logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > rozvoj pracovníků > Boj za kvalifikované zaměstnance
www.veletrhprace.cz

Boj za kvalifikované zaměstnance

personalista.com - 02. 08. 2014
Zaměstnavatelé již posoudili 350 programů dalšího vzdělávání a zúčastnili se více než 280 pilotních zkoušek z profesních kvalifikací. Zaměstnavatelé bojují všemi silami proti nepříznivé situaci na trhu práce. Dobře si totiž uvědomují, že bez kvalifikovaných zaměstnanců nemohou jejich podniky prosperovat. A proto se zapojují do nejrůznějších aktivit, které jim mohou takové zaměstnance přinést.
V rámci projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jehož hlavním cílem je podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojení s tzv. „procesem uznávání“, zajišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností TREXIMA, spol. s r.o. právě zapojení zástupců zaměstnavatelů - tedy odborníků z praxe, do procesu posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací.

Reakce na požadavky trhu práce

Prvním úkolem reprezentantů zaměstnavatelů bylo prostudovat, posoudit a připomínkovat celkem 350 modulových rekvalifikačních programů vytvořených podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace rekvalifikací. Na této aktivitě se podílelo celkem 157 zaměstnavatelů z praxe a výsledkem jejich práce jsou odborné posudky, na jejichž základě se budou programy dalšího vzdělávání upravovat tak, aby odpovídaly požadavkům trhu práce.

Po celou dobu realizace projektu také probíhají tzv. pilotní ověřování standardů NSK, tzn. pilotní zkoušky z profesních kvalifikací v nejrůznějších oborech. Ke dnešnímu dni se těchto zkoušek zúčastnilo více než 170 zaměstnavatelů, kteří zpracovali a odevzdali 294 posudků. Jejich úlohou bylo nejdříve posoudit konkrétní zadání k pilotnímu ověření a poté na samotné zkoušce ověřit, zda vše probíhá podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace a absolventi zkoušky tak budou splňovat kvalifikační požadavky pro výkon svého stávajícího či budoucího zaměstnání.

Zkoušky jako skvělá zpětná vazba

Tato aktivita byla z hlediska hodnocení zaměstnavatelů velmi úspěšná. Zúčastnění zástupci podniků a firem si chválili možnost se zkoušek zúčastnit a dokonce mají v plánu zapojit se do procesu kontroly kvality skutečných zkoušek z profesních kvalifikací u Autorizovaných osob.

Hlavní přínos totiž spatřují v tom, že mohou osobně posoudit, zda zkouška probíhá tak, jak je uvedeno v dané profesní kvalifikaci, kterou zpracovávali právě zaměstnavatelé sdružení v sektorových radách. Tak zajistí kvalitu nejen zkoušejících Autorizovaných osob, ale především držitelů profesních kvalifikací. Zároveň získávají cennou zpětnou vazbu pro tvorbu nových profesních kvalifikací. Další výhodu pro zaměstnavatele představuje fakt, že si případně mohou přímo na zkouškách vyhlédnout své budoucí zaměstnance, protože zde jasně vidí, jak jsou teoreticky a hlavně prakticky připraveni vykonávat činnosti, které od nich budou následně vyžadovat při výkonu konkrétního povolání.

Před několika týdny bylo schváleno prodloužení doby realizace projektu UNIV 3. Svaz průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol. s r.o. se rozhodl využít nabídky Národního ústavu pro vzdělávání a i nadále se podílet na zapojování odborníků z praxe do pilotního ověřování standardů NSK a zajišťovat tak zpětnou vazbu, jak profesní kvalifikace fungují ve skutečnosti a jak jsou použitelné a žádané na trhu práce.

Společnou snahou realizačních týmů projektu a veřejné zakázky UNIV 3 je, aby lidem byly uznávány i dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu, a zaměstnavatelé měli jistotu, že v držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci získávají kvalitního a plně kvalifikovaného zaměstnance.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více