logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > rozvoj pracovníků > Byli jste na zahraniční stáži? Zaznamenejte si ji do Europassu, u pohovoru vám to pomůže!
www.veletrhprace.cz

Byli jste na zahraniční stáži? Zaznamenejte si ji do Europassu, u pohovoru vám to pomůže!

personalista.com - 19. 12. 2012
Pokud jste někdy absolvovali pracovní nebo studijní stáž v zahraničí, můžete si tuto zkušenost zaznamenat do jednoho z dokumentů Europassu – dokladu o mobilitě. Ten zaznamenává evropskou studijní stáž jakéhokoli zaměření, např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí nebo dobrovolnickou práci v nevládních organizacích. Spolu se životopisem vám doklad o mobilitě může pomoci při hledání práce nebo při dalším studiu.
„Jak vyplývá z dotazníkového šetření provedeného na podzim 2012 v rámci projektu ECVET-experts mezi 181 zaměstnavateli v ČR, více než polovina ze 70 respondentů uvedla, že při výběru nových zaměstnanců zohledňují, zda uchazeč absolvoval pracovní nebo studijní stáž u nás či v zahraničí,“ tvrdí Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání. A stáž zaměstnavatelům přiblíží právě doklad o mobilitě, který poskytuje podrobné informace o zahraniční zkušenosti absolventa. Kromě délky, termínu a místa konání stáže z něj lze například zjistit, jaké kurzy absolvoval a jaké ohodnocení za ně získal nebo jaké schopnosti a dovednosti si uchazeč v průběhu studijního pobytu nebo pracovní stáže osvojil. To je výhodou zejména pro absolventy, kteří nemají žádnou praxi.

Od vzniku Europassu v roce 2005 využilo dokument Europass-mobilita v Evropě téměř 400 tisíc lidí. V ČR se ročně vydá v průměru 2 500 těchto dokumentů a nejčastěji je vydáván v souvislosti s programem Leonardo da Vinci, v rámci něhož probíhají odborné stáže, na kterých žáci tráví část své odborné přípravy v zahraničí na školním pracovišti nebo u zaměstnavatele. Následuje program Comenius, v rámci kterého se Europass-mobilita vydává především učitelům vyjíždějícím do zahraničí za účelem dalšího vzdělávání. Nejvíce držitelů Europass-mobility absolvovalo svou stáž v Německu, kam letos vyjela více než čtvrtina držitelů dokumentu k mobilitě. Následuje Spojené království, Slovensko a Itálie.

Stáž si vyplňte i do životopisu

Studijní nebo pracovní stáž si zaznamenejte také do svého životopisu. V Europass-životopisu je vhodné vyplnit studijní stáž do části životopisu nazvané Vzdělání, odborná příprava a školení, pracovní stáž do Vašich pracovních zkušeností. Účastníci stáží se shodují na tom, že zahraniční zkušenost je přínosná pro jejich život, jak profesní, tak osobní. Nejenže si zlepší své jazykové schopnosti a například prohloubí své odborné dovednosti, ale celkově se osamostatní, poznají jinou zemi, lidi a odlišný styl práce a to je lépe vybaví pro jejich další život a především zlepší jejich postavení na trhu práce. Schopnosti a dovednosti, které si lidé na stáži osvojili, se promítnou do údajů v části životopisu Schopnosti, znalosti a dovednosti, počínaje jazykovými dovednostmi až po sociální, organizační nebo ICT dovednosti.

Evropský formát životopisu je v Evropě velmi rozšířen, za dobu trvání Europassu si ho on-line vyplnilo nebo stáhlo více než 45 milionů lidí a oblíbenost těchto dokumentů se neustále zvyšuje. Zatímco v roce 2010 si životopis on-line vyplnilo 3,8 milionů lidí, loni téměř 6 milionů a do konce listopadu 2012 dokonce 7,5 milionů lidí. Výhodou Europass-životopisu je to, že je přehledný, v celé Evropě jednotný a pokrývá všechny údaje, které zaměstnavatele zajímají. Při řádném vyplnění formuláře tak uchazeč nezapomene uvést údaje, které mohou být pro danou pracovní pozici přínosné.

Jak lze dokumenty Europassu získat?

Životopis si vyplňuje každý sám. Jednotný evropský formát životopisu je možné vyplnit buď on-line na http://www.europass.cz/zivotopis, nebo si formulář stáhnete tamtéž a poté vyplníte. Dokument Europass-mobilita vyplňuje vysílající organizace (tedy např. škola, zaměstnavatel nebo nevládní organizace či agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace) a je možné jej vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU, a to dokonce i zpětně. Tyto organizace při vydávání dokumentů komunikují s Národním centrem Europass. Postup při vydávání dokumentu Europass-mobilita spolu s vyplněnými příklady najdete na www.europass.cz/mobilita.

Pro účastníky stáží pořádá Europass soutěž

Do poloviny ledna se mohou absolventi pracovních i studijních stáží, kteří použili některý z dokumentů Europass, zapojit do soutěže „Jak Vám pomohl Europass při získání práce, brigády nebo stáže v zahraničí?“. V rámci soutěže vyplníte krátký dotazník na webu a můžete získat hru Evropa – otázky a odpovědi a další ceny. Pravidla soutěže i dotazník najdete na www.europass.cz/soutez.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více