logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > rovnost šancí > Firma roku: Rovné příležitosti 2020 - známe vítěze
https://www.fovy.cz/

Firma roku: Rovné příležitosti 2020 - známe vítěze

personalista.com - 25. 06. 2021
18. června 2021 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020. Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií COVID-19 a během ní. V době pandemie COVID-19 se znovu ukázalo, nakolik je téma rovných příležitostí zásadní v mnoha rovinách nejen profesního života – pro zaměstnavatele i zaměstnané.
Ocenění firma roku vyhlašuje Gender Studies, o.p.s. již od roku 2004. Jak říká ředitelka Gender Studies, o.p.s. Helena Skálová, téma rovných příležitostí považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních otázek genderové rovnosti.

Do letošního ročníku se přihlásily firmy a organizace s celkovou zaměstneckou populací čítající téměř 30 tisíc lidí. Součástí hodnocení byl letos průzkum ve vybraných organizacích, kterého se zúčastnilo téměř 1 500 respondentek a respondentů a ze kterého se podařilo získat unikátní data o nástrojích pracovní flexibility a podpoře slaďování a well-beingu z pohledu zaměstnankyň a zaměstnanců.

Výsledky průzkumu představila na závěrečné konferenci 18. června Klára Čmolíková Cozlová z Gender Studies, o.p.s. Na konferenci také již tradičně zazněly názory a zkušenosti odbornic a odborníků nejen z byznysu, ale také z dalších oblastí: pracovního práva, genderu či sociologie. Vítězné firmy a organizace pak seznámily diváctvo s příklady své nejlepší praxe, novinkami a výzvami, které přinesl uplynulý rok.

Výsledky soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020

A kdo se tedy umístil v letošním 13. ročníku soutěže na předních příčkách? Jsou to tyto organizace:

• 1. místo: Československá obchodní banka, a.s.
• 2. místo: CEITEC Masarykova univerzita
3. místo: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
• Zvláštní cena poroty: mamacoffee s.r.o.

Argumentaci odborné poroty, včetně konkrétních oceněných příkladů firemních politik a programů, naleznete na konci tiskové zprávy. Hodnocení probíhalo i letos ve dvou kolech, kdy v prvním hodnotil materiály všech přihlášených interní tým Gender Studies, o. p. s., ve druhém pak postoupivší organizace posuzovala odborná porota, jež letos zasedla ve složení: Šárka Homfray (právnička se zaměřením na pracovní právo, Odborový svaz státních orgánů a organizací), Hana Salačová Svobodová (expertka na procesní a personální management, TALLA), Radan Šafařík (právník, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR), Jiří Šatava (ekonom, analytik think-tanku IDEA při CERGE-EI, člen Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV) a Helena Skálová (genderová expertka, ředitelka Gender Studies, o. p. s.).

A jak hodnotí ocenění zaměstnavatelé uplynulý rok s protipandemickými opatřeními, která ovlivňovala jejich činnost? Jak se s nimi vyrovnali, jak podporovali a podporují své zaměstnané a co považují za své největší úspěchy? A co pro ně znamenala účast v soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020?

Zástupkyně firmy, která obsadila nejvyšší příčku, Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB, vrchní ředitelka zodpovědná za HR, IT, projekty, právní útvar, operations a správu budov, říká: „Až obdivuhodně dobře jsme se během uplynulého roku zvládli přizpůsobit způsobu práce vyvolaném pandemií. Nebyla to ale náhoda, už před pandemií jsme měli pro flexibilní práci připraveny naše budovy i potřebné IT vybavení pro většinu zaměstnanců. Naším standardem je vzdálená (tzv. hybridní) spolupráce.“ ČSOB se také podle Marcely Suchánkové dlouhodobě věnuje podpoře rodičů. „Máme 2 vlastní školky, příspěvky na školkovné, aktivně komunikujeme s rodiči a nabízíme jim možnosti kratších úvazků. Na rodiče jsme samozřejmě mysleli i v době pandemie. Díky tomu se nám vracejí rodiče z rodičovské do práce 3x častěji dříve, než je průměr trhu.“ Dodává, že aktivně vytvářejí férové podmínky i pro duhové rodiny.

Poprvé v historii ocenění se na předních příčkách umístila vědecko-výzkumná instituce. Martina Pokorná, zástupkyně ředitele pro administrativu CEITEC říká k zapojení do soutěže: „Přihlásit se do soutěže o ocenění Firma roku a nechat nezávislou komisi zhodnotit naše politiky, programy, opatření a benefity, které našim zaměstnancům a zaměstnankyním nabízíme, pro nás byla veliká výzva a nová zkušenost. Zpráva, že jsem se umístili na jedné z vítězných pozic pro nás byla obrovským překvapením a současně oceněním naší práce a úsilí mnoha lidí, kteří CEITEC dělají takový, jaký je.“ Jiří Nantl, ředitel CEITEC dodává: „Chceme, aby CEITEC byl nejen silná vědecká instituce s mezinárodně uznávanými výsledky, ale také komunitou vyznačující se určitou vnitřní kulturou. Před pěti lety jsme si vytyčili strategický cíl, že CEITEC bude institutem s férovým a přátelským prostředím. Zdá se, že se nám to daří.“

A co k umístění IBM GSDC říká Jana Černínová, HR Partner, Diversity & Inclusion? „Velice si vážíme umístění v soutěži organizované společnosti Gender Studies o.p.s. Ocenění je výsledkem dlouhodobé strategie IBM, téma rovných příležitostí bylo pro naši společnost vždy důležité a je zakomponováno v podnikové kultuře už desítky let. Jako firma zaměřená na IT jsme důkazem, že informační technologie již dávno nejsou jen mužskou doménou. Aktivně podporujeme naše zaměstnance a zaměstnankyně v jejich kariérním růstu, nejen po profesní stránce, ale i možností flexibilní pracovní doby, či nabídkou částečných úvazků. Tím umožňujeme ženám i mužům vyvážené nastavení work life balance a poskytujeme jim možnost flexibilnějšího návratu do práce, například po mateřské dovolené.“

Pro společnost mamacoffee je letošní ocenění v soutěži Firma roku již druhé v pořadí. „Potřeba slaďování byla pro nás jako rodinnou firmu vždy důležitým tématem. Stejně tak rovnost, kterou v mamacoffee od samého začátku prosazujeme a která buduje silné mezilidské vztahy. Rovnost chápeme jako klíčovou hodnotu – DNA naší společnosti. V době pandemie jsme tomuto tématu věnovali ještě větší pozornost na všech úrovních, a to se zohledněním individuálních detailů a potřeb. Díky tomu si myslíme, že z této krize vyjdeme posíleni,“ říká Daniel Kolský, spolumajitel a spoluzakladatel mamacoffee.

Gender Studies, o. p. s. slaví v letošním roce 30. výročí své existence a soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již dlouhá léta patří do portfolia našich aktivit. „Spolupráce firem, jejich zaměstnankyň a zaměstnanců a spolupracovnic a spolupracovníků z dalších organizací včetně nezisku je zásadním stavebním kamenem pro budování a rozvoj férového pracovního trhu, diverzity a rovných podmínek a příležitostí pro všechny, kdo na něj vstupují,“ říká Lucie Königsmarková, koordinátorka ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Rádi proto vítáme každou firmu, která s námi chce spolupracovat na prosazování těchto hodnot, a nabízíme profesionální podporu a expertní znalosti, které jsou pro tento náročný, ale důležitý úkol potřeba.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více