logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > rovnost šancí > Džamila Stehlíková pro personalistu.com: Společenské odpovědnosti firem přikládám zásadní význam
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Džamila Stehlíková pro personalistu.com: Společenské odpovědnosti firem přikládám zásadní význam

Jan Míka - 16. 10. 2008
Co si myslí o společenské odpovědnosti firem česká ministrině Džamila Stehlíková? Jak jsme na tou se společensku odpovědností firem v porovnání se Západem? A jak jsou na tom na Východě? Čtěte v exkluzivním rozhovoru.
Jaký význam přikládáte společenské odpovědnosti firem?
Přikládám jí zásadní význam, neboť právě společenská zodpovědnost firem a korporací významně přispívá k vytvoření skutečné solidarity ve společnosti, kdy úspěšní jsou příkladem celé společnosti podle pravidla – náš úspěch má být kuprospěchu celé společnosti.
Co, podle Vás, společenská odpovědnost firem zahrnuje a co by zahrnovat měla a třeba zatím nezahrnuje?
V první řadě se hledí na dodržování nejlepších standardů a vztahů na pracovišti, transparentním odměňováním počínaje a programem personálního profesního rozvoje pro každého konče. Dále se samozřejmě jedná o kontakt se zákazníky, o dodržování spotřebitelské vlídnosti, absolutní otevřenosti a kvalitního servisu. Otevřené a iniciativní společnosti pomáhají také přímo ve veřejném prostoru, školám, neziskovým organizacím i jednotlivcům v jejich obecně prospěšné činnosti. Vedle kvality, propracovanosti a komplexnosti CR programů je důležité jejich zavádění a skutečné společenské dopady. Domnívám se, že CR politikám společností chybí zatím větší všeobecná prestiž. Docílit ji by znamenalo soustředit se více na informování společnosti o odpovědném jednání korporací v médiích.
Jaký je poměr těchto aktivit firem na Západě a u nás?
Česká republika se jako jedna z prvních zemí nově přistoupivších k EU po roce 2004 zapojila do ojedinělé celoevropské soutěže společenské odpovědnosti firem (European Corporate responsibility Award). Mohou se jí účastnit společnosti z 12 evropských zemí. Tím,domnívám se, se stavíme po bok vyspělých zemí, které si význam firemní etiky uvědomují nejvíce v Evropě.
Je rozdíl ve vnímání společenské odpovědnosti v českých podniků a podniků vlastněných zahraničními investory?
Z pohledu na soukromý sektor a také na výsledky českého kola soutěže je zjevné, že v zavádění programů veřejné odpovědnosti jsou vpředu nadnárodní korporace.
Jak se k problematice staví EU?
Domnívám se, že firemní kultuře se EU věnuje s pochopením a porozuměním její důležitosti. Soutěž European Corporate responsibility Award se koná pod vlajkou Evropské komise, patronem je eurokomisař pro sociální oblast a rovné příležitosti Vladimír Špidla, který zároveň předsedá odborné porotě soutěže.
Existuje nějaký dokument, který by problematiku vymezoval?
Podobné dokumenty samozřejmě existují, korporátní etika má za sebou dlouhou cestu a vyspělé společnosti si uvědomují její kohezivní, ale také čistě ekonomické dopady. Ve veřejných zdrojích na internetu naleznete desítky různých deklarací nadací, nadnárodních firem, organizací dělníků i zaměstnaneckých svazů, vlastní standardy má i OSN.
Existuje tento pojem v Asii (jak v rozvinutých zemích - Japonsko, Jižní Korea, Tai-wan; tak i zemích rozvíjejících se – pevninská Čína?)
Zaváděním standardů firemní odpovědnosti v „největší manufaktuře světa“ se zbývaly četné konference. Je to velká výzva civilizaci jako takové, aby největší výrobní prostředí mělo pevně dané mantinely přístupu firem k zaměstnancům, veřejnosti, spotřebitelům a životnímu prostředí. Tento pojem tedy rozhodně ve východoasijských státech existuje a je součástí zdejšího civilizačního růstu, že se začínají tyto standardy zavádět i na zdejším trhu.
Jak jsou na tom podniky v USA a Kanadě?
Firmy ve spojených státech a v Kanadě mají vysoký standard vnitřní i zákaznické etiky a dlouhou tradici „filantropie“. Co se týče odpovědnosti za životní prostřední a globální životní prostředí zejména, společnosti z ekonomicky top zemí světa zaostávají třeba za firmami evropskými.
Je pro české firmy společenská odpovědnost kruciální součástí jejich strategie, nebo se jedná o nárazovou záležitost?
V dlouhodobém pohledu bude téma odpovědnosti firem klíčové i pro české firmy a firmy zde působící. Bude to velmi důležité pro konkurenceschopnost firem.
Je v posledních letech patrný nějaký posun?
Ano, jistě, konají se konference, firmy se zapojily do již zmíněné evropské soutěže. Také Vaše anketa svědčí o tom, že nejen oblékání, špičkové automobily a golf, ale také společenská odpovědnost se stává poznávací značkou úspěšného byznysu.
Jak je na tom se společenskou odpovědností česká státní správa?
Státní správa čelí řadě procesů,které její práci budou činit stále složitější a budou vyžadovat širší spolupráci s veřejností, ať už na poli bezpečnosti, zdraví, sociálních služeb či vzdělávání. Odpovědnost vůči veřejnému zájmu je z principu úkolem správy od samotného počátku, příliv migrantů, sociální situace v některých lokalitách naší země a další sociálně ekonomické souvislosti už dnes způsobují daleko větší otevřenost a nebojím se říci vlídnosti státní správy i samospráv vůči občanům. V této otázce jsem optimistkou.
A na závěr: Jakou firmu byste pochválila a proč?
Porota vybrala deset firem, které se mohou se svým projektem účastnit celoevropského kola soutěže. Nemohu v tuto chvíli zasahovat do výběru nezávislé poroty a vyzdvihovat jednu firmu. Jsem ale původem z Ústeckého kraje a potěšilo mne proto, že si porota všimla, jak otevřeně komunikují Severočeské doly Chomutov, a. s. s občany a jak podporují místní veřejně prospěšné občanské aktivity.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více

Jak poznat, že je čas na výměnu baterie v telefonu či notebooku?

Současné notebooky i smartphony mají v naprosté většině případů dostatek výkonu pro jakoukoli běžnou činnost, ale bolestí těchto m... více

Na vánoční dárky si půjčuje stále více Čechů, roste počet zadlužených domácností i seniorů

Období Vánoc je spojené s vyšším zájmem o půjčky. Z údajů společnosti PROFI CREDIT například vyplývá, že od října si o nebankovní ... více

Tipy na praktické a nevšední Vánoce -sprcha s hudbou nebo virtuální realita pro děti.

Nákup dárků pro spoustu lidí představuje zdlouhavé hledání toho pravého a nekonečné řady v obchodech. Zkuste Vánoce jinak. Místo t... více