
„Tyto trendy umožní překlenout mezeru mezi digitálním a fyzickým světem, říká k nové zprávě Paul Daugherty, výkonný ředitel skupiny Accenture Technology.

Zpráva vznikla za spolupráce více než dvou desítek odborníků z veřejného i soukromého sektoru a akademické sféry. Součástí je také globálně provedený průzkum mezi 4 777 vedoucími pracovníky a řediteli společností z řad C-level managementu v celkem 25 průmyslových odvětvích a 34 zemích.

4 trendy, které budou mít podle Accenture Tech Vision 2023 největší vliv na podnikání v následujících letech:

Generativní AI a foundation modely: V uplynulých 6 letech letech prošla umělá inteligence velice rychlým vývojem. Zvětšila se také velikost modelů i trénovacích sad, a vznikly vznikly tzv. “foundation modely” – obrovské modely předtrénované na velkém množství veřejně dostupných dat, které hravě zvládají vykonat řadu úkonů bez toho, aby pro každý z nich musely být specificky trénovány. Přestože vytvoření takovéhoto modelu může stát až stovky miliony dolarů, lze jej bez omezení dále upravovat pro automatizaci širokého spektra úloh. Tyto modely mohou organizace přizpůsobit specifickým úlohám v rámci své organizace a rovněž je využít k experimentování a mnohem snazšímu a levnějšímu vytváření nových aplikací.

Kromě benefitů je zde ale i řada otázek. Jde například o důvěryhodnost obsahu, jelikož umělá inteligence může – stejně jako člověk – generovat mnohdy nesprávný či zavádějící obsah, bude-li se učit z nepřesných dat. Pokud se některý model používá jako základ pro další navazující aplikace, pak se jakékoliv problémy v původních modelech mohou rozšířit do všech ostatních. Dále jsou zde etické otázky, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, vlastnických práv a bezpečnosti. V neposlední řadě musí firmy přemýšlet nad tím, jak zajistit dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by uměli velké modely přizpůsobit podnikovým potřebám a integrovat je do podnikových aplikací.

Určení správné role základních modelů v organizaci je proto klíčové a rozhodnutí o tom, kde a jak se modely nasadí, jaké problémy budou řešit či jak je budou řešit, mohou být zásadním diferenciátorem, který organizace odliší od jejich konkurence.

Mezi hlavní přínosy, které vedoucí pracovníci firem očekávají od využívání tzv. foundation modelů, je zrychlení inovací (63 %) a zlepšení zákaznické zkušenosti (59 %).

98 % respondentů z řad vedoucích pracovníků firem se domnívá, že foundation modely budou hrát důležitou roli ve strategiích jejich organizací během následujících tří až pěti let.

Digitální identita: To, jak dobře se firmám podaří zajistí odolnost, bezpečnost, soukromí a důvěru, je do určité míry závislé na kvalitě digitální identity. Ta nyní prochází značnými proměnami, její důležitost roste a firmy v této oblasti přicházejí s novými inovativními řešeními. Například v srpnu 2022 představila společnost Microsoft novou decentralizovanou službou Entra Verified ID. Tato služba umožní rychlou identifikaci jednotlivců a jejich zařízení a uživatelé budou moci rozhodovat o tom, jaké informace sdílejí a s kým je sdílení. Dalším příkladem z nedávné doby je Authentify, služba představená firmou Early Warning Services a sedmi největšími americkými bankami. Předpokládá se, že trh s řešeními v oblasti digitální identity poroste z 27,9 miliardy dolarů v roce 2022 na 70,7 miliardy dolarů v roce 2027.[Digital Identity Solutions Market by Offering (Solutions and Services), Solution Type (Identity Verification, Authentication), Identity Type (Biometric and NonBiometric), Deployment Mode, Organization Size, Vertical and Region - Global Forecast to 2027. (2022, September). Research and Markets: https://www.researchandmarkets.com/reports/5393866/digital-identity-solutions-market-by-offering ]

