logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > ESF - tiskové zprávy > Externí administrátor pomůže MPSV spravovat oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Externí administrátor pomůže MPSV spravovat oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

personalista.com - 17. 05. 2010
V titulku uvedená oblast podpory spadající pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osu 1 – Adaptabilita, se setkala s nečekaně velkým ohlasem ze strany zájemců o dotaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pro urychlení vyřizování žádostí a administraci už realizovaných projektů uzavřelo na základě výběrového řízení (do kterého se přihlásili čtyři uchazeči) smlouvu se společností Accenture Central Europe B.V., organizační složka (Accenture). Společnost Accenture bude vykonávat roli externího administrátora této oblasti s cílem posílit administrativní zajištění globálních grantů a výzev.
Externí administrátor bude zodpovědný za poskytování služeb spojených s administrativním zajištěním předložených projektových žádostí a už realizovaných projektů. Konkrétně se jedná o:

* podporu příprav výzev k předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů,
* podporu zájemců/žadatelů o dotaci z OP LZZ formou seminářů a konzultací,
* administraci žádostí o poskytnutí finanční podpory a organizaci procesu jejich hodnocení a výběru projektů k realizaci,
* administraci Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich změn,
* podporu příjemců dotací z OP LZZ formou seminářů a konzultací,
* administraci projektů v realizaci (kontrola monitorovacích zpráv, jejich příloh, příprava souhrnných žádostí o platbu apod.),
* poskytování součinnosti při provádění kontrol projektů ze strany MPSV na místě a při dalších kontrolách,
* přípravu podkladů pro MPSV (výroční zprávy o implementaci OP LZZ a další podklady),
* zajištění publicity.

Společnost Accenture začala 9. dubna 2010 s přípravnými pracemi. Na začátku června by měla oficiálně zahájit spolupráci. Žadatelé a příjemci v rámci oblasti podpory 1.1 budou o změnách informováni prostřednictvím upozornění na www.esfcr.cz a zprávy poslané kontaktním osobám uvedeným u jednotlivých předložených žádostí a projektů v realizaci.

Oblast podpory 1.1 – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků se zaměřuje především na rozvoj podnikového vzdělávání a na podporu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a organizací. Přispívá tak k rozvoji odborné přípravy a podpory zaměstnanců, realizace moderních způsobů řízení organizací a koncepčního řízení lidských zdrojů. Jednou z důležitých aktivit v rámci této oblasti je i posilování sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více