logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy > Odstartoval projekt s názvem Využijme zkušeností v Plzeňském kraji
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Odstartoval projekt s názvem Využijme zkušeností v Plzeňském kraji

personalista.com - 22. 09. 2012
S nemalým očekáváním byl 27. srpna 2012 podpisem Smlouvy o realizaci odstartován projekt s názvem Využijme zkušeností v Plzeňském kraji. Realizátorem projektu je Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Plzni, dodavatelem služeb projektu pak společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. Do prvního turnusu projektu vstoupilo 125 osob.
Clem projektu je pomoci lidem, kteří mají chuť pracovat, ale na trhu práce se obtížněji prosazují. Určen je klientům kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky v Plzeňském kraji, kteří překročili hranici věku 45 let. Stěžejním cílem projektu je začlenění těchto osob zpět na trh práce, poskytnutí pomoci části účastníků projektu získat zaměstnání, ať během, nebo krátce po skončení jejich účasti v projektu, eventuálně alespoň zvýšit jejich zaměstnatelnost.

Prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu účastníci projdou řadou školení, která by jim měla výrazně pomoci v jejich postavení na trhu práce. Na začátku absolvují dvoudenní Kurz základních znalostí trhu práce, ve kterém bude kladen akcent na základní pracovněprávní předpisy, proškolení v předpisech BOZP či ukázku technik vyhledávání pracovních nabídek; nedílnou součástí kurzu bude i prezentace portálu MPSV, Úřadu práce a jeho aktivit, ale např. i environmentální osvěta.

Po dokončení tohoto kurzu bude na klienty projektu Využijme zkušeností v Plzeňském kraji čekat další studijní blok, tzv. Kurz komunikace. Tato aktivita bude trvat 6 dnů po 6 hodinách. Kurz komunikace bude zaměřen zejména na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností účastníků projektu - akcentován bude nácvik sebeprezentace, psaní životopisu a motivačního dopisu, osvojení umění time managementu či proškolení v základních zásadách finanční gramotnosti.

Další aktivitou bude kurz obsluhy osobního počítače; ten bude realizován ve dvojím provedení - první kurz bude určen pro začátečníky a druhý pro pokročilé uživatele, kteří budou mít zájem získat mezinárodní certifikát dle konceptu ECDL. Rozdělení klientů do jednotlivých počítačových kurzů proběhne na základě otestování vstupních znalostí, přičemž je samozřejmostí, že klienti budou rozděleni do skupin dle předchozích zkušeností s prací na počítači a každému z nich pak bude věnována individuální péče lektora.

Po absolvování kurzu obsluhy osobního počítače je pro klienty projektu připraven výběr ze 17 rekvalifikačních kurzů. „Klienty projektu budeme do rekvalifikací vybírat nejen na základě jejich zájmu, ale zejména podle poptávky zaměstnavatelů na konkrétní pracovní pozice a na základě doporučení kontaktních pracovišť Úřadu práce“, říká projektový manažer dodavatele služeb Mgr. Pavel Mráz. „Předpokládáme však, že se nám podaří uspokojit zájem valné většiny uchazečů o profesní rekvalifikaci, kteří vstoupí do projektu; rekvalifikace byly realizátorem vybírány s ohledem na cílovou skupinu projektu Využijme zkušeností a pevně věříme, že se podaří skloubit jak zájem klientů projektu o jednotlivé profesní rekvalifikace, tak i poptávku po čerstvě kvalifikovaných zaměstnancích na trhu práce v Plzeňském regionu“.

Základním pilířem úspěšné realizace projektu s názvem Využijme zkušeností v Plzeňském kraji je individuální přístup ke klientům projektu. Za tímto účelem budou v rámci projektu pracovat okresní koordinátoři - individuální poradci. Ti budou zajišťovat osobní konzultace s klienty projektu nebo podporu a pomoc při kontaktování zaměstnavatelů včetně návštěv u nich. Dále bude zřízena krizová non-stop linka pro řešení pracovních i osobních problémů klientů projektu, budou organizovány neformální odpolední kluby kvůli přenosu zkušeností mezi samotnými klienty projektu, bude umožněn přístup k internetu i k telefonní lince pro kontaktování zaměstnavatelů a v kooperaci se zaměstnavateli se budou realizovat exkurze na jednotlivá pracoviště.

Kromě výše zmíněných aktivit projektu Využijme zkušeností v Plzeňském kraji bude připravena pro jeho účastníky i tzv. přímá podpora, která má za cíl pokrýt klientům nezbytné náklady spjaté s účastí v projektu. V rámci tohoto doprovodného opatření bude tedy klientům v době vzdělávacích i jiných aktivit propláceno jízdné, stravné i ostatní příspěvky, které souvisejí s jejich účastí v projektu. Klienti do projektu musí investovat jen svůj čas a snahu.

Zájem o vstup do projektu je nad očekávání veliký – do prvního turnusu projektu vstoupilo 125 osob - od září 2012 do června 2014 by se mělo zúčastnit aktivit projektu Využijme zkušeností v Plzeňském kraji celkem 420 až 430 osob.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více