logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - tiskové zprávy
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách
<< předchozíčlánek 25 - 50 (z celkem 42)
Řazeno od nejnovějšího

ŠKODA PRAHA Invest vybuduje z evropské dotace svou vlastní firemní Akademii

personalista.com (09. 09. 2010)
Firemní Akademii hodlá vybudovat společnost ŠKODA PRAHA Invest. Na svůj unikátní vzdělávací projekt získala pětimilionovou dotaci. „Velmi si vážíme, že náš projekt zaujal a získal dotaci. Ceníme si tak významného spolufinancování. Představuje první konkrétní uznání v oblasti rozvoje lidských zdrojů a potvrzuje, že jsme vykročili správným směrem. Současně si však uvědomujeme, že toto uznání na nás klade nemalý závazek. Naším cílem samozřejmě je, abychom projekt beze zbytku naplnili přesně podle určených pravidel a potřeb společnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti ŠKODA PRAHA Invest, Daniel Jiřička.... více


Na Vysočině startuje projekt Kariéra s dítětem

personalista.com (08. 09. 2010)
Společnost VIA ALTA a.s., v konsorciu s firmou K Systém, zvítězila ve veřejné zakázce pro projekt ESF Kariéra s dítětem a stala se generálním dodavatelem klíčových aktivit tohoto vzdělávacího projektu. Projekt „Kariéra s dítětem“ je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti cílové skupiny prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.... více


Projekt Aktivně do práce v Plzeňském kraji vstupuje do své druhé poloviny

personalista.com (18. 08. 2010)
Výběrovými a informačními schůzkami do třetího turnusu vstoupí projekt Aktivně do práce v Plzeňském kraji do své druhé poloviny. Šanci na pomoc v podobě několika na sebe navazujících vzdělávacích aktivit, individuálního poradenství i zprostředkování zaměstnání dostane koncem srpna znovu přes 100 osob evidovaných na úřadech práce v Plzeňském kraji více než jeden rok. Realizátorem projektu je Úřad práce v Plzni, dodavatelem služeb projektu pak společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. ... více


Projekt společnosti Via Alta se chýlí ke zdárnému konci

Jan Míka (17. 08. 2010)
V červenci 2010 nebyly realizovány motivační kurzy pro klienty projektu na střediscích společnosti. Do motivačních kurzů bylo za celou dobu trvání projektu zařazeno 575 klientů a 568 jich tento kurz úspěšně ukončilo. V návaznosti na motivační kurzy pokračuje realizace níže uvedených rekvalifikačních kurzů.... více


Veolia Transport Morava podporuje profesní vzdělávání

personalista.com (21. 06. 2010)
Společnost Veolia Transport Morava a.s. (VTM) úspěšně realizuje vzdělávací projekt “S námi vám svítí zelená!” s využitím finančních prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu. Projekt byl zahájen 1.4.2010 a bude probíhat do 31.3.2012. Prostřednictvím tohoto projektu vytvořeného primárně pro oblast veřejné hromadné dopravy přispívá VTM ke zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví osobní dopravy, rozvíjí odbornost a kompetence zaměstnanců, zvyšuje jejich cenu na trhu práce a osobní profesní komfort a především odpovědnost za kvalitu služby, kterou poskytuje široké zákaznické obci využívající hromadnou autobusovou příměstskou a linkovou dopravu v regionech a městech severní a střední Moravy. ... více


Externí administrátor pomůže MPSV spravovat oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

personalista.com (17. 05. 2010)
V titulku uvedená oblast podpory spadající pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osu 1 – Adaptabilita, se setkala s nečekaně velkým ohlasem ze strany zájemců o dotaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pro urychlení vyřizování žádostí a administraci už realizovaných projektů uzavřelo na základě výběrového řízení (do kterého se přihlásili čtyři uchazeči) smlouvu se společností Accenture Central Europe B.V., organizační složka (Accenture). Společnost Accenture bude vykonávat roli externího administrátora této oblasti s cílem posílit administrativní zajištění globálních grantů a výzev.... více


Mašín: Stojí před námi velký kus práce

Pavel Mráz - externí autor (07. 05. 2010)
Dne 1. dubna 2010 byly v prostorách Úřadu práce v Plzni podepsány Smlouva o realizaci a Rámcová smlouva k projektu Začni znovu v Plzeňském kraji. Až do dubna 2012 tedy bude v Plzeňském kraji realizován další z projektů, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt Začni znovu v Plzeňském kraji je zaměřen na uchazeče, event. zájemce o zaměstnání, vedené v evidenci okresních úřadů práce Plzeňského kraje, kteří jsou nekvalifikovaní (tzn. mají ukončeno maximálně základní vzdělání), příp. ztratili svoji kvalifikaci či mají takovou, která již na současném trhu práce není využitelná. ... více


Společnost KOVO Ledeč s.r.o. získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jan Míka (01. 04. 2010)
Projekt bude realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, administrátorem výzvy je Ministerstvo práce a sociálních věcí. ... více