I zde bude nutné překonat některé překážky. Svět se totiž dlouho spoléhal na autentizaci uživatele skrze email či sociální sítě, avšak v éře přibývajících falešných účtů a podvodů to již není možné. Tzv. “invalid traffic”, tedy předstíraná aktivita na webu ze strany robotů a falešných účtů, představuje 40 % veškerého webové aktivity, což je nejen pro marketingové týmy velký problém.[ The Impact of Invalid Traffic on Marketing. (2022, May). Cheq: https://cheq.ai/wp-content/uploads/2022/05/TheImpact-of-Invalid-Traffic-on-Marketing-2.pdf] Nedávná studie ukázala, že více než polovina spotřebitelů přerušila nákup nebo rezervaci na internetu, protože zapomněli své heslo a jeho obnovení by trvalo příliš dlouho.[ Forgotten Passwords are Increasing Your Website’s Abandonment Rate. (2021, May 6). iProov: https://www.iproov.com/blog/forgotten-passwords-increasing-websitesabandonment-rate ]

Absence silné základní digitální identity se v podstatě stala umělým omezením toho, co můžeme s technologiemi dělat, a také nevýhodou pro podnikání. Je zřejmé, že pouze bezpečná a důvěryhodná digitální identita umožní lidem hladkou autentizaci v digitálním i fyzickém prostředí, zmírní jejich obavy týkající se bezpečnosti, sníží frustraci z nutnosti pamatovat si příliš mnoho hesel a poskytne jim kontrolu nad tím, jaká data sdílejí a s kým je sdílejí. A profitovat budou i firmy, neboť díky bezpečné digitální identitě sníží byrokracii a redukují rizika. Vedoucí pracovníci si proto musí uvědomit, že digitální identita není jen "technickou záležitostí " týkající se pouze CIO, ale že se stává obchodním imperativem pro celou organizaci.

V souvislosti s digitální identitou se vedoucí pracovníci firem nejčastěji přiklání k centralizovaným řešením (79 % dotazovaných) a řešením založeným na partnerství (54 % dotazovaných).

76 % dotazovaných se domnívá, že problémy s ověřováním identity zákazníků mají negativní dopad na jejich výsledky hospodaření (např. přerušené transakce, frustrace zákazníků, podvody).

Moje data, tvoje data, naše data: Firmy dnes mají obrovské množství dat, avšak pokulhávají v jejich efektivním využití. Dokud se jim to nepodaří, nemohou plně využít ani potenciálu, který nabízí technologie jako umělá inteligence. Množství dat navíc rok od roku přibývá - zatímco v roce 2020 bylo vyprodukováno 47 zettabytů dat, do roku 2035 by mohlo jít až o 2142 zettabytů každý rok.[ Armstrong, M. Global Data Creation is About to Explode. ][ Taylor, P. Amount of data created, consumed, and stored.]

Aby se firmám povedlo problém vyřešit, musí začít pracovat na odbourání izolovaných zdrojů dat (tzv. datových sil), zlepšit svou datovou infrastrukturu a být více transparentní. V současném světě se totiž transparentnost může stát jejich konkurenční výhodou. Ačkoliv dříve v historii byla data vzácná a firmy si je bedlivě střežily, v nové realitě už toto neplatí a data jsou systematicky kvantifikována a zpřístupňována. A i když to organizace někdy staví do obtížných situací, dnešní svět neakceptuje neprůhlednost - zákazníci, partneři, investoři i regulační orgány chtějí mít mnohem větší přehled o byznysu firem a celých odvětví, než kdykoliv v minulosti.

Příklady firem jako Cirium či Xeneta, které dokázali zvýšit jak transparentnost v odvětví letecké a námořní přepravy a způsob, tak i způsob, jakým tato odvětví fungují, pak ukazují, že z transparentnosti mohou těžit všechny zainteresované strany.

Dotazovaní vedoucí pracovníci uvádějí, že hlavními přínosy, které větší transparentnosti dat přinesla jejich organizaci, jsou zrychlení inovací (59 %) a větší důvěra zákazníků (56 %).

