logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2023Personalista > ESF - tiskové zprávy
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál
článek 0 - 25 (z celkem 42)další >>
Řazeno od nejnovějšího

Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo vyčerpat téměř 60 miliard korun

personalista.com (16. 06. 2016)
Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OPLZZ. ... více


Projekt Alternativní práce v Plzeňském kraji nabírá nové účastníky

personalista.com (04. 12. 2014)
Projekt Alternativní práce v Plzeňském kraji v současných dnech vítá nové účastníky již posledního třetího turnusu. Náborové schůzky probíhají ve všech regionech Plzeňského kraje, v Plzni, Domažlicích, Klatovech, Sušici, Tachově a Rokycanech. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.... více


Projekt Využijme zkušeností v Plzeňském kraji pomohl nezaměstnaným

Jan Míka (23. 06. 2014)
V pondělí 23. června 2014 se v plzeňském E-centru v Guldenerově ulici uskuteční závěrečná konference projektu Využijme zkušeností v Plzeňském kraji.... více


Dnes, 15. ledna, překročil vzdělávací projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ hranici 5000 zahájených stáží

personalista.com (15. 01. 2014)
Tím dosáhl svého původního cíle, díky úsporám v rozpočtu však bude i nadále pokračovat. Až do konce května je otevřen pro další asi tisícovku zájemců. Hlásit se tedy nadále mohou jak uchazeči, tak firmy. Ty mají ještě několik měsíců možnost vypisovat nabídky stáží, v současné době již ale pouze ty, které nepřekročí celkový rozsah 320 hodin. ... více


Projekt Portfolio absolventa v Plzeňském kraji vstoupí do svého druhého turnusu!

personalista.com (04. 02. 2013)
Již pátým měsícem probíhá na území Plzeňského kraje projekt Portfolio absolventa, jehož realizátorem je Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Plzni a dodavatelem služeb společnost S-COMP Centre CZ s.r.o.... více


Projekt Využijme zkušeností v Plzeňském kraji vstupuje do své druhé fáze

personalista.com (13. 01. 2013)
Do druhého turnusu vstupuje projekt Využijme zkušeností v Plzeňském kraji, jehož realizátorem je Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Plzni a dodavatelem služeb společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. Projekt je čtyřturnusový a je určen klientům kontaktních pracovišť ÚP ČR v Plzeňském kraji. Cílovou skupinu tvoří uchazeči či zájemci o zaměstnání, kteří překročili hranici věku 45 let. Cílem projektu je zlepšit postavení těchto osob na trhu práce, zvýšit jejich zaměstnatelnost a v maximální možné míře jim pomoci získat zaměstnání, ať během, či krátce po skončení jejich účasti v projektu. ... více


Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Marcela Skočilasová - externí autor (25. 10. 2012)
Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012 realizaci projektu „Training&Development regionálních zaměstnanců 2010-2011“, na který získala finanční dotaci z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy „Školení je šance“. Cílem projektu bylo zvyšování profesní vybavenosti, prohlubování kvalifikace, podpora motivace a zvyšování adaptability regionálních zaměstnanců společnosti prostřednictvím komplexního vzdělávacího a rozvojového programu. ... více


Projekt Portfolio absolventa v Plzeňském kraji

personalista.com (16. 10. 2012)
Podpisem Smlouvy o realizaci a Rámcové smlouvy s dodavatelem služeb byly dne 1. října 2012 odstartovány aktivity pro klienty projektu Portfolio absolventa v Plzeňském kraji. Cílem tohoto projektu je pomoci lidem, kteří mají chuť pracovat, ale na trhu práce se z důvodu minimální praxe obtížně prosazují. Určen je klientům kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky v Plzeňském kraji – absolventům, kteří nepřekročili hranici věku 30 let. Stěžejním cílem projektu je začlenění těchto osob na trh práce, zvýšit jejich zaměstnatelnost, v maximální možné míře jim pak pomoci získat zaměstnání. ... více


Odstartoval projekt s názvem Využijme zkušeností v Plzeňském kraji

personalista.com (22. 09. 2012)
S nemalým očekáváním byl 27. srpna 2012 podpisem Smlouvy o realizaci odstartován projekt s názvem Využijme zkušeností v Plzeňském kraji. Realizátorem projektu je Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Plzni, dodavatelem služeb projektu pak společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. Do prvního turnusu projektu vstoupilo 125 osob.... více


Ivana Sládková: CRISTAL je inovační projekt. Sleduje zahraniční trendy a kreativně je šíří dál

personalista.com (22. 07. 2012)
Konzultantka Ivana Sládková patří do týmu expertů, kteří zpracovávají pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zakázku, v níž hodnotí evropské projekty z pohledu inovativnosti. „MPSV chce v budoucnu specificky podporovat právě inovativní projekty. Jedním z těch, kteří splňují stanovená kritéria, je i projekt CRISTAL, který v Plzeňském kraji realizuje společnost Grafia, s.r.o.,“ říká Ivana Sládková. ... více


