logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > rozvoj pracovníků > České školství zaostává s výchovou kvalitních pracovníků pro odvětví s největší perspektivou
www.veletrhprace.cz

České školství zaostává s výchovou kvalitních pracovníků pro odvětví s největší perspektivou

personalista.com - 12. 11. 2013
Podle průzkumu g82 pro společnost EY mezi podnikateli, se české školství dostatečně nepřizpůsobuje potřebám ekonomiky a zaostává s výchovou kvalitních pracovníků právě v oblastech, ve kterých by mohli najít největší uplatnění. Strojírenství, automobilový průmysl a IT označují podnikatelé za nejsilnější stránky české ekonomiky a jejich názor potvrzují i aktuální údaje o zahraničních investicích v ČR.
Skoro dvě třetiny respondentů průzkumu věří v pozitivní rozvoj a růst svých aktivit v nejbližším roce a téměř polovina respondentů plánuje nabírat zaměstnance. Podnikatelé si ale stěžují na problém najít kvalitní pracovníky.

Čtyři z pěti dotázaných podnikatelů jsou přesvědčeni, že se české školství nepřizpůsobuje potřebám ekonomiky a dvě třetiny podnikatelů považují za obtížné sehnat kvalitního absolventa v potřebných oborech. Jako slabiny českého školství označují respondenti většinou technické obory a související učňovské školství, výchovu řemeslníků a strojírenství. Teprve s odstupem následuje výuka jazyků, ekonomiky nebo informatiky.

Hlavní příčinou nespokojenosti podnikatelů se zaměstnanci-absolventy je nedostatečná praxe, dále nesamostatnost při řešení úloh a nechuť pracovat.

„Za 23 let stát nebyl schopen predikovat potřebu vhodných profesí; a marketingovými nebo finančními nástroji ovlivňovat zájem o studium v oborech potřebných pro stát v delším horizontu. Uvolnění osnov, centrálního dohledu a honba za kvantitou absolventů snížili jejich kvalitu, rozvážili poměr technických a humanitních oborů a vymazali páteř průmyslu – kvalitní učně. Situace v technických oborech je tristní. Klasická řemesla se téměř neučí a tak máme ve fabrice s desítkami CNC strojů jen 15 procent vyučených v oboru a zbytek jsou přeučení číšníci, kadeřnice apod.," říká Zbyněk Frolík, předseda představenstva společnosti Linet.

„Vývoj školství jde už dlouhá léta proti tomu, co potřebuje ekonomika. Zahraniční investoři k nám doteď přicházeli kvůli technicky vzdělané pracovní síle za přijatelných nákladů. Tito zaměstnanci mají dnes 50 let a nemáme je kým nahradit. V regionu máme více míst na středních školách s maturitou, než žáků devátých ročníků. Opravdu potřebujeme maturanty, kteří nic neumí a neuplatní se v praxi? S nabídkou stipendia a stáže pro studenty polygrafické školy v oboru tiskař jsem neuspěl, protože o ten obor není zájem, všichni studují design. Někdo jim musí vysvětlit, že tiskaři se uplatní lépe, protože je jich nedostatek, zatímco designerů je spousta. Jednoho vysokoškoláka dnes najdu lehce, ale potřebných 20-30 dělníků k němu už ne. Bohužel dnes už nikdo nechce pracovat rukama, protože je to společensky diskriminující," komentuje Zdeněk Pelc, předseda představenstva GZ Digital Media.

„Naše země může nabídnout hlavně šikovné české ruce a najít uplatnění ve vzdělanostní ekonomice. Proto se ale asi budeme muset vrátit k systému, kdy studenti jsou přímo zaměstnanci podniků, kde vstřebávají podnikovou kulturu a získávají pracovní návyky. Jinak budou i nadále učni a studenti zažívat šok při přechodu ze školy do zaměstnání a podnik pro ně bude cizím prostředím. Proto máme v Agrostroji vlastní svářečskou školu a vzdělávací středisko na obráběcí stroje,“ říká Lubomír Stoklásek, předseda představenstva Agrostroje a dodává: „Strojírenství by mělo být pilířem ekonomiky i do budoucna. Stát nebo kraj by proto měl investovat do těch oborů, které jsou v daném regionu nejvíc potřeba a tomu přizpůsobit i kapacitu škol. Třeba na Pelhřimovsku je teď asi 17 středních škol, ale z toho jen dvě technické."

Důležitost výchovy kvalitních zaměstnanců právě ve zmiňovaných oborech potvrzují i údaje agentury CzechInvest o zahraničních a tuzemských investicích v ČR v roce 2012. „V roce 2012 bylo v České republice sjednáno celkem 81 přímých zahraničních a tuzemských investic, díky kterým u nás postupně vzniká 8 271 nových pracovních míst. Česká republika je oblíbená především mezi automobilkami, na které připadá 42 % pracovních míst vytvořených v roce 2012, a následuje je významný počet pracovních míst pro centra strategických služeb a elektrotechnický sektor. Zvýšil se rovněž počet zahraničních investic v těžkém strojírenství,“ komentuje údaje agentury CzechInvest Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice.

Zbyněk Frolík dodává „Je třeba se zaměřit na atraktivní formy výuky matematiky již od základní školy, neboť ta je klíčem k budoucímu zájmu o technické obory, ale i nástrojem na tréning bystrosti, analytického myšlení, ICT a finanční gramotnosti našich dětí. Je nutno přejít na duální způsob výuky ve středním odborném školství jako tomu bylo dříve i u nás a dokonale to funguje v Německu. Návody existují, jen je začít realizovat."Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama


listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více