logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > pracovní prostředí > Nastavit či změnit firemní kulturu? Kdy jindy, než teď
www.veletrhprace.cz

Nastavit či změnit firemní kulturu? Kdy jindy, než teď

personalista.com - 28. 07. 2020
Koronavirová epidemie nepřináší pouze negativní stránky. Firmy z ní mohou těžit a nastartovat svůj byznys novým směrem. Mohou zavádět nové strategie, na které jindy není čas a stabilizovat ve ztížených podmínkách svůj podnik. Základem je mít dobře nastavenou firemní kulturu, která ovlivňuje dění vně i navenek společnosti.
Firemní kultura je základem pro správné směřování společnosti. Určuje, jakým způsobem společnost funguje, jakým způsobem se vytváří týmy, jak spolu zaměstnanci komunikují, spolupracují a jak skutečně žijí hodnoty, které společnost zastává. „Základními cíli je ukázat lidem směr a vizi, odhalit jim smysl, nadchnout je pro společnou myšlenku, projevit pocit sounáležitosti a být svým lidem oporou. A v neposlední řadě to jsou dobře stanovené firemní hodnoty," říká Martina Jandečková ze vzdělávací společnosti MgC Group.

Firemní hodnoty si společnosti stanovují sami a často lze zjednodušeně říct, že se jedná o základní pravidla, podle kterých společnost a její zaměstnanci konají. Hodnoty ale nestačí mít zveřejněné na webových stránkách. Musí se tak opravdu všichni chovat a vystihovat, co znamenají z pohledu firmy, jak se projevují v práci, ve firemní kultuře a v důležitých krocích společnosti.

Stejně jako hodnoty i firemní kultura je pro každou společnost jedinečná a odlišuje ji od ostatních. Projevuje se tím, jak firma jedná se zaměstnanci, koho a jak najímá a propouští, jak rozvíjí a posunuje, jak jedná se svými zákazníky a dodavateli. Je to i o atmosféře, která ve firmě panuje. „Firemní kultura by měla být zřejmá už od prvního kontaktu s asistentkou nebo recepční. Je to podobné, jako když přijdete k někomu na návštěvu. Buď se tam hned cítíte dobře, nebo prostě ne," uvádí Martina Jandečková.

Na firemní kulturu mají vliv tři základní prvky: zaměstnanci, vedení společnosti a správně nastavené firemní hodnoty. Všechny tři prvky jsou pro kvalitní nastavení firemní kultury klíčové. Pokud chce společnost nastavit správnou firemní kulturu, musí nutně zapojit všechny zaměstnance. Neboť právě oni firemní kulturu neustále tvoří a rozvíjí a především ji žijí. Role managementu je důležitá v tom, že nejen umožňuje firemní kulturu žít, ale svým přístupem napomáhá k jejímu rozvoji. Poslední prvek – firemní hodnoty: jsou-li správně nastaveny, pak je zaměstnanci skutečně žijí a zákazník na první pohled pozná, že právě toto je DNA dané společnosti.

„Pokud je firemní kultura správně nastavená, tak se snižuje fluktuace zaměstnanců a také zvyšuje jejich výkon. To vše vede k lepší konkurenceschopnosti na trhu práce," uzavírá Martina Jandečková.

Desatero úspěšné firemní kultury:

1. Dejte zaměstnancům smysl a nadchněte je
2. Vytvořte uvěřitelnou a autentickou firemní kulturu
3. Zapojte do její tvorby všechny zaměstnance
4. Neříkejte lidem JAK, nastavte jim RÁMEC
5. Firemní hodnoty jsou opravdové a rozvíjí
6. Firemní hodnoty všichni žijí
7. Zaměstnanci firemní kulturu dále rozvíjí
8. Vybírejte zaměstnance dle firemních hodnot
9. Konejte to, co kážete
10. Nechte firemní kulturu žít a vyvíjet se


listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Coding Bootcamp Praha: Ženy v IT? Diverzita může oboru jedině prospět

V České republice je i nadále jeden z nejmenších podílů žen v IT v rozvinutém světě. Ve Spojených státech amerických pracuje v IT ... více

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinuli filtrační materiál, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, nejen pro ochranu před virem COVID-19

Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se dlouhodob... více

Pandemie změnila návyky a zvyky. Jaké?

Pandemie koronaviru potrápila společnost a pustila nám všem žilou. Lze na ní najít i něco pozitivního? Pokusíme se o to.... více

Pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM bude letos poprvé součástí veletrhu URBIS a zaměří se na cirkulární ekonomiku ve veřejných zakázkách

Jubilejní pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM proběhne letos poprvé v rámci veletrhu URBIS SMART CITY na BVV v Brně, kvůli krizi ... více

Pět tipů, jak být dobrým šéfem v čase cholery

Koronavirová epidemie i nadále nechává řadu pracovníků pracovat ze svých domovů. Jak by si měli s kolegy na home officu poradit je... více