logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy > Nutricia a.s. získala dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Nutricia a.s. získala dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců

personalista.com - 05. 11. 2010
Společnost Nutricia a.s. neustále usiluje o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců, což vnímá jako jednoznačnou konkurenční výhodu. Činí tak i v době hospodářské recese, kdy v mnoha společnostech jsou rozvojové aktivity redukovány na nezbytné minimum. V roce 2009 se Nutricia a.s. rozhodla reagovat na výzvu „Školení je šance“ k předložení grantového projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. Žádost o poskytnutí dotace byla Rozhodnutím MPSV schválena a společnosti Nutricia a.s. byla v letošním roce poskytnuta finanční dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ).
OPLZZ je jedním ze tří operačních programů pro čerpání financí z ESF. Tento program je konkrétně zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Více informací o čerpání financí z fondů EU prostřednictvím operačních programů v oblasti lidských zdrojů je možno najít na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.Finanční prostředky, které Nutricia touto cestou získala, jsou určeny na projekt s názvem "Training & Development regionálních zaměstnanců 2010-2011". Do rozvojových aktivit, na které je projekt zacílen, bude zařazeno přes 40 zaměstnanců společnosti Nutricia a.s., kteří vykonávají práci v různých regionech ČR (mimo Prahu) napříč celou organizační strukturou. Především se jedná o obchodní a manažerské pozice. Projekt byl zahájen 1. září 2010 a realizace je naplánována na období 2 následujících let, tj. do 30.8.2012.

Cílem projektu je zvyšování profesní vybavenosti, prohlubování kvalifikace, podpora motivace a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Nutricia a.s. prostřednictvím realizace 2-letého inovativního a komplexního vzdělávacího a rozvojového programu. Těchto cílů chceme dosáhnout realizací rozvojového programu kombinujícího interní a externí vzdělávání v oblasti soft skills (např, manažerská kafeterie, obchodní dovednosti), individuálního rozvoje (např. coaching, key account management), odborných školení (např. legislativa, produktová školení), IT školení (např. MS Powerpoint, MS Excel, SW Teams) a jazykových kurzů.

Dotace byla poskytnuta v celkové maximální výši 3 085 755 Kč. Z toho aktivity vlastní realizace vzdělávání budou tvořit 83 % z celkových nákladů. Na realizaci projektu se bude podílet tým interních lektorů ve spolupráci s externími dodavateli školení. Většina rozvojových aktivit byla nastavena tak, aby získané znalosti a dovednosti byly přenositelné a uplatnitelné na trhu práce a zvyšovaly tak adaptabilitu.Společnost Nutricia Česká republika

Nutricia je součástí skupiny Danone a jejím posláním je vyvíjet, vyrábět a distribuovat prostředky speciální výživy (kojenecké a dětské výživy, enterální klinické výživy). Pomáhá lidem se specifickými výživovými nároky ke zdraví a k prožití plného a kvalitního života. Nutricia je reprezentována dvěma jednotkami: marketingovou a prodejní jednotkou Nutricia a.s. v Praze a výrobním závodem Nutricia Deva a.s. v Novém Městě nad Metují. Se svými výrobky zaujímá Nutricia vedoucí postavení na trhu dětské, enterální a speciální výživy v České republice.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více