logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy > Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Marcela Skočilasová (externí autor) - 25. 10. 2012
Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012 realizaci projektu „Training&Development regionálních zaměstnanců 2010-2011“, na který získala finanční dotaci z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy „Školení je šance“. Cílem projektu bylo zvyšování profesní vybavenosti, prohlubování kvalifikace, podpora motivace a zvyšování adaptability regionálních zaměstnanců společnosti prostřednictvím komplexního vzdělávacího a rozvojového programu.
Projekt byl odstartován 1. září 2010 a ukončen k 30.8.2012. Během této doby bylo v rámci programu podpořeno celkem 59 zaměstnanců (46 žen a 13 mužů) cílové skupiny, kterou byli především regionální obchodní zástupci a jejich manažeři. Výsledkem projektu bylo celkem 359 absolventů, kteří prošli různými počty a typy školení. Cíle projektu byly naplňovány realizací rozvojového programu kombinujícího interní a externí školení.

Podařilo se nám uskutečnit celou řadu tréninků, z nichž můžeme vypíchnout školení v oblasti měkkých dovedností (obchodní dovednosti, prezentační dovednosti, Key Account Management, manažerské tréninky), dále školení odborných produktových znalostí, IT dovedností, jazykové vybavenosti, školení řidičů a bezpečné jízdy nebo interní workshopy zaměřené na koučovací dovednosti. Školicí aktivity pokrývaly širokou škálu dovedností a profesních kompetencí, které byly identifikovány jako potřebné k rozvoji. Většina těchto aktivit představovaly obecné vzdělávání a takto získané znalosti a dovednosti jsou přenositelné a dále uplatnitelné na trhu práce.Pro společnost Nutricia to byla zcela první zkušenost s čerpáním dotací z evropských fondů, což s sebou pochopitelně přineslo řadu různých nestandardních situací. Na základě průběžného hodnocení průběhu projektu byly identifikovány signály upozorňující na možné problémy, které by se mohly negativně projevit v úrovni plnění projektových cílů. Z tohoto důvodu jsme v polovině realizace projektu provedli důkladnou analýzu stavu realizace projektu, jejímž účelem bylo zmapovat celkový stav realizace projektu a učinit rozhodnutí, jaký bude další postup realizace projektu. Řešení jsme nalezli ve zpracování a předložení Žádosti o podstatnou změnu, která nám byla poskytovatelem dotace schválena.

Podstatná změna byla poměrně rozsáhlá a týkala se úpravy specifikace realizace klíčových aktivit. Konkrétně se jednalo o rozšíření, pokračování, zrušení či změnu konkrétních aktivit tak, aby cíle jednotlivých aktivit byly naplněny a tak, aby aktivity odpovídaly potřebám cílových skupin. Hlavním důvodem pro změnu byla ta skutečnost, že některé, v době přípravy projektu specifikované, vzdělávací aktivity již plně neodpovídaly potřebám regionálních obchodních zástupců, a to jak z důvodu neaktuálnosti a nedostatečnosti, tak z důvodu nadbytečnosti. Došli jsme k názoru, že je nutné zohledňovat především zaměření a obsah rozvoje zaměstnanců a efektivně vynakládat prostředky do oblastí, které jsou pro zaměstnance aktuální a stěžejní z hlediska jejich znalostí, dovedností a výkonu. V tomto ohledu pro nás byla podstatná změna velmi přínosná a efektivní.

Vzhledem k tomu, že se naše společnost pohybuje v prostředí se stále se zvětšující a dravější konkurencí, bylo nezbytné přenést pozornost do hlavní oblasti obchodní činnosti, čímž je získání kontraktu. Převážná část školicích aktivit v rámci projektu tak byla soustředěna do oblasti rozvoje prodejních dovedností obchodních zástupců, přičemž nový rozvojový program byl vytvořen s myšlenkou proaktivního přístupu, tedy aktivního poskytování řešení, která odpovídají potřebám zákazníků. Vytvořený vzdělávací program je unikátní v tom, že obchodníkovi poskytuje nástroje k tomu, jak být úspěšný. Znamená to, že absolvent školení je schopen volit odlišný přístup než ostatní obchodní zástupci a je schopen nabídnout zákazníkovi další přínos produktů. Tím, že zdokonalí své prodejní kompetence a zlepší schopnost ovlivňovat jednání druhých, projeví se to vyšší mírou úspěšnosti dosažené mnohem efektivněji vedenými jednáními.

Rozvoj a upevnění právě těchto kompetencí a schopností je pro naši společnost k udržení konkurenceschopnosti stěžejní. Díky manažerskému vzdělávání byla zajištěna udržitelnost vzdělávání, neboť manažeři mají možnost své podřízené ovlivňovat, řídit jejich výkon, podílet se na rozvoji jejich kompetencí, naučit se předávat jim zpětnou vazbu, koučovat je apod.

Na závěr je nutné dodat, že realizace všech klíčových aktivit významně podpořila rozvoj kompetencí obchodních zástupců poskytnutím dovedností ke zvýšení jejich výkonu, přidanou hodnotou je samozřejmě zařazení nových školicích aktivit do vzdělávacího systému společnosti a projekt přispěl i k celkovému zvýšení motivace zaměstnanců umožněním jejich osobního růstu.

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.O společnosti Nutricia

Společnost Nutricia působí v České a Slovenské republice a je tvořena dvěma divizemi - divizí kojenecké a dětské výživy a divizí klinické výživy. Naším společným cílem je poskytovat vysoce kvalitní produkty podporující zdraví našich spotřebitelů. Divize kojenecké a dětské výživy se zaměřuje na produkty určené pro děti od 0 do 3 let (kojenecká mléka Nutrilon, produkty značky Hami, produkty pro řešení obtíží spojených s výživou). Divize Advanced Medical Nutrition se specializuje na enterální klinickou výživu (značka Nutridrink a Nutrison, přípravky speciální dietetické výživy určené pro pacienty vyžadujícími speciální dietu, zejména pro pacienty s potravinovými alergiemi a metabolickými vadami). Nutricia je reprezentována dvěma jednotkami: marketingovou a prodejní jednotkou Nutricia a.s. v Praze a výrobním závodem Nutricia Deva a.s. v Novém Městě nad Metují.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více

Jak poznat, že je čas na výměnu baterie v telefonu či notebooku?

Současné notebooky i smartphony mají v naprosté většině případů dostatek výkonu pro jakoukoli běžnou činnost, ale bolestí těchto m... více

Na vánoční dárky si půjčuje stále více Čechů, roste počet zadlužených domácností i seniorů

Období Vánoc je spojené s vyšším zájmem o půjčky. Z údajů společnosti PROFI CREDIT například vyplývá, že od října si o nebankovní ... více

Tipy na praktické a nevšední Vánoce -sprcha s hudbou nebo virtuální realita pro děti.

Nákup dárků pro spoustu lidí představuje zdlouhavé hledání toho pravého a nekonečné řady v obchodech. Zkuste Vánoce jinak. Místo t... více