logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | ESG & CSR  | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo | lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | LinkedIn #personalistacomPersonalista > ESF - tiskové zprávy > Mašín: Stojí před námi velký kus práce
Spolehlivé HR řešení v každé době

Mašín: Stojí před námi velký kus práce

Pavel Mráz (externí autor) - 07. 05. 2010
Dne 1. dubna 2010 byly v prostorách Úřadu práce v Plzni podepsány Smlouva o realizaci a Rámcová smlouva k projektu Začni znovu v Plzeňském kraji. Až do dubna 2012 tedy bude v Plzeňském kraji realizován další z projektů, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt Začni znovu v Plzeňském kraji je zaměřen na uchazeče, event. zájemce o zaměstnání, vedené v evidenci okresních úřadů práce Plzeňského kraje, kteří jsou nekvalifikovaní (tzn. mají ukončeno maximálně základní vzdělání), příp. ztratili svoji kvalifikaci či mají takovou, která již na současném trhu práce není využitelná.
"Stojí před námi velký kus práce", říká výkonný ředitel dodavatele služeb projektu, společnosti S-COMP Centre CZ s.r.o., Ing. Zdeněk Mašín. "Podle některých ukazatelů se zdá, že největší část světové hospodářské krize je již za námi. Ale tento fakt se projeví na trhu práce a na zvýšeném zájmu o nové zaměstnance ze strany zaměstnavatelů až za několik měsíců, projeví - li se vůbec. V současnosti je na jedno volné pracovní místo velký počet žadatelů a našim úkolem bude připravit účastníkům projektu Začni znovu v Plzeňském kraji takovou výchozí pozici, aby v této konkurenci obstáli."

Vzdělávací aktivity nabízené projektem Začni znovu by měly nastartovat klienty projektu a namotivovat je k tomu, aby se vrhli do procesu aktivního vyhledávání zaměstnání, příp. naučit je vyvarovat se chyb, kterých se účastníci přijímacích pohovorů často dopouštějí. To sleduje v první řadě motivační program. Následný kurz základů obsluhy osobního počítače má časovou dotaci 80 hodin. "Bez základní znalosti práce s počítačem nemá uchazeč o zaměstnání prakticky šanci na trhu práce uspět, a to ani u řemeslných profesí", konstatuje manažer projektu ze strany dodavatele Mgr. Pavel Mráz. "Proto klademe na tento kurz velký důraz. V okresech, kde bude vytvořeno více skupin, rozdělíme účastníky kurzů do jednotlivých tříd podle dosavadní úrovně znalosti práce s PC, od začátečníků až po pokročilé. V okresech, kde bude otevřena jen jedna třída, budou naši lektoři přistupovat ke klientům velmi individuálně, aby si každý z účastníků kurzu mohl odnést stejný objem nově získaných znalostí".

Jednou z nejdůležitějších aktivit projektu Začni znovu v Plzeňském kraji je individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání. "Jedná se o cílovou skupinu, které je rozhodně zapotřebí věnovat zvýšenou péči", domnívá se vedoucí pracovnice individuálního poradenství projektu Mgr.Marie Štumbauerová. "Klienty budeme proto zvát na pohovory s individuálními poradci v maximální možné míře. Kromě pohovorů samozřejmě plánujeme celou řadu odpoledních klubů - již jsme domluveni s mnoha zajímavými hosty z řad zástupců zaměstnavatelů i personálních agentur či vzdělávacích a rekvalifikačních středisek. Naši pracovníci mají k dispozici širokou databázi zaměstnavatelů a jsou připraveni klienty k těmto zaměstnavatelům na pohovory doprovázet. K dispozici je i nonstop fungující krizová linka, na které se budeme věnovat profesním, ale i osobním problémům klientů projektu a jsme připraveni i na krizovou intervenci", dodává Štumbauerová. Nedílnou součástí projektu jsou i profesní rekvalifikace; klienti si mohou vybrat z mnoha rekvalifikačních kurzů zaměřených např. na obsluhu PC (obsluha PC pro pokročilé), práci v sociálních službách (přímá obslužná péče nebo pečovatel), řemeslné rekvalifikace (zednické práce, truhlářské práce, kuchařské práce, pro ženy pedikúra atd.), práci ve skladu (obsluha elektrovozíku a motovozíku) nebo ze tří svářečských kurzů. Dodavatel služeb bude usilovat o to, aby (v případě vyššího zájmu o jednotlivé rekvalifikace v jednotlivých okresech) byly kurzy otevírány kromě Plzně i v ostatních okresních městech; praxe, které jsou u mnoha kurzů jejich nedílnou součástí, se dodavatelé rekvalifikací snaží umisťovat co nejblíže místům bydliště klientů.

Do prvního turnusu projektu v průběhu měsíce dubna vstoupilo 103 klientů; s těmi byl vypracován jejich individuální plán účasti v projektu a následně byli zařazeni do motivačního programu. Ve většině okresních měst Plzeňského kraje a navíc i v Sušici byly již zahájeny kurzy základů obsluhy PC.

Projekt Začni znovu v Plzeňském kraji poskytuje svým účastníkům velkou šanci na získání ztracené sebedůvěry, zvýšení kvalifikace, i šanci nalézt zaměstnání podle jejich představ a možností. "I já jsem musel před nedávnem učinit velmi podstatné změny ve svém profesním životě a začít znovu", konstatuje projektový manažer realizátora projektu - Úřadu práce v Plzni Ing. Vladimír Nový. "Ze začátku to nebylo jednoduché, ale s odstupem času toto své rozhodnutí hodnotím určitě kladně. A náš projekt svým klientům nabízí takové podmínky a podporu, že se ze změny, která je pro mnohé z nich stresovou situací, může stát velmi příjemné životní období, na které budou rádi vzpomínat. Tak se té změny nebojte. A začněte s námi znovu!"
LL Portal. Uímse.cz

listvyhledávání

listreklama
Chceš i ty vybírat ze všech bankomatů na světě zdarma? Založ si u Raiffeisenbank účet nabitý výhodami. Účet si založíš online

OnlyJobsUčím se - váš portál pto celoživotní učení></a>

</div>    </div>
    <br />

    
	<br />
<div style=

listzajímavosti odjinud

Plzeňský Daikin svým zaměstnancům od dubna zvýšil mzdy i odměny za odpracované roky

Plzeňská pobočka společnosti Daikin, předního producenta klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel, uzavřela se svými zaměstnan... více

Plevel, který hyzdí a poškozuje veřejná prostranství i soukromé pozemky, není nutné ničit chemicky. To totiž ohrožuje zdraví, přírodu i podzemní vody

Likvidace plevele na chodnících, v parcích a zahradách je s příchodem jara důležitým tématem. Jednoduché, a navíc ekologické řešen... více

Kto kupuje slnečné kolektory?

Viete kto si najčastejšie zaobstaráva slnečné kolektory? Ak tipujete, že sú to majitelia rodinných domov, nemýlite sa. Ak tipuje... více

eMan se v minulém roce soustředil na strategii efektivity. Rostla výkonnost i zisk

Pražský softwarový dům eMan má za sebou další úspěšný rok. I přes obrat srovnatelný s loňskem dosáhl i tak skokového zisku. Rok 20... více

Umělá inteligence vstupuje do hry a ČR je první na světě

Česká republika je první zemí světa, která umožní zájemcům o získání některého z řady mezinárodně uznávaných ECDL/ICDL certifikátů... více