logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy > Nutricia a.s. získala dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Nutricia a.s. získala dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců

personalista.com - 05. 11. 2010
Společnost Nutricia a.s. neustále usiluje o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců, což vnímá jako jednoznačnou konkurenční výhodu. Činí tak i v době hospodářské recese, kdy v mnoha společnostech jsou rozvojové aktivity redukovány na nezbytné minimum. V roce 2009 se Nutricia a.s. rozhodla reagovat na výzvu „Školení je šance“ k předložení grantového projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. Žádost o poskytnutí dotace byla Rozhodnutím MPSV schválena a společnosti Nutricia a.s. byla v letošním roce poskytnuta finanční dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ).
OPLZZ je jedním ze tří operačních programů pro čerpání financí z ESF. Tento program je konkrétně zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Více informací o čerpání financí z fondů EU prostřednictvím operačních programů v oblasti lidských zdrojů je možno najít na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.Finanční prostředky, které Nutricia touto cestou získala, jsou určeny na projekt s názvem "Training & Development regionálních zaměstnanců 2010-2011". Do rozvojových aktivit, na které je projekt zacílen, bude zařazeno přes 40 zaměstnanců společnosti Nutricia a.s., kteří vykonávají práci v různých regionech ČR (mimo Prahu) napříč celou organizační strukturou. Především se jedná o obchodní a manažerské pozice. Projekt byl zahájen 1. září 2010 a realizace je naplánována na období 2 následujících let, tj. do 30.8.2012.

Cílem projektu je zvyšování profesní vybavenosti, prohlubování kvalifikace, podpora motivace a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Nutricia a.s. prostřednictvím realizace 2-letého inovativního a komplexního vzdělávacího a rozvojového programu. Těchto cílů chceme dosáhnout realizací rozvojového programu kombinujícího interní a externí vzdělávání v oblasti soft skills (např, manažerská kafeterie, obchodní dovednosti), individuálního rozvoje (např. coaching, key account management), odborných školení (např. legislativa, produktová školení), IT školení (např. MS Powerpoint, MS Excel, SW Teams) a jazykových kurzů.

Dotace byla poskytnuta v celkové maximální výši 3 085 755 Kč. Z toho aktivity vlastní realizace vzdělávání budou tvořit 83 % z celkových nákladů. Na realizaci projektu se bude podílet tým interních lektorů ve spolupráci s externími dodavateli školení. Většina rozvojových aktivit byla nastavena tak, aby získané znalosti a dovednosti byly přenositelné a uplatnitelné na trhu práce a zvyšovaly tak adaptabilitu.Společnost Nutricia Česká republika

Nutricia je součástí skupiny Danone a jejím posláním je vyvíjet, vyrábět a distribuovat prostředky speciální výživy (kojenecké a dětské výživy, enterální klinické výživy). Pomáhá lidem se specifickými výživovými nároky ke zdraví a k prožití plného a kvalitního života. Nutricia je reprezentována dvěma jednotkami: marketingovou a prodejní jednotkou Nutricia a.s. v Praze a výrobním závodem Nutricia Deva a.s. v Novém Městě nad Metují. Se svými výrobky zaujímá Nutricia vedoucí postavení na trhu dětské, enterální a speciální výživy v České republice.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více

Jak poznat, že je čas na výměnu baterie v telefonu či notebooku?

Současné notebooky i smartphony mají v naprosté většině případů dostatek výkonu pro jakoukoli běžnou činnost, ale bolestí těchto m... více

Na vánoční dárky si půjčuje stále více Čechů, roste počet zadlužených domácností i seniorů

Období Vánoc je spojené s vyšším zájmem o půjčky. Z údajů společnosti PROFI CREDIT například vyplývá, že od října si o nebankovní ... více

Tipy na praktické a nevšední Vánoce -sprcha s hudbou nebo virtuální realita pro děti.

Nákup dárků pro spoustu lidí představuje zdlouhavé hledání toho pravého a nekonečné řady v obchodech. Zkuste Vánoce jinak. Místo t... více