logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > rovnost šancí
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál
článek 0 - 25 (z celkem 28)další >>
Řazeno od nejnovějšího

SAP podporuje rovné podmínky a kariérní růst žen, v SAP Services jsou jich ve vedoucích pozicích přes dvě třetiny

personalista.com (17. 04. 2022)
V oboru podnikových služeb roste podíl žen. V SAP Services tvoří již 7 z 10 zaměstnanců a stejný je jejich podíl i ve vedení tohoto centra, které poskytuje inovační a podnikové služby všem světovým pobočkám softwarové firmy SAP. Společnost ženy v jejich kariérním rozvoji silně podporuje, osvědčuje se zejména mentoring a rozvoj leadership dovedností v rámci setkání s názvem Women´s corner.... více


Žen v průmyslu přibývá. Firmy jim přizpůsobují i fyzicky náročnější pozice

personalista.com (28. 02. 2022)
Během posledních dvou dekád výrazně narůstá poměr žen v průmyslovém segmentu. Podíl na tom nenesou pouze tendence, které boří stereotypy mezi pohlavími, ale i reálné zásahy zaměstnavatelů do chodu podniku tím, že za pomocí nejmodernějšího vybavení přizpůsobují ženám i pozice, které by jinak vyžadovaly vyšší fyzickou zdatnost. ... více


Ness Czech chce do IT přinést více diverzity

personalista.com (16. 08. 2021)
V rámci podpory diverzity a zároveň s ohledem na získávání nových talentů na pracovním trhu se společnost Ness Czech, přední český systémový integrátor, stala partnerem platformy Diversity Talent Pool. Ta propojuje uchazeče s nejrůznějšími kulturními, národnostními, zdravotními či osobními specifiky, se zaměstnavateli, kteří mají zájem o nové talentované pracovníky a zároveň chtějí podpořit rozmanitost svého týmu... více


Firma roku: Rovné příležitosti 2020 - známe vítěze

personalista.com (25. 06. 2021)
18. června 2021 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020. Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií COVID-19 a během ní. V době pandemie COVID-19 se znovu ukázalo, nakolik je téma rovných příležitostí zásadní v mnoha rovinách nejen profesního života – pro zaměstnavatele i zaměstnané.... více


Ve většině firem mají alespoň jednu ženu ve vrcholovém managementu

personalista.com (07. 04. 2021)
Poradenská skupina Grant Thornton zveřejnila výsledky svého celosvětového výzkumu, který sleduje podíl žen ve vrcholovém managementu.... více


Síť pro rodinu udělila certifikáty Společnost přátelská rodině několika firmám

personalista.com (29. 11. 2017)
Prestižní ocenění „Společnost přátelská rodině“ uděluje Síť pro rodinu od roku 2004 firmám, které systematicky vytvářejí příznivé podmínky pro rodiny. Letos certifikát převzaly zástupkyně tří společností – Nutricia, a.s., Tchibo Praha, spol. s r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. – na sympozionu Sítě pro rodinu v pátek 24. listopadu v Praze v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce. ... více


Firma roku: Rovné příležitosti 2016

personalista.com (19. 05. 2016)
Obecně prospěšná společnost Gender Studies realizuje soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již od roku 2004 za účelem podpory, prosazování a zviditelnění tématu rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. V oblasti zaměstnávání a trhu práce se projevuje celá řada předsudků a znevýhodnění na základě pohlaví, které negativně dopadají na zaměstnance a zaměstnankyně a zaměstnavatelům často brání naplno využít potenciál různých zaměstnaneckých skupin. ... více


Pracovat na mateřské – ano nebo ne?

Petra Karlachová, GoodCall - externí autor (22. 11. 2014)
Skloubit péči o malé dítě s prací, nebo si dát na několik let od práce pauzu? Toto dilema dnes řeší stále více rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Je vůbec možné pracovat, a přitom dítě v ničem nezanedbávat? ... více


Spravedlivý přístup ke všem skupinám zaměstnanců?

personalista.com (14. 01. 2014)
Postupy pro prosazování diverzity, respektu a otevřenosti jsou v zahraničí firmami považovány za klíčové předpoklady úspěchu v podnikání, mají schopnost přilákat nové kvalitní pracovníky a zásadním způsobem rozvinout ty stávající. ... více


Pavel Mráz: Startuje druhá polovina projektu PORTFOLIO ABSOLVENTA v Plzeňském kraji

