logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > ESF - dobrá praxe a poradna > Základní charakteristiky programu ICT v podnicích – třetí výzva
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Základní charakteristiky programu ICT v podnicích – třetí výzva

personalista.com - 26. 09. 2010
Kdo může žádat?
• malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
• převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu – CZ – NACE C10 – C33 (vyjma CZ –NACE 12, 19, 20.6 a 30.11), 38.32, 41.2, 42, 43, 53.2, 58, 62, 63.1, 71, 72.1 a 95
• projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Jak velkou částku lze získat na jeden projekt?

• dotace ve výši 0,35 – 20 mil. Kč
• procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory platnou pro období 2007-2013 a Nařízeními Evropské komise (ES) č. 1628/2006, č. 70/2001 a č. 1998/2006. Dotace pro malé podniky činí 60 % (50 % pro kraje Plzeňský a Jihočeský); 50% dotace je určena pro střední podniky (40% pro kraje Plzeňský a Jihočeský)

Na jaké projekty lze získat podporu?

• zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
• zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
• rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
• zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
• zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích

Jaké výdaje je možné podpořit?

• hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
• nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how) • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu (podle pravidla de minimis)
• ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing
• náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
• vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

EU bude nadále podporovat palestinské uprchlíky, pomoc ale bude směřovat jen těm nejchudším a nejvíce ohroženým

Poslanci dnes odhlasovali rezoluci týkající se Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). ... více

Jaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech

Vytápět starý nezateplený dům může být poměrně složité, a především také finančně náročné. Vytápění v takových případech většinou ... více

Jaké jsou nejčastějších úrazy dětí a dospělých o jarních prázdninách

Pátý únorový den začne v České republice letošní cyklus jarních prázdnin. Lidé si vyrážejí nejčastěji užívat sněhové nadílky do če... více

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více