logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | ESG & CSR  | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo | lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | LinkedIn #personalistacomPersonalista > ESF - tiskové zprávy > Projekt Portfolio absolventa v Plzeňském kraji
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Projekt Portfolio absolventa v Plzeňském kraji

personalista.com - 16. 10. 2012
Podpisem Smlouvy o realizaci a Rámcové smlouvy s dodavatelem služeb byly dne 1. října 2012 odstartovány aktivity pro klienty projektu Portfolio absolventa v Plzeňském kraji. Cílem tohoto projektu je pomoci lidem, kteří mají chuť pracovat, ale na trhu práce se z důvodu minimální praxe obtížně prosazují. Určen je klientům kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky v Plzeňském kraji – absolventům, kteří nepřekročili hranici věku 30 let. Stěžejním cílem projektu je začlenění těchto osob na trh práce, zvýšit jejich zaměstnatelnost, v maximální možné míře jim pak pomoci získat zaměstnání.
Na účastníky projektu čeká řada školení, která by jim měla výrazně pomoci v jejich postavení na trhu práce. Na začátku absolvují dvoudenní Kurz základních znalostí trhu práce, ve kterém bude kladen důraz na základní pracovněprávní předpisy, proškolení v předpisech BOZP či ukázku technik vyhledávání pracovních nabídek. Nedílnou součástí kurzu bude i prezentace portálu MPSV, Úřadu práce ČR a jeho aktivit, ale také environmentální osvěta.

Po dokončení tohoto kurzu bude klienty čekat další studijní blok, tzv. Kurz komunikace. Tato aktivita bude pětidenní. Kurz komunikace bude zaměřen zejména na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností účastníků projektu, tj. akcentován bude nácvik sebeprezentace, psaní životopisu a motivačního dopisu, základní informace o time managementu, zásady společenského chování, image osobnosti etc. Na Kurz komunikace naváže třídenní Kurz finanční gramotnosti, jehož obsahem je nástin základních zásad finanční gramotnosti včetně praktické aplikace získaných poznatků.

Další aktivitou bude kurz obsluhy osobního počítače; ten bude realizován ve dvojím provedení - první kurz bude určen pro začátečníky a druhý pro pokročilé uživatele, kteří budou mít zájem získat mezinárodní certifikát dle konceptu ECDL. Rozdělení klientů do jednotlivých počítačových kurzů proběhne na základě otestování vstupních znalostí, přičemž je samozřejmostí, že klienti budou rozděleni do skupin dle předchozích zkušeností s prací na počítači a každému z nich pak bude věnována individuální péče lektora.

Po absolvování kurzu obsluhy osobního počítače je pro klienty projektu připraven výběr z 19 profesních rekvalifikačních kurzů. „Klienty projektu budeme do rekvalifikací vybírat nejen na základě jejich zájmu, ale zejména podle poptávky zaměstnavatelů na konkrétní pracovní pozice a na základě doporučení kontaktních pracovišť Úřadu práce“, říká projektový manažer dodavatele služeb Mgr. Pavel Mráz. „Předpokládáme však, že se nám podaří uspokojit zájem valné většiny uchazečů o profesní rekvalifikaci, kteří vstoupí do projektu. Rekvalifikace byly realizátorem projektu, Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Plzni, vybírány s ohledem na cílovou skupinu projektu Portfolio absolventa a pevně věříme, že se podaří skloubit jak zájem klientů projektu o jednotlivé profesní rekvalifikace, tak i poptávku po čerstvě kvalifikovaných zaměstnancích na trhu práce v Plzeňském kraji.“

Základním pilířem úspěšné realizace projektu s názvem Portfolio absolventa v Plzeňském kraji je individuální přístup ke klientům projektu. Za tímto účelem budou v rámci projektu pracovat okresní koordinátoři, tj. osobní poradci. Ti budou zajišťovat osobní konzultace s klienty projektu nebo podporu a pomoc při kontaktování zaměstnavatelů včetně návštěv u nich. Rovněž bude zřízena krizová non-stop linka pro řešení pracovních i osobních problémů klientů projektu, budou organizovány neformální odpolední kluby kvůli přenosu zkušeností mezi samotnými klienty projektu, bude umožněn přístup k internetu i k telefonní lince pro kontaktování zaměstnavatelů a v kooperaci se zaměstnavateli se budou realizovat exkurze na jednotlivá pracoviště.

Kromě výše zmíněných aktivit projektu Portfolio absolventa v Plzeňském kraji budou připraveny pro jeho účastníky i doprovodná opatření v podobě tzv. přímé podpory, která má za cíl pokrýt klientům nezbytné náklady spjaté s účastí v projektu. V jejím rámci může být klientům v době vzdělávacích i poradenských aktivit propláceno jízdné, stravné i ostatní příspěvky, které souvisejí s účastí v projektu. Jediná investice, kterou by měli klienti projektu Portfolio absolventa v Plzeňském kraji do své účasti vložit, je tedy chuť se vzdělávat a něco se svojí aktuální situací udělat.


LL Portal. Uímse.cz

listvyhledávání

listreklama
Chceš i ty vybírat ze všech bankomatů na světě zdarma? Založ si u Raiffeisenbank účet nabitý výhodami. Účet si založíš online

OnlyJobsUčím se - váš portál pto celoživotní učení></a>

</div>    </div>
    <br />

    
	<br />
<div style=

listzajímavosti odjinud

Plzeňský Daikin svým zaměstnancům od dubna zvýšil mzdy i odměny za odpracované roky

Plzeňská pobočka společnosti Daikin, předního producenta klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel, uzavřela se svými zaměstnan... více

Plevel, který hyzdí a poškozuje veřejná prostranství i soukromé pozemky, není nutné ničit chemicky. To totiž ohrožuje zdraví, přírodu i podzemní vody

Likvidace plevele na chodnících, v parcích a zahradách je s příchodem jara důležitým tématem. Jednoduché, a navíc ekologické řešen... více

Kto kupuje slnečné kolektory?

Viete kto si najčastejšie zaobstaráva slnečné kolektory? Ak tipujete, že sú to majitelia rodinných domov, nemýlite sa. Ak tipuje... více

eMan se v minulém roce soustředil na strategii efektivity. Rostla výkonnost i zisk

Pražský softwarový dům eMan má za sebou další úspěšný rok. I přes obrat srovnatelný s loňskem dosáhl i tak skokového zisku. Rok 20... více

Umělá inteligence vstupuje do hry a ČR je první na světě

Česká republika je první zemí světa, která umožní zájemcům o získání některého z řady mezinárodně uznávaných ECDL/ICDL certifikátů... více