logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2023Personalista > ESG a rovnost šancí
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál
článek 0 - 25 (z celkem 34)další >>
Řazeno od nejnovějšího

Experti: firmy musí mít funkční compliance systém, jinak nebude fungovat ani whistleblowing

personalista.com (12. 12. 2023)
Podnikání je svázáno mnoha pravidly jak směrem k zaměstnancům, tak vůči zákazníkům, obchodním partnerům i státním orgánům. Základem je skutečně funkční compliance management systém, který je součástí samotné kultury firmy a kterému její zaměstnanci plně důvěřují. V opačném případě společnost nemůže v případě problémů obstát v trestním řízení, natož sama odhalovat nekalé praktiky pomocí vlastního vyšetřování nebo whistleblowingu. Shodli se na tom právní experti na listopadové konferenci Noerr Prague Compliance Day – zástupci společností Plzeňský Prazdroj, Siemens, Skanska, T-Mobile, TotalEnergies, advokátní kanceláře Noerr, ale i státního zastupitelství.... více


Přínosy a nejnovější trendy v oblasti úklidových robotů

personalista.com (08. 12. 2023)
Roboti zvyšují efektivitu práce lidských zdrojů a díky tomu dochází k úspoře hodinové dotace na lidský personál. Minimalizují rizika lidských chyb a snižují riziko úrazů při práci, které by mohly vzniknout při manuálním úklidu. Roboti v úklidu mohou pomoci také ke splnění nových norem ESG ... více


Zaměstnanci Pivovarů Staropramen pomáhali komunitám ve svém okolí

personalista.com (21. 11. 2023)
Péče o komunity a zaměstnance patří mezi základní pilíře strategie společnosti Pivovary Staropramen. V rámci propojování komunit v blízkosti pivovarů proběhly tzv. Community Days, kdy zaměstnanci pomáhali ve svém okolí. V Ostravě se 22. září věnovali zvelebování parku a kolegové ze smíchovského pivovaru od 17. do 19. října pracovali v Komunitním centru Prádelna.... více


Česká republika se umístila na 25. místě dle Gender Equality Index 2023

personalista.com (21. 11. 2023)
UN Global Compact pro zaměstnavatele připravil projekt Womens Empowerment Principles (WEPs) založený na sedmi jednoduchých principech, které mají v konečném důsledku potenciál pozitivně ovlivňovat vedení organizací, vnitřní kulturu a podmínky pro zaměstnankyně i zaměstnance odpovídající trendům 21. století, posílit odpovědnost za vnější komunikaci a rozhodování s kým a jak spolupracuji, vstupovat do veřejných debat a nebýt v roli obětí, ale hybatelů změn. ... více


Pracovní portál odhaluje podvodné inzeráty cílící na ženy – jsou pro ně určeny nabídky zaměřené na sexbyznys!

personalista.com (24. 08. 2023)
Do běžných nabídek práce na internetu se čím dál více infiltrují skryté nabídky práce v sexbyznysu. Vyplývá to z dat pracovního portálu JenPráce.cz, který přestože práci či brigádu v oblasti sexuálně orientovaných služeb zakazuje ve svých podmínkách, měsíčně zachytí desítky klamavých nabídek. Portál upozorňuje, že u takových nabídek nemusí být na první pohled skutečná náplň práce evidentní, přesto existuje několik doporučení, jak skrytou erotickou inzerci odhalit. ... více


74 % všech zaměstnanců společnosti Tesco jsou ženy, řada z nich působí na manažerských pozicích

personalista.com (12. 03. 2023)
Společnost Tesco Stores Česká republika dlouhodobě vyvíjí iniciativy a aktivity, kterými vytváří inkluzivní pracovní prostředí. Strategie společnosti se soustředí mj. na zvyšování podílu žen na vedoucích pozicích a seniorních vedoucích pozicích. Za rok 2022 se tak např. podařilo dosáhnout přirozeně vyrovnanému genderovému zastoupení napříč společností. Ženy v Tesco jsou zaměstnány na celé řadě pracovních míst, od pracovnic obchodního provozu přes software inženýrky až po ředitelku marketingu.... více


