logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > rozvoj pracovníků > Stáže žáků a učitelů ve firmách = možnost jak přiblížit škole praxi
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Stáže žáků a učitelů ve firmách = možnost jak přiblížit škole praxi

personalista.com - 10. 04. 2015
Jednou z cest zásadní změny celého vzdělávacího systému je podpora stáží učitelů odborných předmětů a také žáků a studentů. Takový je jeden ze závěrů diskusního panelu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), organizovaného společně s vydavatelstvím Economia, který se uskutečnil v Pardubicích pod názvem Kvalita vzdělávání: Kde jsme a kam směřujeme?“.
SP ČR zastupoval jeho viceprezident Jan Rafaj, který je současně ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy společnosti ArcelorMittal.„Osvědčilo se nám zapojení studentů do řešení úkolů v naší společnosti, vytvořena byla skupina, které bylo svěřeno téma bezpečnosti našich dodavatelů. Spolupráce se velmi osvědčila. Nyní máme ve firmě dvě stě vysokoškolských studentů na částečný pracovní úvazek,“ uvedl Jan Rafaj jako příklad dobré praxe.

Generální ředitel společnosti Synthesia Josef Liška a proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Kalenda zmínili projekt Partnerství pro chemii, do něhož byly zapojeny stovky studentů a řada firem. „Studenti prošli praxí a získali ve firmách certifikát,“ uvedl Petr Kalenda. Josef Liška poukázal na přínos takové aktivity i na přílišnou administrativní zátěž podobných projektů.„Stát by se měl snažit zjednodušit administrativu a měl by najít prostředky na podporu realizace praxí,“ prohlásil.

Jak k tématu studentských praxí poznamenal vedoucí korporátní komunikace Bosch Group v ČR Pavel Roman, který je současně členem představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory, řada firem již nabízí studentům praxe a další jsou na ně připraveny. „Podle zjištění naší komory je na studentské praxe připravena polovina průmyslových firem,“ uvedl Pavel Roman.

Podle šetření SP ČR mezi jeho členskými firmami přitom dvě třetiny z nich upozorňují na to, že mladí absolventi vysokých škol, kteří k nim nastupují, nemají povědomí o firemních procesech a o výrobě. Poukazují také na skutečnost, že absolventi škol na všech úrovních nemají dostatečnou praxi. Přitom právě praxe pro vybrané obory by mohla zvednout kvalitu vzdělávání.

„V našem kraji chybí řada technických profesí. Investoři, o které usilujeme, se ovšem ptají po vzdělané pracovní síle právě v oborech, kde nám chybí lidé. Ptají se také na úroveň praktických poznatků a zkušeností žáků a studentů,“ uvedl ve svém vystoupení hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Poznamenal také, že praxe by měly být průběžnou součástí studia, nikoliv jednorázová a časově omezená záležitost.

V podobném duchu vyjádřil podporu stážím i ředitele odboru vzdělávání MŠMT Petr Bannert. „Podporujeme technické vzdělávání a jako jejich součásti stáže, současně nerezignujeme na všeobecné vzdělávání,“ uvedl. Poukázal na náznaky měnícího se zájmů žáků a studentů o vybrané obory, kdy v letech 2009 až 20014 poklesl například počet studentů v oboru gastronomie, ekonomika a administrativa, zatímco stoupá například počet studentů oboru informatika.

Diskusního setkání, jehož se zúčastnilo několik desítek zástupců firem a škol, proběhlo v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015. Vyhlásil ho Svaz průmyslu a dopravy ČR a kampaň podpořila již řada institucí, firem a škol.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více