Moravia IT a.s. provozuje díky dotacím vlastní e-Learning management systém

Aleš Demjan - externí autor (11. 06. 2012)
Evropská unie podpořila projekty společnosti Moravia IT v minulosti již několikrát. V roce 2008 například příspěvek Evropského sociálního fondu umožnil Moravii zavedení kompetenčního modelu. Nyní pomáhá podpora z OP LZZ, výzvy „Školení je šance“, zkvalitnit systém řízení lidských zdrojů především v oblasti rozvoje. Cílem projektu nazvaného „Kvalitní a spokojení zaměstnanci“ bylo zvýšení hodnoty rozvojových a vzdělávacích aktivit ve společnosti. ... více


Společnost PepsiCo CZ úspěšně absolvovala grantový projekt zaměřený na vylepšení obchodních a manažerských dovedností svých zaměstnanců

personalista.com (22. 05. 2012)
Přední výrobce nealkoholických nápojů ukončil k 31. březnu 2012 čerpání grantu, který získal na uskutečnění svého projektu “Rozvoj obchodních a manažerských dovedností zaměstnanců PepsiCo CZ”. Projekt byl financován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu “Lidské zdroje a zaměstnanost”. Tento program se zaměřuje na profesní vzdělávání zaměstnanců a zlepšování konkurenceschopnosti.... více


Společnost Wrigley úspěšně zrealizovala projekt „Rozvoj obchodních a manažerských dovedností zaměstnanců společnosti Wrigley, s.r.o.“

personalista.com (16. 05. 2012)
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvyšování úrovně kompetencí zaměstnanců a jejich profesní konkurenceschopnosti. Proškolením zaměstnanců společnost přispěje k dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Projekt řeší zvýšení adaptability všech profesí a napomůže jejich lepšímu uplatnění ve firmě i na trhu práce. ... více


Zahájení činnosti externího administrátora pro grantové projekty v oblasti podpory 1.2 a 2.1

personalista.com (11. 04. 2012)
Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů OP LZZ v oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti a 1.2 – Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků a množství administrovaných monitorovacích zpráv uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností Národní vzdělávací fond, o.p.s. , která bude vykonávat roli externího administrátora v těchto oblastech s cílem posílit administrativní zajištění výzev č. 36, 44 a 63. ... více


Společnost AIR PRODUCTS opět získala od Evropské unie finanční podporu na realizaci vzdělávacích potřeb svých zaměstnanců

personalista.com (30. 05. 2011)
V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost získala společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. finanční prostředky ve výši 2,500.000 korun na realizaci projektu "Nová vize - cesta z krize". Jedná se již o druhou dotaci, kterou společnost získala z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.... více


3. turnus projektu Začni znovu v Plzeňském kraji : rekvalifikace nízkokvalifikovaných uchazečů o práci

personalista.com (24. 05. 2011)
Na konci května a začátku června 2011 budou zahájeny profesní rekvalifikace dalších téměř devadesáti uchazečů o práci – klientů pracovišť Úřadu práce ČR, účastníků třetího turnusu projektu Začni znovu v Plzeňském kraji. Realizátorem projektu Začni znovu v Plzeňském kraji je Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, dodavatelem služeb pak společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči, resp. zájemci o zaměstnání, kteří mají maximálně dosažené základní vzdělání nebo mají trvale ztracenou či na současném trhu práce již nevyužitelnou kvalifikaci.... více


Roltechnik získal dotaci na vzdělávání zaměstnanců, naučí je anglicky i bezpečné jízdě

personalista.com (08. 02. 2011)
Výrobce sprchových koutů a sanitární techniky, společnost Roltechnik získala dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu na projekt řízení a rozvoje lidských zdrojů. V rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců je bude učit cizím jazykům, komunikačním dovednostem, ale i základům bezpečné jízdy.... více


Společnost VUES Brno s.r.o. získala prostředky v rámci globálního grantu MPO EDUCA

Jan Míka (24. 01. 2011)
Společnost VUES Brno s.r.o. neustále usiluje o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců, což vnímá jako jednoznačnou konkurenční výhodu. V roce 2010 společnost VUES Brno s.r.o. se rozhodla reagovat na výzvu „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA“ k předložení grantového projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU.... více


S-COMP Centre CZ: Finišuje druhý turnus projektu ZAČNI ZNOVU v Plzeňském kraji

personalista.com (28. 01. 2011)
Více než 200 nezaměstnaných osob s nízkou kvalifikací se rozhodlo využít prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a vstoupit do projektu, který si soustavou vzdělávacích a motivačních aktivit klade za cíl zvýšení možnosti uplatnění těchto osob na trhu práce, v nejlepším případě pak zprostředkování zaměstnání, které bude korespondovat s nově nabytou kvalifikací těchto osob.
... více