SAP podporuje rovné podmínky a kariérní růst žen, v SAP Services jsou jich ve vedoucích pozicích přes dvě třetiny

personalista.com (17. 04. 2022)
V oboru podnikových služeb roste podíl žen. V SAP Services tvoří již 7 z 10 zaměstnanců a stejný je jejich podíl i ve vedení tohoto centra, které poskytuje inovační a podnikové služby všem světovým pobočkám softwarové firmy SAP. Společnost ženy v jejich kariérním rozvoji silně podporuje, osvědčuje se zejména mentoring a rozvoj leadership dovedností v rámci setkání s názvem Women´s corner.... více


Žen v průmyslu přibývá. Firmy jim přizpůsobují i fyzicky náročnější pozice

personalista.com (28. 02. 2022)
Během posledních dvou dekád výrazně narůstá poměr žen v průmyslovém segmentu. Podíl na tom nenesou pouze tendence, které boří stereotypy mezi pohlavími, ale i reálné zásahy zaměstnavatelů do chodu podniku tím, že za pomocí nejmodernějšího vybavení přizpůsobují ženám i pozice, které by jinak vyžadovaly vyšší fyzickou zdatnost. ... více


Ness Czech chce do IT přinést více diverzity

personalista.com (16. 08. 2021)
V rámci podpory diverzity a zároveň s ohledem na získávání nových talentů na pracovním trhu se společnost Ness Czech, přední český systémový integrátor, stala partnerem platformy Diversity Talent Pool. Ta propojuje uchazeče s nejrůznějšími kulturními, národnostními, zdravotními či osobními specifiky, se zaměstnavateli, kteří mají zájem o nové talentované pracovníky a zároveň chtějí podpořit rozmanitost svého týmu... více


Firma roku: Rovné příležitosti 2020 - známe vítěze

personalista.com (25. 06. 2021)
18. června 2021 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020. Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií COVID-19 a během ní. V době pandemie COVID-19 se znovu ukázalo, nakolik je téma rovných příležitostí zásadní v mnoha rovinách nejen profesního života – pro zaměstnavatele i zaměstnané.... více


Ve většině firem mají alespoň jednu ženu ve vrcholovém managementu

personalista.com (07. 04. 2021)
Poradenská skupina Grant Thornton zveřejnila výsledky svého celosvětového výzkumu, který sleduje podíl žen ve vrcholovém managementu.... více


Síť pro rodinu udělila certifikáty Společnost přátelská rodině několika firmám

personalista.com (29. 11. 2017)
Prestižní ocenění „Společnost přátelská rodině“ uděluje Síť pro rodinu od roku 2004 firmám, které systematicky vytvářejí příznivé podmínky pro rodiny. Letos certifikát převzaly zástupkyně tří společností – Nutricia, a.s., Tchibo Praha, spol. s r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. – na sympozionu Sítě pro rodinu v pátek 24. listopadu v Praze v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce. ... více


Firma roku: Rovné příležitosti 2016

personalista.com (19. 05. 2016)
Obecně prospěšná společnost Gender Studies realizuje soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již od roku 2004 za účelem podpory, prosazování a zviditelnění tématu rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. V oblasti zaměstnávání a trhu práce se projevuje celá řada předsudků a znevýhodnění na základě pohlaví, které negativně dopadají na zaměstnance a zaměstnankyně a zaměstnavatelům často brání naplno využít potenciál různých zaměstnaneckých skupin. ... více


Pracovat na mateřské – ano nebo ne?

