logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy > Společnost Wrigley úspěšně zrealizovala projekt „Rozvoj obchodních a manažerských dovedností zaměstnanců společnosti Wrigley, s.r.o.“
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Společnost Wrigley úspěšně zrealizovala projekt „Rozvoj obchodních a manažerských dovedností zaměstnanců společnosti Wrigley, s.r.o.“

personalista.com - 16. 05. 2012
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvyšování úrovně kompetencí zaměstnanců a jejich profesní konkurenceschopnosti. Proškolením zaměstnanců společnost přispěje k dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Projekt řeší zvýšení adaptability všech profesí a napomůže jejich lepšímu uplatnění ve firmě i na trhu práce.
Naplnění cílů projektu:

V průběhu realizace byly úspěšně naplněny všechny indikátory. Podpořeno celkem 67 osob (cílová hodnota projektu 47 osob) na různých úrovních. Z toho 60 osob ukončilo realizované bloky školení jako úspěšní absolventi se 100% účastí. Byly vytvořeny 4 nové produkty. Realizace probíhala od 06/2010 do 03/2012

Financování:

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.00448

Název projektu:

Rozvoj obchodních a manažerských dovedností zaměstnanců společnosti Wrigley, s.r.o.

Způsob dosažení cílů:

Na základě vypsání výběrového řízení dle pokynů EU byli vybráni nejvhodnější kompetentní dodavatelé vzdělávacích služeb. V rámci projektu byly proškoleny tři cílové skupiny zaměstnanců: obchodní zástupci, senior obchodní zástupci a oblastní manažeři prodeje. Prostřednictvím sledování rozvoje zaměstnanců byl mapován progres v jednotlivých schopnostech a kompetencích. V průběhu projektu byly průběžně monitorovány a vyhodnoceny jednotlivé tréninky i celé tréninkové bloky.

Cílem jednotlivých klíčových aktivit bylo zejména vychovat z obchodních zástupců reprezentanty společnosti, kteří mají schopnost odprezentovat a prodat celý koncept a získat si důvěru zákazníka. Naučit se kontrolovat svůj verbální i neverbální projev, osvojit si komunikační dovednosti a zefektivnit svoji práci v oblasti obchodu.

U pozic regionálních manažerů prodeje, senior obchodních zástupců a nově vzniklých interních trenérů pak aktivity projektu kladly důraz na zefektivnění komunikace směrem k jejich obchodním týmům, naučit se jasně definovat požadavky, plánovat, sledovat rozvoj kompetencí svých podřízených a naučit se předávat informace druhým. Prostřednictvím vyškolení týmu interních trenérů, kteří pravidelně trénují a koučují obchodní zástupce, jsme zajistili udržitelnost a dlouhodobost vzdělávání po ukončení projektu.

Všechny klíčové aktivity podpořily rozvoj obchodního oddělení od nejnižších po nejvyšší pozice s důrazem na interní i externí komunikaci a rozvoj prodejních dovedností. Výsledky sledování potvrdily výkonnostní zlepšení na všech pozicích. Výběr i provedení jednotlivých tréninků splnil naše očekávání a celý projekt považujeme z hlediska efektivity a míry dosaženého zlepšení v praxi za velmi úspěšný.

logo esf crSlovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více