90 % dotazovaných vedoucích pracovníků souhlasí s tím, že transparentnost dat se pro jejich organizace stává diferenciační konkurenční výhodou.

Posouvání hranice našich možností: Když se spojí technologie a věda, výsledkem jsou převratné inovace, které mají potenciál vyřešit některé z hlavních světových problémů. Vidět jsme to mohli během trvání pandemie covid-19, kdy byla potřeba rychlých inovací taková, jakou svět nezažil celá desetiletí. Výsledkem společného úsilí pak bylo vytvoření vakcíny v neskutečně krátkém čase. Šlo o jasný důkaz stále se zrychlující vzájemné interakce mezi vědou a novými technologiemi a také toho, jak každá oblast urychluje pokrok té druhé. Příkladů je však mnohem více. Pokroky v oblasti informatiky a výpočetních technologií umožňují růst oborům jako je syntetická biologie – oblast, která má potenciál změnit materiály a výrobu tak, jak je dnes známe. Vývoj raketových a satelitních technologiích zase činí výzkum ve vesmíru dostupnějším a můžeme tak rozšířit naše dosavadní znalosti o fyzikálních vlastnostech tekutin či materiálů, klimatických změnách či životě na planetě Zemi.

Firmy by si proto měly uvědomit několik věcí. První z nich je skutečnost, že pro další vývoj technologií nové generace a vědních oborů obecně je klíčová vzájemná spolupráce. Dále je potřeba uvnitř podniku neustále hledat možnosti, jak aktuální vědecké poznatky využít k experimentům s novými inovacemi a vzít v potaz rizika, které s sebou tento překotný vývoj přináší. V prostředí nejasné právní regulace budou třeba nastavit i srozumitelné předpisy uvnitř firmy a v neposlední řadě také bezpečnostní strategie.

Až 83 % dotazovaných vedoucích pracovníků se domnívá, že kombinace nových technologií a vědy by mohla pomoci řešit velké společenské výzvy, jako jsou například nemoci a zdravotní problémy, 75 % dotazovaných pak věří, že by tato kombinace mohla vést i k řešení chudoby a sociálních nerovností. 94 % globálních vedoucích pracovníků popisuje rychlost inovací, kterou jejich odvětví zažívá díky pokroku v oblasti vědy a technologií, jako zrychlenou nebo bezprecedentní.
LL Portal. Uímse.cz

listvyhledávání

listreklama
Chceš i ty vybírat ze všech bankomatů na světě zdarma? Založ si u Raiffeisenbank účet nabitý výhodami. Účet si založíš online

OnlyJobsUčím se - váš portál pto celoživotní učení></a>

</div>    </div>
    <br />

    
	<br />
<div style=

listzajímavosti odjinud

Plzeňský Daikin svým zaměstnancům od dubna zvýšil mzdy i odměny za odpracované roky

Plzeňská pobočka společnosti Daikin, předního producenta klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel, uzavřela se svými zaměstnan... více

Plevel, který hyzdí a poškozuje veřejná prostranství i soukromé pozemky, není nutné ničit chemicky. To totiž ohrožuje zdraví, přírodu i podzemní vody

Likvidace plevele na chodnících, v parcích a zahradách je s příchodem jara důležitým tématem. Jednoduché, a navíc ekologické řešen... více

Kto kupuje slnečné kolektory?

Viete kto si najčastejšie zaobstaráva slnečné kolektory? Ak tipujete, že sú to majitelia rodinných domov, nemýlite sa. Ak tipuje... více

eMan se v minulém roce soustředil na strategii efektivity. Rostla výkonnost i zisk

Pražský softwarový dům eMan má za sebou další úspěšný rok. I přes obrat srovnatelný s loňskem dosáhl i tak skokového zisku. Rok 20... více

Umělá inteligence vstupuje do hry a ČR je první na světě

Česká republika je první zemí světa, která umožní zájemcům o získání některého z řady mezinárodně uznávaných ECDL/ICDL certifikátů... více