logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > pracovní prostředí > Polovina zástupců generace Z je ochotna přijmout krátkodobá ekonomická omezení pro udržitelnější budoucnost
Spolehlivé HR řešení v každé době

Polovina zástupců generace Z je ochotna přijmout krátkodobá ekonomická omezení pro udržitelnější budoucnost

personalista.com - 29. 01. 2023
Téměř polovina příslušníků generace Z je ochotná přijmout ekonomická omezení, jako je například nižší růst HDP, v případě, že jim stát navrhne a bude plnit jasný digitální plán pro udržitelnou budoucnost. Téměř dvě třetiny (65 %) mladých pak věří, že technologie budou hrát důležitou roli v boji proti klimatické krizi. Data za Evropu, Střední východ a Afriku (region EMEA) vyplynula z nového průzkumu společnosti Dell Technologies Future Proof. Průzkum zachycuje názory dospělých z generace Z (18-26 let) na strategie sociální a ekonomické obnovy.
Vzhledem k tomu, že mnozí příslušníci generace Z jsou ochotni snášet krátkodobá ekonomická omezení, označili udržitelnou energii (41 %), cirkulární ekonomiku (35 %) a udržitelnější veřejnou dopravu (30 %) za tři hlavní oblasti investic, kterým by se vlády měly věnovat přednostně. Téměř čtvrtina respondentů (23 %) také vyjádřila podporu většímu vzdělávání občanů v oblasti udržitelnosti.

Důvěra generace Z v to, že investice veřejného sektoru do obnovy přinesou prosperující ekonomiku do 10 let, se liší. Třetina mladých lidí na celém světě (32 %) má nízkou nebo žádnou důvěru, zatímco 38 % není rozhodnuto a 29 % má vysokou nebo úplnou důvěru. Pochopitelně existují geografické rozdíly, přičemž v regionu EMEA má nejvíce respondentů s vysokou nebo úplnou důvěrou Itálie (35 %) a Nizozemsko (32 %). Spojené království (21 %) a Francie (24 %) mají naopak nejvyšší počet respondentů s nízkou nebo žádnou důvěrou.

Respondenti uvedli, že digitální budoucnost se neobejde bez kybernetické bezpečnost. Více než polovina respondentů v regionu EMEA (55 %) se domnívá, že je třeba přijmout důkladné právní předpisy a zvýšit investice do kybernetické bezpečnosti, aby se ochránila národní infrastruktura a zajistilo se, že i soukromé podniky budou splňovat přísné normy. Aby se to podařilo a aby se zvýšila důvěra ve vládní organizace, 36 % respondentů si přeje, aby soukromý a veřejný sektor spolupracovaly a vzájemně se popoháněly k odpovědnosti.
„Generace Z bude pravděpodobně nejvíce ovlivněna veřejnými i soukromými investičními rozhodnutími, která se přijímají dnes. Máme příležitost získat jejich podporu pro dlouhodobé strategie, které jsou zaměřeny na udržitelnost," říká Aongus Hegarty, prezident pro mezinárodní trhy společnosti Dell Technologies.

Mladí lidé chtějí odstranit digitální propast

Co se týče digitálních dovedností, generace Z si uvědomuje jejich hodnotu pro budoucí kariéru. V rámci EMEA tři čtvrtiny (75 %) považují osvojení si nových digitálních dovedností za zásadní. Podobně jsou na tom také celosvětová data.

Respondenti mají pocit, že je vzdělávací systém mohl lépe připravit na svět, kde jsou digitální dovednosti čím dál důležitější. Více než dvě pětiny respondentů (45 %) ze zemí EMEA uvedly, že je škola naučila pouze velmi základní počítačové dovednosti, a přibližně desetina (11 %) nezískala žádné vzdělání v oblasti technologií nebo digitálních dovedností. Více než třetina (41 %) tvrdí, že je základní škola navíc nepřipravila na technologické dovednosti, které potřebují pro jejich plánovanou kariéru.

Generace Z se kloní k několika řešením, aby se tato propast překlenula:

Třetina (33 %) respondentů navrhla, aby byly technologické kurzy na všech úrovních vzdělávání zajímavější a dostupnější.
Čtvrtina (24 %) respondentů se domnívá, že povinné technologické kurzy do 16 let povzbudí mladé lidi k technologicky zaměřené kariéře.
39 % příslušníků generace Z se domnívá, že by pedagogové s podniky měli spolupracovat na překlenutí nedostatečných digitálních dovedností.

Pro podporu hospodářského růstu jsou mezi generací Z v regionu EMEA třemi největšími prioritami:

zlepšení zdravotnických služeb (44 %), přičemž 56 % má nízkou nebo neutrální důvěru v to, že poskytovatelé zdravotní péče uchovávají jejich osobní údaje v souladu s předpisy, investice do vzdělávání, které pomohou vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků (34 %), a investice do udržitelné/zelené infrastruktury (31 %).

Z této zprávy vyplývá, že mladí lidé mezi 18 a 26 lety považují technologie za klíčové pro svou budoucí prosperitu. Nyní je na předních poskytovatelích technologií, vládách a veřejném sektoru, aby spolupracovali a připravili generaci Z na úspěšnou kariéru zlepšením kvality a dostupnosti digitálního vzdělávání. V odpovědích na to, kam by podle mladých lidí měly vlády prioritně investovat, aby pomohly překonat digitální propast mezi různými lokalitami, demografickými a socioekonomickými skupinami, vidí příslušníci generace Z jako nejdůležitější přístup k zařízením a připojení pro znevýhodněné skupiny (33 %) a dostupnost připojení ve venkovských oblastech (28 %).

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více