Jan Míka (18. 09. 2013)
Již více než 170 uchazečů o zaměstnání, kteří nepřekročili hranici věku 30 let (s důrazem na osoby bez praxe) evidovaných na ÚP ČR v Plzeňském kraji se rozhodlo využít prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a vstoupilo do projektu, který si soustavou vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšení možnosti uplatnění těchto osob na trhu práce, v nejlepším případě pak zprostředkování zaměstnání, které bude korespondovat s nově nabytým vzděláním u těchto osob.... více


Gender Studies otevírá nový ročník soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2012

personalista.com (15. 05. 2012)
Ocenění uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies od roku 2004. Cílem je motivovat firmy, aby začaly vnímat rovné příležitosti žen a mužů jako důležitý princip svého rozvoje i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň. A aby tento princip začaly naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách a praxi. ... více


Romský vzdělávací fond podpořil 31 vysokoškolských studentů: rostou romští učitelé, lékaři i právníci

Jan Míka (08. 12. 2011)
Navzdory nemalému podílu Romů ve vysokoškolském vzdělávacím systému je tento fakt stále ve společnosti málo známý. Tito studenti zvyšují vzdělanostní úroveň romské menšiny v ČR, některým z nich již několik let pomáhá i stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF). Program, jehož koordinátorem je v Česku občanské sdružení ROMEA, podpořil v letošním roce celkem 31 studentů VŠ. Letošní vyhlášení dvanáctého ročníku pamětního stipendijního programu pro vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu pro akademický rok 2011/2012 proběhlo v březnu letošního roku.... více


Gender Studies: Genderové aspekty finanční krize jsou viditelné

personalista.com (15. 12. 2010)
Genderovým rozměrem finanční krize se zabývá nová publikace obecně prospěšné společnosti Gender Studies s názvem: „KRIZE JAKO NOVÝ ZAČÁTEK, NEBO PROMARNĚNÁ ŠANCE?“, která vychází v těchto dnech. Publikace vznikla z důvodu absence genderového pohledu na dění okolo krize u nás, v Polsku i na Slovensku a také nedostatku informací o sociálních dopadech a vlivu na podobu veřejných služeb, jejichž podoba výrazně ovlivňuje postavení žen ve společnosti.... více


Bariéry pro handicapované zaměstnance nejlépe odstranil blue.point Solution, s.r.o.

personalista.com (11. 06. 2010)
Vítězem speciální kategorie „Zaměstnavatel bez bariér" soutěže SODEXO Zaměstnavatel roku 2010 se stala společnost blue. point Solution, s.r.o. Odborným garantem této kategorie, určené firmám zaměstnávajícím handicapované, je Konto BARIÉRY. Výsledky ocenění budou slavnostně vyhlášeny 10. června v Kongresovém centru u Hájků. ... více


Evropská unie podpoří integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce

personalista.com (29. 01. 2010)
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) vyhlásilo výzvu pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková částka 416 220 901 Kč, vyčleněná z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu, půjde na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených a odstraňování bariér, které jim znesnadňují rovnocenný vstup a udržení na trhu práce.... více


Specifika kariérního rozvoje žen

personalista.com (19. 01. 2010)
Kariérní rozvoj žen je podmíněn řadou aspektů, k nimž rozhodně patří vzdělávání v oboru i v měkkých dovednostech, ale i další věci jako možnost vybalancovat práci s rodinným životem, úspěšný návrat do práce po rodičovské dovolené, networking, a v neposlední řadě také vstřícné firemní prostředí bez bariér a předsudků. Někdy se říká, že aby žena uspěla, musí být dvakrát tak dobrá jako její stejně úspěšný kolega. Pokud firmy nechtějí vyplýtvat energii svých talentovaných zaměstnankyň na překonávání překážek, které muže tolik netrápí, mohou podnikat řadu aktivit. ... více


Novinářská cena „Writing for CEE” putuje do rukou Floriana Klenka z Rakouska

personalista.com (20. 11. 2009)
Florian Klenk, zástupce šéfredaktora vídeňského listu Falter se stal držitelem letošní novinářské ceny „Writing for CEE“, zatímco čestné uznání bylo uděleno bulharskému spisovateli Vlado Trifonovovi. Florianu Klenkovi se dostalo ocenění, které již pošesté udělovaly Bank Austria a Rakouská tisková agentura APA, zároveň s peněžitou odměnou 5 000 EUR za reportáž, která vyšla v deníku Berliner Zeitung v srpnu 2008. Její název zní „Hinter dem Zaun“ (Život za dráty) a je věnována nelidským podmínkám panujícím v jednom z uprchlických táborů na Ukrajině poblíž slovenské a maďarské hranice. Zabývá se také všeobecnou situací na hranicích Schengenského prostoru, jež mnoha lidem znemožňuje dokonce i cestovat na pohřby jejich nejbližších příbuzných na opačné straně hranice. ... více


