logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > rozvoj pracovníků > Jsou známi vítězové prvního ročníku Národní ceny absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů
www.veletrhprace.cz

Jsou známi vítězové prvního ročníku Národní ceny absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

Jan Míka - 28. 11. 2011
Společnost People Management Forum (PMF) spolu s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a serverem Edumenu.cz podruhé ocenili Národní cenou absolventských prací dvě nejlepší absolventské práce z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Slavnostní vyhlášení finalistů a vítězů proběhlo dne 15. listopadu 2011 od 13.00 do 16.00 v prostorách Telefónica O2 Czech Republic a.s..
Do finále prvního ročníku, který navázal na „testovací“ nultý ročník soutěže, se probojovalo celkem šest absolventských prací studentů ze tří škol (Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Obrany Brno a Masa-rykova Univerzita Brno).

Odborná porota vybrala dvě nejlepší absolventské práce. V kategorii bakalářských prací se za práci na té-ma: „Návrh kompetenčního modelu obchodních zástupců vzdělávací organizace“, stala vítězkou paní Kateřina Horáková z Univerzity Palackého v Olomouci.

Národní cenu za nejlepší diplomovou práci na téma: „Stratégia vzdelávania a rozvoja pracovníkov po-radenskej spoločnosti s využitím metodiky balanced scorecard a princípov učiacej sa organizácie“, získala paní Anna Šteffeková také z Univerzity Palackého v Olomouci.

Odbornou porotu hodnotitelů tvořili zástupci z firemní i akademické sféry. „Při hodnocení absolventských prací jsme se zaměřili na inovativnost zvoleného tématu, využitelnost práce pro další bádání a praxi a pro-pojení teorie a praxe“, uvádí jeden z členů poroty, PhDr. Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR.

Ke slavnostnímu vyhlášení vítězů přijal pozvání pan Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů Telefónica O2, který v programu akce představil své zkušenosti a postřehy k práci s talenty ve firmách. V následné pane-lové diskuzi na téma „Talent management a dnešní studenti a absolventi“ vystoupili další významní zástup-ci firemní a akademické sféry.

„Cílem naší aktivity je nejenom ocenit a povzbudit autory nejlepších diplomových prací, ale i umožnit se-tkání studentů a zaměstnavatelů a zprostředkovat jim výměnu zkušeností“, říká Zita Lara, ředitelka PMF. Na toto navazuje i Dana Demjanovičová, personální ředitelka Karlovarských minerálních vod a členka hodnotící poroty: „V dnešní době mají absolventi škol s předchozí kvalitní praxí daleko větší šanci uspět na trhu práce. Současně je v zájmu zaměstnavatelů, aby spolupracovali se školami a umožňovali studentům vyzkoušet si své teoretické poznatky v praxi a získat tak potřebné dovednosti pro další uplatnění. Zaměst-navatelé tak získají připravené a motivované zaměstnance.“

Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů je unikátní projekt, který je zaměřen na bakalářské a diplomové práce. Vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lid-ských zdrojů.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Jak udržet auto ve formě? Pomůže kvalitní palivo, servisní plán i zvýšení výkonu

Investice do automobilu, ať již ojetého nebo nového, patří podobně jako koupě bytu či domu mezi největší finanční výdaje každé dom... více

Tým CTU-CRAS z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pojede obhajovat úspěch v robotické soutěži DARPA Subterranean Challenge

V srpnu loňského roku dokázal tým CTU-CRAS z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) zvítězit mezi nesponzorovanými týmy v sou... více

Češi si oblíbili probiotika, lékárny zaznamenávají rekordní tržby

Důležitost probiotik si uvědomuje čím dál více lidí. V roce 2019 se v České republice prodala probiotika za 650 milionů Kč, což je... více

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více