Petra Karlachová, GoodCall - externí autor (22. 11. 2014)
Skloubit péči o malé dítě s prací, nebo si dát na několik let od práce pauzu? Toto dilema dnes řeší stále více rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Je vůbec možné pracovat, a přitom dítě v ničem nezanedbávat? ... více


Spravedlivý přístup ke všem skupinám zaměstnanců?

personalista.com (14. 01. 2014)
Postupy pro prosazování diverzity, respektu a otevřenosti jsou v zahraničí firmami považovány za klíčové předpoklady úspěchu v podnikání, mají schopnost přilákat nové kvalitní pracovníky a zásadním způsobem rozvinout ty stávající. ... více


Pavel Mráz: Startuje druhá polovina projektu PORTFOLIO ABSOLVENTA v Plzeňském kraji

Jan Míka (18. 09. 2013)
Již více než 170 uchazečů o zaměstnání, kteří nepřekročili hranici věku 30 let (s důrazem na osoby bez praxe) evidovaných na ÚP ČR v Plzeňském kraji se rozhodlo využít prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a vstoupilo do projektu, který si soustavou vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšení možnosti uplatnění těchto osob na trhu práce, v nejlepším případě pak zprostředkování zaměstnání, které bude korespondovat s nově nabytým vzděláním u těchto osob.... více


Gender Studies otevírá nový ročník soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2012

personalista.com (15. 05. 2012)
Ocenění uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies od roku 2004. Cílem je motivovat firmy, aby začaly vnímat rovné příležitosti žen a mužů jako důležitý princip svého rozvoje i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň. A aby tento princip začaly naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách a praxi. ... více


Romský vzdělávací fond podpořil 31 vysokoškolských studentů: rostou romští učitelé, lékaři i právníci

Jan Míka (08. 12. 2011)
Navzdory nemalému podílu Romů ve vysokoškolském vzdělávacím systému je tento fakt stále ve společnosti málo známý. Tito studenti zvyšují vzdělanostní úroveň romské menšiny v ČR, některým z nich již několik let pomáhá i stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF). Program, jehož koordinátorem je v Česku občanské sdružení ROMEA, podpořil v letošním roce celkem 31 studentů VŠ. Letošní vyhlášení dvanáctého ročníku pamětního stipendijního programu pro vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu pro akademický rok 2011/2012 proběhlo v březnu letošního roku.... více


Gender Studies: Genderové aspekty finanční krize jsou viditelné

personalista.com (15. 12. 2010)
Genderovým rozměrem finanční krize se zabývá nová publikace obecně prospěšné společnosti Gender Studies s názvem: „KRIZE JAKO NOVÝ ZAČÁTEK, NEBO PROMARNĚNÁ ŠANCE?“, která vychází v těchto dnech. Publikace vznikla z důvodu absence genderového pohledu na dění okolo krize u nás, v Polsku i na Slovensku a také nedostatku informací o sociálních dopadech a vlivu na podobu veřejných služeb, jejichž podoba výrazně ovlivňuje postavení žen ve společnosti.... více


Bariéry pro handicapované zaměstnance nejlépe odstranil blue.point Solution, s.r.o.

personalista.com (11. 06. 2010)
Vítězem speciální kategorie „Zaměstnavatel bez bariér" soutěže SODEXO Zaměstnavatel roku 2010 se stala společnost blue. point Solution, s.r.o. Odborným garantem této kategorie, určené firmám zaměstnávajícím handicapované, je Konto BARIÉRY. Výsledky ocenění budou slavnostně vyhlášeny 10. června v Kongresovém centru u Hájků. ... více


Evropská unie podpoří integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce

personalista.com (29. 01. 2010)
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) vyhlásilo výzvu pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková částka 416 220 901 Kč, vyčleněná z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu, půjde na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených a odstraňování bariér, které jim znesnadňují rovnocenný vstup a udržení na trhu práce.... více


Specifika kariérního rozvoje žen

personalista.com (19. 01. 2010)
Kariérní rozvoj žen je podmíněn řadou aspektů, k nimž rozhodně patří vzdělávání v oboru i v měkkých dovednostech, ale i další věci jako možnost vybalancovat práci s rodinným životem, úspěšný návrat do práce po rodičovské dovolené, networking, a v neposlední řadě také vstřícné firemní prostředí bez bariér a předsudků. Někdy se říká, že aby žena uspěla, musí být dvakrát tak dobrá jako její stejně úspěšný kolega. Pokud firmy nechtějí vyplýtvat energii svých talentovaných zaměstnankyň na překonávání překážek, které muže tolik netrápí, mohou podnikat řadu aktivit. ... více


