logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > semináře a konference > Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ta ji pořádá ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a dalšími partnery.
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ta ji pořádá ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a dalšími partnery.

personalista.com - 03. 08. 2021
Již celkově posedmé, letos opět v zářijovém termínu, se ve dnech 2. a 3. září 2021 uskuteční konference BIM ve stavebnictví. Hlavním organizátorem je v letošním roce Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, které je gestorem Koncepce zavádění metody BIM v Česku. Jejich partnery jsou odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, jako odborný garant programu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další instituce. Akce se uskuteční v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze. Účast na konferenci přislíbil Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, zástupci dalších ministerstev a další významní hosté. Program setkání je – jako už tradičně – zaměřen především na konkrétní přínosy metody BIM a digitalizace obecně pro sektor stavebnictví. Novinkou letošního roku bude hybridní forma konference – kromě osobní návštěvy se bude možné zúčastnit i prostřednictvím on-line streamu.
Již tradičním ohlédnutím za postupem digitalizace českého stavebnictví, ale i možností načerpat nové znalosti a dobré zkušenosti pro její pokračování, je odborná konference BIM ve stavebnictví 2021. Hlavním organizátorem letošního, již sedmého, ročníku je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) společně s odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS) a dalšími institucemi. Dvoudenní konference proběhne v prostorách Nadace pro rozvoj stavitelství a architektury na Václavském náměstí 833/31 v Praze 1 ve dnech 2. a 3. září 2021. Program je plánován první den od 10 do 17:30, poté následuje podvečerní neformální společenský večer. Druhý den je konec konference plánován na 16 hodinu. Účastnický poplatek za dvoudenní konferenci, včetně společenského večera, činí 1 815 Kč s DPH. Konference se lze zúčastnit osobně, případně na dálku prostřednictvím placeného živého on-line streamu.

„Digitalizace veřejných agend je jedním z úkolů, které bere vláda ČR velmi vážně. Proto již v roce 2017 přijala Koncepci zavádění metody BIM v ČR a počátkem roku 2021 ji aktualizovala“ připomíná Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO a pokračuje: „Stavebnictví nemůže stát stranou procesu digitalizace průmyslu. Proto jsme rozhodli podílet se na přípravě letošního ročníku konference BIM ve stavebnictví, která je skvělou příležitostí k vzájemné výměně zkušeností i diskusi o další cestě ke Stavebnictví 4.0.“

K tomu se připojuje také Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: „Nadační programy se již několik let intenzivně problematice BIM věnují a konference je tradiční rekaptulací aktuálního dění v procesu digitalizace a zavádění BIM do praxe. Prestižní soutěžní přehlídka Stavba roku, pořádaná nadací každoročně také mapuje využití BIM přímo v praxi při realizaci staveb a na konferenci některé z těchto realizací bude také představeny.“

Veřejný sektor jako předvoj digitálního stavebnictví

Aktualizovaný harmonogram Koncepce zavádění metody BIM přijatý vládou ČR v letošním roce počítá s tím, že od července 2023 budou muset veřejní zadavatelé postupně začít využívat metodu BIM u všech stavebních zakázek s cenou vyšší než 150 milionů korun. Právě postupu zavádění metody BIM do praxe bude věnována první část čtvrtečního programu. Vystoupí v něm Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Nebude ale chybět ani pohled zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a dalších institucí a odborných i profesních subjektů.

„Hlavním důvodem pro to začít řídit své stavební projekty digitálně by neměla být povinnost, kterou veřejným zadavatelům uloží stát. Zavedení metody BIM přináší především viditelné přínosy v mnohem větší efektivitě práce, transparentnějším řízení stavebních zakázek a především v celkovém pohledu k úspoře nákladů,“ připomíná Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM Agentury ČAS, který je odborným partnerem MPO při naplňování Koncepce. „Program konference BIM ve stavebnictví se zaměří především na praktické přínosy metody BIM a možnosti, které společné sdílení informací o stavbě přináší pro všechny stavařské profese, napříč celým životním cyklem stavby, a tím motivovat k přirozenému využívání metody BIM,“ doplňuje Nechyba.

Druhá část programu úvodního dne konference se bude proto věnovat klíčovým oblastem zavádění Koncepce BIM pro praxi, a to včetně představení zásadních dokumentů a materiálů připravených odborem Koncepce BIM ČAS. Závěr programu bude věnován panelové diskusi a prezentaci jednotlivých řešení a technologií, které jsou již reálně využívány v prostředí českých staveb.

Nejdůležitější částí druhého dne programu pak bude detailnější pohled na postup zavádění metody BIM do praxe. Účastníci se seznámí se zkušenostmi posbíranými v rámci pilotních projektů partnery konference. Detailněji bude představen Datový standard staveb (DSS), jehož první část byla před několika týdny vydána, a také strategie rozvoje i postup spolupráce na přípravě jednotného DSS pro pozemní, dopravní i technologické stavby, základní principy využívání celým stavebním sektorem, jeho provázání na digitální stavební řízení a další.

K tomu začít používat metodu BIM nestačí jen nakoupit software. Zavedení metody BIM je totiž v podstatě projektem digitální transformace, kterým by měla firma či instituce projít ještě předtím, než začne BIM plošně používat na svých stavbách. Tomu, co vše organizaci během tohoto procesu čeká a tipy jak jej co nejlépe zvládnout, se bude věnovat předposlední blok. Program sedmého ročníku konference BIM ve stavebnictví uzavře diskusní panel platformy EDU BIM zaměřený na propojení vzdělávání na vysokých školách s praxí.

Osobně nebo on-line

Konference BIM ve stavebnictví se letos opět uskuteční v hybridním režimu. Kromě účasti přímo v sále domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství se jí bude možné zúčastnit také vzdáleně formou on-line streamu. Ten bude k dispozici pouze registrovaným účastníkům, přičemž účastnický poplatek činí 1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH) bez ohledu na to, jakou formu účasti si zájemce zvolí.

„Uplynulé měsíce nás naučily mnohem šířeji využívat možností digitálních technologií. Chápeme, že řada zájemců by mohla osobní účast v sále s několika stovkami lidí vnímat jako riziko, proto jsme se jim rozhodli nabídnout také on-line variantu,“ doplňuje Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj Architektury a stavitelství a dodává: „Jsme přesvědčeni, že díky kvalitnímu technickému zázemí prostor bude jejich zážitek z konference téměř stejný, jako kdyby seděli přímo v sále.“

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více