logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > rovnost šancí > Firma roku: Rovné příležitosti 2016
https://www.fovy.cz/

Firma roku: Rovné příležitosti 2016

personalista.com - 19. 05. 2016
Obecně prospěšná společnost Gender Studies realizuje soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již od roku 2004 za účelem podpory, prosazování a zviditelnění tématu rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. V oblasti zaměstnávání a trhu práce se projevuje celá řada předsudků a znevýhodnění na základě pohlaví, které negativně dopadají na zaměstnance a zaměstnankyně a zaměstnavatelům často brání naplno využít potenciál různých zaměstnaneckých skupin.
Jaké je téma letošního ročníku?

Každý ročník je kromě obecného důrazu na genderovou rovnost blíže zacílen na určité téma. Tím letošním je diverzita na pracovišti, která stále nabývá na významu. Naším cílem je ocenit firmy, které se tomuto tématu věnují a realizují konkrétní opatření na podporu rozmanitosti ve svých řadách. Mezinárodní výzkumy ukazují, že diverzita zaměstnanecké populace, nejen s ohledem na pohlaví, ale i další kritéria, jako je věk, barva pleti či etnicita, původ, vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace a identita, má pozitivní vliv na kreativitu, efektivu a výkon pracovních týmů. Různorodost přináší odlišné zkušenosti a náhledy na svět a tedy i nápady na řešení rozličných pracovních úkolů. Diverzita vede rovněž k posilování tolerance lidí a odstraňování stereotypních představ, které se často nezakládají na skutečnosti.

Kdo se může přihlásit, jak probíhá hodnocení a kdy budou známy výsledky?

Do soutěže se může až do 30. června 2016 přihlásit jakýkoli zaměstnavatel působící na území České republiky, který usiluje o prosazování genderové rovnosti ve svých politikách i každodenní praxi. Vítáme zaměstnavatele z firemního sektoru, ale i instutice z jiných oblastí (veřejná správa, vzdělávání, neziskový sektor).

Podmínkou pro vstup do soutěže o ocenění je zaslání vyplněného dotazníku a uhrazení startovného. Následně proběhne dvoukolové anonymní hodnocení zaslaných přihlášek, nejprve v rámci interního hodnotitelského týmu Gender Studies, následě ze zaměstnavatelů, kteří postoupí do druhého kola, vybere odborná porota vítěze a oceněné na druhém a třetím místě.

Výsledky ročníku 2016 budou vyhlášeny na závěrečné odborné konferenci, která proběhne v listopadu v Praze.

Do soutěže se mohou zapojit i zaměstnavatelé, kteří s podporou rovnosti žen a mužů teprve začínají. Každá přihlášená organizace získává na základě vyplněného dotazníku odbornou zpětnou vazbu a účast v soutěži je tak i pro méně zkušené zaměstnavatele dobrou příležitostí, jak téma genderové rovnosti a diverzity ve firemní praxi otevřít.

Slovo hlavního partnera. Proč podporujeme ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2016?

„V České spořitelně dlouhodobě podporujeme rovné příležitosti prostřednictvím uceleného programu Diversitas. Zaměřujeme se na rozvoj žen na manažerských pozicích a nabízíme ženám s potenciálem možnosti k uplatnění se ve středním a vyšším managementu. Zajišťujeme vhodné podmínky pro návrat rodičů z mateřské nebo rodičovské dovolené, podporujeme zaměstnávání zdravotně postižených a rozvíjíme mezigenerační dialog. Diversity management má také výrazný dopad na angažovanost zaměstnanců, která ovlivňuje ekonomické výsledky. Je proto důležité vyjádřit uznání těm, kteří toto téma posouvají dále.“ Tereza Mitošinková, Česká spořitelna, oddělení Diversity and Inclusion

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více