Vzdělávání jako součást prosperity 2011

Jan Míka (02. 01. 2011)
V roce 2011 probíhala v naší firmě další školení. Školení Heidenhain I. – V. a školení Heidenhain zaměřené na inovace programů bylo realizováno firmou TPV group s. r.o., Třemošnice. Proběhlo v březnu až květnu 2011 a prošlo jím 8 našich zaměstnanců.... více


Vzdělávání jako součást prosperity - IV. čtvrtletí 2010

Jan Míka (31. 12. 2011)
Do konce roku 2010 byl v rámci dotačního programu zrealizován ještě další seminář pro naše zaměstnance, a to školení softwaru VEMA v oblasti řízení lidských zdrojů (základní ovládání editoru, práce s aplikací – Fakturace). Cílovou skupinu tvořili zaměstnanci naší firmy v počtu 2 pracovníků. Cílem této aktivity bylo zdokonalení v ovládání tohoto softwaru. Toto školení bylo zrealizováno společností VEMA Teplice. ... více


Moravia IT a.s. zkvalitňuje systém rozvoje svých zaměstnanců

Markéta Janková - externí autor (12. 11. 2010)
Evropská unie podpořila projekty společnosti Moravia IT v minulosti již několikrát. V roce 2008 například příspěvek Evropský sociálního fondu umožnil Moravii zavedení kompetenčního modelu. Nyní pomáhá podpora z OP LZZ, výzvy „Školení je šance“, zkvalitnit systém řízení lidských zdrojů především v oblasti rozvoje. Cílem projektu nazvaného „Kvalitní a spokojení zaměstnanci“ je zvýšení hodnoty rozvojových a vzdělávacích aktivit ve společnosti.... více


Nutricia a.s. získala dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců

personalista.com (05. 11. 2010)
Společnost Nutricia a.s. neustále usiluje o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců, což vnímá jako jednoznačnou konkurenční výhodu. Činí tak i v době hospodářské recese, kdy v mnoha společnostech jsou rozvojové aktivity redukovány na nezbytné minimum. V roce 2009 se Nutricia a.s. rozhodla reagovat na výzvu „Školení je šance“ k předložení grantového projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. Žádost o poskytnutí dotace byla Rozhodnutím MPSV schválena a společnosti Nutricia a.s. byla v letošním roce poskytnuta finanční dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). ... více


Vzdělávání jako součást prosperity - červen až září 2010

Jan Míka (01. 10. 2010)
V průběhu měsíce června, července, srpna a září 2010 proběhla vzdělávací aktivita - IT vzdělávání – počítačový kurz pro pokročilé dle osnov ECDL – 150 hodin Cílovou skupinu tvořili zaměstnanci naší firmy v počtu 5-ti pracovníků. Tato aktivita bude mít přínos pro tuto cílovou skupinu v oblasti IT a její využívání v praxi. Toto školení bylo zrealizováno společností Personální společnost Vysočina, s.r.o. Jihlava.... více


Fatra realizuje projekt financovaný z ESF a státního rozpočtu

personalista.com (26. 09. 2010)
Společnost Fatra, a.s. realizuje projekt financovaný z Evropského sociálního fondu s názvem "Akademie Fatra II. – nástroj k posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů klíčových zaměstnanců.... více


článek 0 - 25 (z celkem 42)další >>

listvyhledávání

listreklama
Chceš i ty vybírat ze všech bankomatů na světě zdarma? Založ si u Raiffeisenbank účet nabitý výhodami. Účet si založíš online


listzajímavosti odjinud

Obrat společnosti Sweet Delight v roce 2023 přesáhl 184 milionu korun.

Sweet Delight, česká společnost vyrábějící šokově zamražené dorty a dezerty, potvrzuje, že v roce 2023 dosáhla důležitého 11% nárů... více

Bezemisní náklaďáky a autobusy: EU chce dekarbonizovat těžkou dopravu, je nutné budovat infrastrukturu

Evropští zákonodárci dosáhli dohody, která stanovuje ambiciózní cíle pro snižování emisí CO2 u nákladních automobilů a autobusů. D... více

Pražská řemeslná pekárna Zrno zrnko při zásobování prodejen sází na elektromobilitu

Oblíbená pekárna Zrno zrnko ke stávajícím šesti pobočkám po celé Praze brzy přidá další – tentokrát na Smíchově. Vítanou zprávu p... více

Cushman & Wakefield vítězem dvou kategorií ThePrime Real Estate Awards 2023

V letošním, druhém ročníku soutěže, jejíž výsledky byly vyhlášeny na galavečeru ThePrime Real Estate Gala 25. ledna 2024, získala ... více

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více