logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > pracovní prostředí > Mediátor ve firmě nepředstavuje slabost, ale sílu moderního podniku
https://www.fovy.cz/

Mediátor ve firmě nepředstavuje slabost, ale sílu moderního podniku

personalista.com - 28. 06. 2021
Společenství firmy přináší setkávání několika odlišných skupin. Vycházet spolu musí různé věkové generace, lidé v různém postavení, spolupracovníci jiného pohlaví a z odlišných sociálních vrstev.
Pokud se ve firmě dlouhodobě kumulují neřešené problémy či ji čeká generační výměna, konflikt je na stole. Předcházení sporů nebo jejich následnému řešení může pomoci zapojení třetí strany - nezávislého poradce, mediátora. Je důležitým článkem řetězce, který vytvoří most mezi znesvářenými stranami. Najmout jej není slabostí firmy, spíše naopak. Když komunikace vázne a strany se přestávají chápat, mediátor porozumí řeči obou stran, pochopí sdělení a vnáší do debaty nové úhly pohledu.

Součinnost mediátora je využívána například i během generační výměny, kdy zakladatelé předávají společnost potomkům. Druhý nejčastější případ je pak při nesouladu mezi společníky. Jde o citlivou záležitost, kde hrají velkou roli emoce. „Podstatou mediace je otevřít slepou uličku, ve které se dvě strany ocitly. Najít řešení v zájmu firmy, ať už se jedná o společné pokračování nebo rozchod. Výsledkem mediace nemusí být totiž vždy shoda. Důležité je najít cestu ven, kdy na konci mediace by měl každý vědět, jak ze zdánlivě neřešitelné situace jít dál,“ vysvětluje mediátorka Irena Vrbová.

Důležitým prvkem je komunikace o vymezení rolí a odpovědností. Profesionální „vyjednávač“ firmě pomůže ujasnit si a vyjádřit očekávání, potřeby a zájmy. Tím se vytvoří prostor pro dohodu přijatelnou pro obě strany. Pokud zná poradce firmu delší dobu, dokáže společně s klíčovými pracovníky předcházet negativním situacím, které by mohly narušit pohodový chod firmy nebo vztahy mezi kolegy. Vedení firmy tak už ví, jaký přístup očekávat a vzájemně se mají o co opřít.

O výsledku sporu však rozhodují strany nikoli mediátor. Ten neposuzuje ani nehodnotí, ale tvoří most mezi stranami. Jeho nejdůležitější dovedností je absolutní nestrannost, ukázat s nadhledem názor obou stran a najít společnou řeč. Irena Vrbová znázorňuje situaci pomocí letu vrtulníkem. „Oběma stranám dát do ruky jejich pravdy, posadit je do vrtulníku, vynést do výšin a létat s nimi nad jejich firmou. Oni při vzletu vidí jen svůj pohled, ale nahoře vidí daleko více. Úkolem je bezpečně a v porozumění nehavarovat“.

Každá situace má řešení, jak potvrzuje i příklad Ireny Vrbové: „Nedávno jsem řešila spor dvou majitelů velmi dobře fungující firmy. Jeden z vlastníků by společnost rád rozvíjel, druhý by chtěl růst naopak brzdit. Hledali shodu, ale neexistovala. Protože jeden z nich byl svým přirozeným nastavením daleko větší „startovač“ pomyslného vrtulníku a bavilo ho budovat a tvořit nové. Druhý byl podstatně více svojí přirozeností „udržovač“. Měli v podstatě dvě možnosti. Buď na společné cestě bojují a chtějí druhého změnit nebo se doplňují. Tito dva to zvládli.“

Nezávislý poradce je najímán nejen ve sporech uvnitř jednoho podniku, ale také při řešení smluvních vztahů mezi podnikatelskými subjekty nebo v rámci rodinných či sousedských sporů.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více