logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > pracovní prostředí > Zaměstnavatelé se perou o získání a udržení talentů
www.veletrhprace.cz

Zaměstnavatelé se perou o získání a udržení talentů

personalista.com - 13. 12. 2015
Podle průzkumu společnosti Accenture „Zaměstnanost absolventů v roce 2015 v USA“ se valná většina amerických vysokoškoláků nebojí o svou pracovní budoucnost a 8 z deseti uvádí, že jejich studium je dostatečně připravilo pro pracovní trh. Situace na českém trhu práce je podobná. A jaké obory jsou pro naše zaměstnavatele nejzajímavější?
„Situace na českém pracovním trhu je v některých aspektech podobná,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Absolventi, zvláště technických a ekonomických oborů, jsou pro zaměstnavatele v České republice zajímaví, firmy spolupracují se školami, aby se jim podařilo talentované lidi včas podchytit. Mladí také mění zažité zvyklosti z hlediska priorit v pracovním životě – upřednostní spíše zajímavou práci v dobré atmosféře než lákavou finanční nabídku.“

Absolventi z roku 2015: vynalézaví a pragmatičtí

Osm z deseti (82 %) absolventů z roku 2015 uvádí, že zvažovali dostupnost práce ve svém oboru předtím, než si obor vybrali; to je nárůst oproti roku 2014, kdy stejnou odpověď uvedlo jen 75 %. Téměř tři čtvrtiny respondentů (74 %) uvádí, že jejich univerzita jim pomohla najít zaměstnání, což je opět nárůst oproti 63 % v roce 2014. Sedm z deseti (72 %) absolventů bylo na stáži, v učení nebo spolupracovalo s budoucím zaměstnavatelem již v průběhu studií oproti 65 % z předchozího roku.

„Nejnovější absolventi univerzit jsou velmi vynalézaví a pragmatičtí – což je pozitivní jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele,“ uvedl David Smith, výkonný ředitel Accenture Strategy. „Mnoho společností se zaměřuje na přilákání výrazných mladých talentů, ale nedokáží jim poskytnout příležitosti k dalšímu studiu a rozvoji při práci. Firmy musí vytvořit systém pro podporu talentů, který by poskytoval trvalý rozvoj a aplikoval stejný důraz na jejich udržení jako na jejich nábor.“

Průzkum také ukázal, že současní studenti se stále více zaměřují na dvouleté univerzity, a více než třetina absolventů z roku 2015 (34 %) zahajuje svá studia na dvouletém oboru předtím, než pokračuje na čtyřletém – oproti 18 % z let 2013 a 2014. Dále 63 % absolventů z roku 2015 uvádí, že zaznamenali podporu studia vědeckých, technických, inženýrských a matematických oborů, zatímco 36 % necítilo podporu při svém zájmu o studium uměleckých oborů.

Očekávání osobnostního růstu, dobrého platu a pracovních vyhlídek

Neuspokojivé zajištění dalšího vzdělání a rozvoje vadí více než třem čtvrtinám (77 %) absolventů z roku 2015, kteří od svého prvního zaměstnavatele očekávají investice do zaškolení. Pouze 53 % absolventů z let 2013 a 2014 uvádí, že jim zaměstnavatel takovou příležitost poskytl.

„Rok za rokem sílí přání učit se při zaměstnání a získat formální školení od svých zaměstnavatelů,“ uvádí Marek Gešo, regionální Marketing Manager společnosti Accenture. „Zaměstnavatelé, kteří nedokáží nabídnout programy pro rozvoj zaměstnanců a vymezit jasné možnosti kariérního růstu, přicházejí o šanci přilákat a udržet největší talenty.“

Co se týče platů, jen 15 % letošních absolventů očekává ve svém prvním zaměstnání výdělek 25 000 USD ročně a méně, zatímco téměř třikrát tolik absolventů z let 2013 a 2014 (41 %) uvádí výdělek v této hladině. Více než polovina absolventů z roku 2015 uvádí, že opustí školství s dluhem ve studentských půjčkách více než 50 000 USD a dalších 13 % uvádí, že jejich dluh se bude pohybovat v rozmezí 50 000 až 200 000 USD.

Více než polovina (52 %) budoucích absolventů nepředpokládá, že bude mít problém najít práci, přestože jen jeden z deseti (12 %) měl v době průzkumu pracovní nabídku. Výběr hlavního oboru se odráží na pracovních příležitostech pro více než tři čtvrtiny (78 %) studentů obchodních škol, kteří našli zaměstnání v oblasti svého vzdělání v porovnání s pouhými 58 % absolventů humanitních a uměleckých oborů.

Noví absolventi si cení kultury zaměstnavatele

Strategická studie společnosti Accenture ukazuje, že firemní kultura budoucího zaměstnavatele je pro absolventy stále více důležitá: více než 60 % absolventů z roku 2015 uvádí, že by upřednostnili práci ve společnosti s pozitivní společenskou atmosférou a smířili se s nižším platem, před vyšším platem u společnosti, kde není takové prostředí. Ti, kteří jsou již zaměstnaní, tento trend potvrzují: pro 69 % z nich je pracovní prostředí důležitější než plat.

„Absolventi jasně říkají, co od zaměstnavatele chtějí: pozitivní prostředí, smysluplnou práci a možnosti postupu,“ uvádí Smith. „Skutečnost, že pouhých 15 % absolventů z roku 2015 upřednostňuje práci pro velkou korporátní firmu naznačuje, že tyto společnosti nevzbuzují velká očekávání. Všichni zaměstnavatelé mají možnost utvářet svou kulturu způsobem, který přitáhne mladé zaměstnance a udrží je.“

Hranice mezi pracovním a osobním životem jsou čím dál tím méně jasné a noví absolventi ukazují větší ochotu socializovat se v práci, hledat životní partnery v pracovních kruzích a věnovat se osobním věcem v pracovní době – obvykle ve větší míře, než jejich kolegové z let 2013 a 2014.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více