logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > rozvoj pracovníků > Národní cena kariérového poradenství 2012
www.veletrhprace.cz

Národní cena kariérového poradenství 2012

personalista.com - 16. 04. 2012
Rozvíjím se, tedy jsem - Pod tímto mottem vyhlašuje Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb další, již čtvrtý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Tento ročník je realizovaný ve spolupráci s Centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci. Cílem soutěže je zviditelnění poskytovaných služeb a ocenění dobré praxe v oblasti kariérového poradenství v ČR a v SR.
Téma soutěže v roce 2012:

Podpora rozvoje dovedností pro řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy. Dle Evropské sítě politik celoživotního poradenství (ELGPN, 2010) dovednosti pro řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy umožňují shromažďovat, analyzovat, syntetizovat a organizovat informace o sobě, vzdělávání a zaměstnání/práci, dospět k rozhodnutím a tato rozhodnutí a změny realizovat.

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Organizace a fyzické osoby poskytující některou ze služeb, které pomáhají jednotlivcům bez ohledu na věk rozvíjet dovednosti řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy. Národní cena kariérového poradenství je otevřená všem poskytovatelům služeb bez rozdílu. Do soutěže se tedy mohou přihlásit organizace (základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, instituce dalšího či celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské či vzdělávací agentury, podniky i firmy, mimovládní a neziskové organizace a další), ale i jednotlivci (výchovní poradci, poradci v státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další), kteří poskytováním svých služeb mohou ovlivnit život svých klientů tím, že podporují okamžité získání zaměstnání klientů, ale i že rozvíjejí dovednosti nutné pro udržení zaměstnání nebo dovednosti podporující a zvyšující zaměstnavatelnost jedinců; podporují u klientů vlastní plánování profesní kariéry, ale i tím, že napomáhají ke schopnostem pro zajištění efektivity na pracovišti; rozvíjejí dovednosti, které jsou vyžadovány ze strany zaměstnavatelů, ale také rozšiřují u svých klientů znalosti a povědomí o situaci a změnách na trhu práce; podporují sebepoznání, sebereflexi a pozitivní sebeoobraz, proaktivitu, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivace k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti.

Jak se přihlásit:

Vyplněním elektronického dotazníku, který bude k dispozici na webových stránkách www.euroguidance.cz od 2. dubna do 31. května 2012.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Jak udržet auto ve formě? Pomůže kvalitní palivo, servisní plán i zvýšení výkonu

Investice do automobilu, ať již ojetého nebo nového, patří podobně jako koupě bytu či domu mezi největší finanční výdaje každé dom... více

Tým CTU-CRAS z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pojede obhajovat úspěch v robotické soutěži DARPA Subterranean Challenge

V srpnu loňského roku dokázal tým CTU-CRAS z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) zvítězit mezi nesponzorovanými týmy v sou... více

Češi si oblíbili probiotika, lékárny zaznamenávají rekordní tržby

Důležitost probiotik si uvědomuje čím dál více lidí. V roce 2019 se v České republice prodala probiotika za 650 milionů Kč, což je... více

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více