logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy > Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo vyčerpat téměř 60 miliard korun
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo vyčerpat téměř 60 miliard korun

personalista.com - 16. 06. 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OPLZZ.
„Rozpočet programu ve výši 58,3 miliard korun byl vyčerpán beze zbytku. Díky efektivnímu čerpání mohlo ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím operačního programu významně podpořit lidi znevýhodněné na trhu práce,“ uvedla Michaela Marksová. Peníze z Evropského sociálního fondu byly rozděleny mezi firmy, neziskové organizace, vzdělávací instituce a subjekty veřejné správy. „Bylo vyhlášeno celkem 124 výzev pro předkládání projektových žádostí. Podpořili jsme 5 567 projektů a podařilo se nám vytvořit přes 63 tisíc nových pracovních míst. Do projektů se zapojilo přes 2,7 milionu lidí,“ upřesnil náměstek pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.

Nejvíce peněz z rozpočtu OP LZZ, 25,2 mld. Kč, směřovalo na pomoc nezaměstnaným. V letech 2008 – 2015 bylo v této oblasti realizováno celkem 517 projektů. Například projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ pomohl 11 tisícům mladých lidí získat první pracovní zkušenosti prostřednictvím mzdových příspěvků pro jejich zaměstnavatele. Vzdělávání zaměstnanců bylo podpořeno částkou 13,5 mld. Kč. Peníze byly rozděleny mezi 2 301 projektů. Jen díky projektu POVEZ si zvýšilo kvalifikaci skoro 44 tisíc lidí. Průzkum mezi zapojenými zaměstnavateli navíc ukázal, že 95 procent z nich bylo s projektem spokojeno. Takřka všichni také uvedli, že alespoň z části dosáhli vzdělávacích cílů, které si předem vytyčili. Skoro polovina pak splnila všechny stanovené cíle. V oblasti sociální integrace a rovných příležitostí, kde jsou častými příjemci dotace neziskové organizace, dosáhlo na podporu 1 837 projektů v objemu 13,2 mld. Kč. Na modernizaci veřejné správy putovalo 3,5 mld. Kč (657 projektů). Přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí byl podpořen 1 mld. Kč (222 projektů). Zbytek prostředků byl použit na provoz programu.

Audit designace bez výhrad

Na OP LZZ plynule navázal Operační program Zaměstnanost (OPZ), který schválila Evropská komise loni v květnu, jako jeden z prvních tří operačních programů v ČR. Alokace OPZ činí 70,2 mld. Kč a projekty je možné realizovat až do roku 2023. Ministerstvo práce vyhlásilo již 62 výzev v hodnotě 53,6 mld. Kč a vydalo právní akty v hodnotě 23,4 mld. Kč. O více než úspěšném zahájení OPZ svědčí i fakt, že jako první operační program prošel úspěšně tzv. auditem designace. Auditní orgán Ministerstva financí ČR při něm prověřuje správné nastavení programu, řízení rizik či kontrolní činnosti. Audit je nezbytným předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci z Evropské komise.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více