logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > rozvoj pracovníků > České školství zaostává s výchovou kvalitních pracovníků pro odvětví s největší perspektivou
https://www.fovy.cz/

České školství zaostává s výchovou kvalitních pracovníků pro odvětví s největší perspektivou

personalista.com - 12. 11. 2013
Podle průzkumu g82 pro společnost EY mezi podnikateli, se české školství dostatečně nepřizpůsobuje potřebám ekonomiky a zaostává s výchovou kvalitních pracovníků právě v oblastech, ve kterých by mohli najít největší uplatnění. Strojírenství, automobilový průmysl a IT označují podnikatelé za nejsilnější stránky české ekonomiky a jejich názor potvrzují i aktuální údaje o zahraničních investicích v ČR.
Skoro dvě třetiny respondentů průzkumu věří v pozitivní rozvoj a růst svých aktivit v nejbližším roce a téměř polovina respondentů plánuje nabírat zaměstnance. Podnikatelé si ale stěžují na problém najít kvalitní pracovníky.

Čtyři z pěti dotázaných podnikatelů jsou přesvědčeni, že se české školství nepřizpůsobuje potřebám ekonomiky a dvě třetiny podnikatelů považují za obtížné sehnat kvalitního absolventa v potřebných oborech. Jako slabiny českého školství označují respondenti většinou technické obory a související učňovské školství, výchovu řemeslníků a strojírenství. Teprve s odstupem následuje výuka jazyků, ekonomiky nebo informatiky.

Hlavní příčinou nespokojenosti podnikatelů se zaměstnanci-absolventy je nedostatečná praxe, dále nesamostatnost při řešení úloh a nechuť pracovat.

„Za 23 let stát nebyl schopen predikovat potřebu vhodných profesí; a marketingovými nebo finančními nástroji ovlivňovat zájem o studium v oborech potřebných pro stát v delším horizontu. Uvolnění osnov, centrálního dohledu a honba za kvantitou absolventů snížili jejich kvalitu, rozvážili poměr technických a humanitních oborů a vymazali páteř průmyslu – kvalitní učně. Situace v technických oborech je tristní. Klasická řemesla se téměř neučí a tak máme ve fabrice s desítkami CNC strojů jen 15 procent vyučených v oboru a zbytek jsou přeučení číšníci, kadeřnice apod.," říká Zbyněk Frolík, předseda představenstva společnosti Linet.

„Vývoj školství jde už dlouhá léta proti tomu, co potřebuje ekonomika. Zahraniční investoři k nám doteď přicházeli kvůli technicky vzdělané pracovní síle za přijatelných nákladů. Tito zaměstnanci mají dnes 50 let a nemáme je kým nahradit. V regionu máme více míst na středních školách s maturitou, než žáků devátých ročníků. Opravdu potřebujeme maturanty, kteří nic neumí a neuplatní se v praxi? S nabídkou stipendia a stáže pro studenty polygrafické školy v oboru tiskař jsem neuspěl, protože o ten obor není zájem, všichni studují design. Někdo jim musí vysvětlit, že tiskaři se uplatní lépe, protože je jich nedostatek, zatímco designerů je spousta. Jednoho vysokoškoláka dnes najdu lehce, ale potřebných 20-30 dělníků k němu už ne. Bohužel dnes už nikdo nechce pracovat rukama, protože je to společensky diskriminující," komentuje Zdeněk Pelc, předseda představenstva GZ Digital Media.

„Naše země může nabídnout hlavně šikovné české ruce a najít uplatnění ve vzdělanostní ekonomice. Proto se ale asi budeme muset vrátit k systému, kdy studenti jsou přímo zaměstnanci podniků, kde vstřebávají podnikovou kulturu a získávají pracovní návyky. Jinak budou i nadále učni a studenti zažívat šok při přechodu ze školy do zaměstnání a podnik pro ně bude cizím prostředím. Proto máme v Agrostroji vlastní svářečskou školu a vzdělávací středisko na obráběcí stroje,“ říká Lubomír Stoklásek, předseda představenstva Agrostroje a dodává: „Strojírenství by mělo být pilířem ekonomiky i do budoucna. Stát nebo kraj by proto měl investovat do těch oborů, které jsou v daném regionu nejvíc potřeba a tomu přizpůsobit i kapacitu škol. Třeba na Pelhřimovsku je teď asi 17 středních škol, ale z toho jen dvě technické."

Důležitost výchovy kvalitních zaměstnanců právě ve zmiňovaných oborech potvrzují i údaje agentury CzechInvest o zahraničních a tuzemských investicích v ČR v roce 2012. „V roce 2012 bylo v České republice sjednáno celkem 81 přímých zahraničních a tuzemských investic, díky kterým u nás postupně vzniká 8 271 nových pracovních míst. Česká republika je oblíbená především mezi automobilkami, na které připadá 42 % pracovních míst vytvořených v roce 2012, a následuje je významný počet pracovních míst pro centra strategických služeb a elektrotechnický sektor. Zvýšil se rovněž počet zahraničních investic v těžkém strojírenství,“ komentuje údaje agentury CzechInvest Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice.

Zbyněk Frolík dodává „Je třeba se zaměřit na atraktivní formy výuky matematiky již od základní školy, neboť ta je klíčem k budoucímu zájmu o technické obory, ale i nástrojem na tréning bystrosti, analytického myšlení, ICT a finanční gramotnosti našich dětí. Je nutno přejít na duální způsob výuky ve středním odborném školství jako tomu bylo dříve i u nás a dokonale to funguje v Německu. Návody existují, jen je začít realizovat."

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více