Přijďte se informovat o příspěvku na mzdy a o databázi vyškolených pracovníků

Jan Míka (09. 02. 2010)
Projekt Úřadu práce v Plzni Aktivně do práce byl zahájen na podzim 2009 a bude moci až do září 2011 nabídnout pomoc více než 400 zájemcům o zvýšení kvalifikace a zlepšení jejich atraktivity na trhu práce. Účastníci projektu bezplatně absolvují motivační a počítačové kurzy, rekvalifikaci, mohou využívat pomoci individuálního poradce při hledání práce nebo např. psychologa pro pracovní diagnostiku. Plusem pro jejich budoucí zaměstnavatele nejsou jen čerstvé informace a dovednosti, které v projektu získají, ale také možnost ušetřit na mzdách, pokud se firma nebo organizace rozhodne zaměstnat účastníka projektu.... více


Projekt Klíč ke kariéře běží na Vysočině

Jan Míka (17. 08. 2009)
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci méně než 12 měsíců a na zájemce o zaměstnání. Projekt bude realizován částečně dodavatelsky a částečně vlastními zdroji. Hlavní náplní projektu je komplexní individuální péče o klienta na trhu práce - provázané motivační, rekvalifikační a poradenské aktivity, praxe a úhrada doprovodných opatření (např. jízdné, stravné, ubytování, hlídání dětí, proplácení zdravotní prohlídky, apod.). Dostupnost aktivit bude podpořena zřízením pěti středisek v každém okresním městě kraje Vysočina a v případě zájmu klientů bude k dispozici i mobilní učebna. ... více


Projekt společnosti S-COMP CENTRE CZ s.r.o. vrátil práci více než dvěma stovkám nezaměstnaných

Pavel Mráz - externí autor (24. 06. 2008)
S velkým úspěchem v červnu skončil projekt s názvem Návrat do práce v Plzeňském kraji, který realizovala společnost S-COMP CENTRE. Jeho cílem bylo pomoci lidem, kteří mají chuť pracovat, ale na trhu práce se obtížně prosazují. Určen byl všem nezaměstnaným, kteří byli v evidenci Úřadu práce déle než 1 rok, resp. 6 měsíců v případě osob mladších 26 let. K dnešnímu datu se projektovému teamu podařilo nalézt práci pro 239 osob.... více


Blíží se závěr projektu Návrat do práce v Plzeňském kraji

Pavel Mráz - externí autor (29. 04. 2008)
Posledním, VI. turnusem v současnosti vrcholí projekt Návrat do práce v Plzeňském kraji. A již teď můžeme s uspokojením tvrdit, že projekt bude realizován úspěšně. Od října 2006, kdy se do projektu zapojili první dlouhodobě nezaměstnaní klienti, jich až do dneška některou z aktivit prošlo téměř 700. Z toho dokázal team dodavatele projektu, společnosti S-COMP CENTRE CZ, pomoci k získání pracovní smlouvy nebo živnostenského listu téměř 230 osobám a předpokládáme, že tento počet bude ještě narůstat. ... více


bit CZ: Od 8. ledna se můžete hlásit na informačních schůzkách ESF projektu Najdi si práci na Vysočině

(08. 01. 2008)
Od úterý 8. ledna 2008 začínají informační schůzky pro zájemce o účast v projektu „Najdi si práci na Vysočině“ z okresu Třebíč.... více


Úspěch projektu Návrat do práce v Plzeňském kraji oceňují i jednotlivé okresy

Pavel Mráz - externí autor (15. 09. 2007)
Chvála na realizaci projektu Návrat do práce v Plzeňském kraji, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, zaznívá z jednotlivých okresů Plzeňského kraje. Ukázkovým příkladem pak je spolupráce Úřadu práce v Domažlicích s okresní koordinátorkou společnosti S-COMP CENTRE CZ, Ing. Olgou Šichovou.... více


Návrat do práce v Plzeňském kraji - projekt, který vrací lidi na trh práce

Pavel Mráz - externí autor (28. 02. 2007)
Společnost S COMP CENTRE CZ s.r.o. realizuje od října 2006 projekt, jehož cílem je pomoci lidem, kteří mají chuť pracovat, ale na trhu práce se obtížně prosazují. Projekt s názvem „Návrat do práce v Plzeňském kraji“ nabízí proškolení a případnou rekvalifikaci cílové skupině osob tak, aby se zvýšila jejich zaměstnatelnost.... více


Projekty úřadů práce na Vysočině lákají veřejnost

(26. 02. 2007)
Projekt Najdi si práci na Vysočině oslovil za dvanáct měsíců své činnosti přes 1 500 klientů, přičemž prvotním zadáním byla hodnota 2 000 uchazečů, kteří mají být osloveni během 30 měsíců fungování projektu. Vstupním poradenským kurzem dosud prošlo přes 890 účastníků, což představuje necelých 90% z původně požadovaného počtu.... více


Návrat do práce na Vysočině startuje

(02. 11. 2006)
Novou šanci, tentokrát pro dlouhodobě nezaměstnané, přichystal svým dalším projektem Úřad práce v Jihlavě. Ve spolupráci se společností bit cz training, s.r.o. spouští v měsíci říjnu projekt Návrat do práce na Vysočině.... více


<< předchozíčlánek 25 - 50 (z celkem 42)

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více