logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy > Moravia IT a.s. provozuje díky dotacím vlastní e-Learning management systém
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Moravia IT a.s. provozuje díky dotacím vlastní e-Learning management systém

Aleš Demjan (externí autor) - 11. 06. 2012
Evropská unie podpořila projekty společnosti Moravia IT v minulosti již několikrát. V roce 2008 například příspěvek Evropského sociálního fondu umožnil Moravii zavedení kompetenčního modelu. Nyní pomáhá podpora z OP LZZ, výzvy „Školení je šance“, zkvalitnit systém řízení lidských zdrojů především v oblasti rozvoje. Cílem projektu nazvaného „Kvalitní a spokojení zaměstnanci“ bylo zvýšení hodnoty rozvojových a vzdělávacích aktivit ve společnosti.
Na podporu realizace vzdělávacích aktivit vytvořila Moravia IT projekt s rozpočtem ve výši 2 534 724 Kč. Projekt byl zahájen v září 2010 a byl ukončen v květnu 2012. Během této doby se na aktivitách projektu zúčastnilo přibližně 150 osob.

Do projektu jsou zahrnuty aktivity sdružené v sedmi okruzích. Jsou to: Implementace nástrojů pro potřeby rozvoje e-learningového vzdělávání a vytvoření jeho struktury včetně tvorby obsahu ve vybraných oblastech, nastavení systému podpory rozvoje výuky anglického jazyka, včetně nastavení systému evaluace přínosu výuky v souladu s požadavky na pozici zaměstnance ve společnosti, nastavení systému řízení lidských zdrojů s důrazem na jejich rozvoj – zavedení 360 stupňové zpětné vazby, podpora klíčových manažerských dovedností – individuální a skupinový koučink, podpora rozvoje odborných dovedností, kompetencí a znalostí ve formě specifických školení z oblastí IT technologií, nastavení systému měření spokojenosti se systémem HR ve firmě a administrativní zajištění projektu.

V následujícím shrnutí bych rád představil své zkušenosti s realizací jedné z těchto aktivit - implementací nástrojů pro rozvoje e-learningového vzdělávání.

Prvním krokem aktivity byl výběr platformy, dodavatele a implementace LMS (Learning management systemu). Hledali jsme vhodné open source řešení. Open source jsme zvolili jednak pro finančně výhodnost s přihlédnutím k možnostem jednoduššího „customizace“ prostředí. Vše jsme našli u LMS Docebo.

Námi zvolená cesta open source řešení s sebou nese některá rizika, a to především v zajištění aktualizace prostředí – nové verze a případný další poprodejní servis. To se také projevilo v současné situaci, kdy tvůrci LMS změnil obchodní strategii a vyšší verzi software nabídli již jen s přechodem na placenou službu. V současné době tedy zvažujeme další postup – přechod na placené služby nebo změnu LMS při zachování open source modelu.

Druhou nezbytnou součástí řešení bylo také pořízení obsahu - částečně nákupem kurzů od externích dodavatelů (jazykové kurzy, kurzy soft skills pro základní manažerské dovednosti a kurzy ovládání MS produktů), částečně převodem stávajících interních kurzů do e-formy. Dnes provozujeme více než 40 e-learningových kurzů: 10 z nich jsou kurzy, které jsme nakoupili, ostatní jsme samostatně vytvořili.

Nákup kurzů jsme chtěli zajistit u stejného dodavatele jako samotnou platformu, tato představa však nevyšla. Důvodem bylo, že dodavatelé LMS řešení obvykle nepokrývají potřebné portfolio kurzů pro LMS. Kurzy jsme se tedy poptali u jednotlivých dodavatelů: zrealizovali nákup jazykového vzdělávání od firmy Landi. Produkty soft skills manažerských dovedností jsme zatím nepořídili, protože se nám nepodařilo najít vhodné produkty, které by za výhodných finančních a licenčních podmínek umožnily provoz kurzů přímo na našem LMS. Nabízená řešení byla drahá. Levnější variantu, využití LMS externího poskytovatele kurzů, jsme nechtěli pořizovat a to právě z důvodu existence vlastní platformy LMS. Kurzy pro podporu znalostí ovládání MS Office produktů jsme rovněž nerealizovali. V průběhu realizace projektu jsme našli řešení pro naše vzdělávací požadavky ve formě volně přístupných kurzů přímo u výrobce.

Velký podíl provozovaných kurzů tvoří kurzy vlastní produkce. Důvodem pro vyšší podíl vlastními silami vytvářených kurzů je především fakt, že potřebuje podchytit specifické procesy a nástroje týkajících se zaměření firmy na lokalizaci a podobné kurzy se na trhu nevyskytují. Vytvoření kurzů na zakázku při stávajícím počtu zaměstnanců 500, je stále ještě příliš finančně nákladné.

Při výrobě vlastního e-learningového obsahu jsme použili celou paletu možností vytváření obsahů od zcela jednoduchých kurzů obsahující sadu dokumentů (doc, avi, ppt…) až po SCORM formáty kurzy vytvářené autorskými nástroji jako Camtasia, Captivate, Articulate. I zde se projevil jednoznačný tlak na efektivitu při výrobě kurzů – vzhledem k rychlému zastarávání vyrobených kurzů a relativně nízkému počtu studentů volíme co nejjednodušší cestu i za cenu nižší kvality zpracování kurzů. Jako nejvhodnější formát e-learningového vzdělávání se nám v současné chvíli jeví forma nasnímané pracovní plochy s hlasovým doprovodem, podpořená texty k samostudiu.

Mezi hlavní výzvy pro příští období patří motivace autorů pro tvorbu obsahů, využití mobilních zařízení pro studium a pro nás specifická otázka, jak pokračovat dále s rozvojem implementované LMS platformy. Dalšími výzvami je například implementace prostředí LMS na našich pobočkách v zahraničí.

V užívání LMS shledáváme vysokou přidanou hodnotu. Také my cítíme, že je to trend, který neustále sílí. Vzhledem k ceně za provádění interních školení se stále více přikláníme k výrobě rychlých a krátkých e-learningových kurzů na jednotlivá potřebná témata. Současně s tím této formě nahrává i naše pozice mateřské společnosti s pobočkami napříč regiony a časovými pásmy.

Společnost Moravia IT je předním dodavatelem řešení adaptace produktů (lokalizace) pro uvedení na celosvětový trh. Umožňují firmám v oblasti informačních technologií, elektronického vzdělávání, biologických věd a finančních služeb proniknout na globální trhy s vysoce kvalitními vícejazyčnými produkty. Řešení dodávaná společností Moravia zahrnují služby lokalizace a testování produktů, služby internacionalizace, vícejazyčné publikování a technické překlady.

Hlavní centrála společnosti Moravia IT a.s. je v Brně, centrála pro severní Ameriku se nachází v Kalifornii. Pobočky a výrobní centra společnosti jsou rozmístěny v Argentině, Číně, Irsku, Maďarsku a Japonsku.

logo esf crSlovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více