Novinářská cena „Writing for CEE” putuje do rukou Floriana Klenka z Rakouska

personalista.com (20. 11. 2009)
Florian Klenk, zástupce šéfredaktora vídeňského listu Falter se stal držitelem letošní novinářské ceny „Writing for CEE“, zatímco čestné uznání bylo uděleno bulharskému spisovateli Vlado Trifonovovi. Florianu Klenkovi se dostalo ocenění, které již pošesté udělovaly Bank Austria a Rakouská tisková agentura APA, zároveň s peněžitou odměnou 5 000 EUR za reportáž, která vyšla v deníku Berliner Zeitung v srpnu 2008. Její název zní „Hinter dem Zaun“ (Život za dráty) a je věnována nelidským podmínkám panujícím v jednom z uprchlických táborů na Ukrajině poblíž slovenské a maďarské hranice. Zabývá se také všeobecnou situací na hranicích Schengenského prostoru, jež mnoha lidem znemožňuje dokonce i cestovat na pohřby jejich nejbližších příbuzných na opačné straně hranice. ... více


Job cluby nově nabízejí speciální poradenství zaměřené na nezaměstnané s vyšší kvalifikací a lidi s finančními problémy

personalista.com (20. 11. 2009)
Příprava na účast v assesment centru, coaching, péče o osobní růst, modelové situace či relaxační formy. To jsou nové metody, které kromě standardních služeb (např. seminářů na téma tvorba životopisu, příprava na výběrová řízení, orientace na trhu práce, komunikační dovednosti, práce se stresem aj.) poskytují nezaměstnaným poradenské útvary úřadů práce.... více


Informační brožura poradí zaměstnavatelům, jak ušetřit

Společnost DUHA, Program podporované zaměstnávání http://pz.spolecnostduha.cz - externí autor (23. 10. 2009)
Praha, 21. října 2009 – Program Podporované zaměstnávání Společnosti DUHA vydal užitečnou brožuru určenou zaměstnavatelům. Publikace Počítejte s námi přináší informace o zaměstnávání lidí se znevýhodněním a je určena všem firmám a podnikatelům, kteří už nechtějí odvádět peníze do státního rozpočtu za neplnění tzv. povinného podílu nebo shánět náhradní plnění a raději by někoho zaměstnali. ... více


článek 0 - 25 (z celkem 34)další >>

listvyhledávání

listreklama
Chceš i ty vybírat ze všech bankomatů na světě zdarma? Založ si u Raiffeisenbank účet nabitý výhodami. Účet si založíš online


listzajímavosti odjinud

Obrat společnosti Sweet Delight v roce 2023 přesáhl 184 milionu korun.

Sweet Delight, česká společnost vyrábějící šokově zamražené dorty a dezerty, potvrzuje, že v roce 2023 dosáhla důležitého 11% nárů... více

Bezemisní náklaďáky a autobusy: EU chce dekarbonizovat těžkou dopravu, je nutné budovat infrastrukturu

Evropští zákonodárci dosáhli dohody, která stanovuje ambiciózní cíle pro snižování emisí CO2 u nákladních automobilů a autobusů. D... více

Pražská řemeslná pekárna Zrno zrnko při zásobování prodejen sází na elektromobilitu

Oblíbená pekárna Zrno zrnko ke stávajícím šesti pobočkám po celé Praze brzy přidá další – tentokrát na Smíchově. Vítanou zprávu p... více

Cushman & Wakefield vítězem dvou kategorií ThePrime Real Estate Awards 2023

V letošním, druhém ročníku soutěže, jejíž výsledky byly vyhlášeny na galavečeru ThePrime Real Estate Gala 25. ledna 2024, získala ... více

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více