Job cluby nově nabízejí speciální poradenství zaměřené na nezaměstnané s vyšší kvalifikací a lidi s finančními problémy

personalista.com (20. 11. 2009)
Příprava na účast v assesment centru, coaching, péče o osobní růst, modelové situace či relaxační formy. To jsou nové metody, které kromě standardních služeb (např. seminářů na téma tvorba životopisu, příprava na výběrová řízení, orientace na trhu práce, komunikační dovednosti, práce se stresem aj.) poskytují nezaměstnaným poradenské útvary úřadů práce.... více


Informační brožura poradí zaměstnavatelům, jak ušetřit

Společnost DUHA, Program podporované zaměstnávání http://pz.spolecnostduha.cz - externí autor (23. 10. 2009)
Praha, 21. října 2009 – Program Podporované zaměstnávání Společnosti DUHA vydal užitečnou brožuru určenou zaměstnavatelům. Publikace Počítejte s námi přináší informace o zaměstnávání lidí se znevýhodněním a je určena všem firmám a podnikatelům, kteří už nechtějí odvádět peníze do státního rozpočtu za neplnění tzv. povinného podílu nebo shánět náhradní plnění a raději by někoho zaměstnali. ... více


Předsudky vůči ženám s nadváhou se prohlubují

(28. 05. 2009)
„Zhubněte, nebo přijdete o zaměstnání.“ To je věta, kterou jedna americká žena slyšela od svého nadřízeného. A na tomto příkazu nebylo vůbec nic protiprávního. Nejméně dva průzkumy ukazují, že stále více žen, a také několik mužů, dostali v zaměstnání podobné ultimátum.... více


Nábor zaměstnanců obvyklým způsobem? Ne, nadešel čas pro age-diversity.

Marek Šnapka - externí autor (06. 05. 2009)
Pokud chceme obstát na stále se zmenšujícím a stárnoucím trhu práce, pak by se jednou z hlavních priorit v rámci HRM měl stát tzv. age-diverse recruitment. Zaměstnavatelům nezbývá než přehodnotit svou náborovou politiku a postoje vůči starším lidem. Abychom této mladé HRM disciplíny využívali efektivně, nabízí projekt mature@eu zdarma e-learningovou platformu přeloženou do osmi jazyků.... více


Firemní mateřská škola a Firemní jazyková mateřská škola

Marek Kadlec a Jiří Šoltys - externí autor (20. 10. 2008)
Poslední dobou se stále častěji hovoří o firemních mateřských školách. Ty mohou znamenat efektivní investici podniku, neboť přínos firemní školky může být hned trojí - posílení pozice na trhu práce, zvýšení produktivity práce a pozitivní personální politika.... více


Džamila Stehlíková pro personalistu.com: Společenské odpovědnosti firem přikládám zásadní význam

Jan Míka (16. 10. 2008)
Co si myslí o společenské odpovědnosti firem česká ministrině Džamila Stehlíková? Jak jsme na tou se společensku odpovědností firem v porovnání se Západem? A jak jsou na tom na Východě? Čtěte v exkluzivním rozhovoru.... více


Kurz, který boří kulturní bariéry

projekt Futura - externí autor (12. 05. 2008)
Říká se, že při jednání s japonskými obchodními partnery se musí manažeři obrnit trpělivostí. Odlišný přístup k práci může vytvořit nesoulad i uvnitř „namíchaných“ firemních kolektivů v mezinárodních a nadnárodních společnostech. Kulturní střety, nedostatek tolerance a nechápavost mohou mít na pracovní výkon a fungování týmu katastrofální dopad. Nejde přitom ani tak o to, zda zaměstnanci přicházejí zdaleka, třenice mohou nastat i mezi relativně blízkými kulturami. Elegantní řešení nabízí řada pražských vzdělávacích společností v podobě interkulturního tréninku.... více


Víte, co je to společensky odpovědné chování firem?

personalista.com (28. 03. 2008)
Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. A zároveň tyto faktory ovlivňují úspěch firmy.... více


článek 0 - 25 (z celkem 28)další >>

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více